ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

SMEs, SMEs หมายถึง, SMEs คือ, SMEs ความหมาย, SMEs คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
SMEs

          SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" สำหรับความหมายของวิสาหกิจ (Enterprises) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

          1. กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม      (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)
 
          2. กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก (Retail)
 
         3. กิจการบริการ (Service Sector) เช่น การขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้นเกณฑ์การกำหนดขนาดของ SMEs

          ลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กำหนดจากมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร สำหรับกิจการแต่ละประเภท ดังนี้ 
          1. กิจการการผลิต
              ขนาดกลาง ไม่เกิน 200 ล้านบาท  จำนวนการจ้างงาน 51-200 คน
              ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 ล้านบาท  จำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50  คน
          2. กิจการบริการ
              ขนาดกลาง ไม่เกิน 200 ล้านบาท  จำนวนการจ้างงาน 51-200 คน
              ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 ล้านบาท  จำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50  คน
          3 . กิจการการค้า
             - ค้าส่ง
               ขนาดกลาง ไม่เกิน 100 ล้านบาท  จำนวนการจ้างงาน 26-50 คน
               ขนาดย่อม ไม่เกิน 50 ล้านบาท   จำนวนการจ้างงานไม่เกิน 25  คน
            - ค้าปลีก 
               ขนาดกลาง ไม่เกิน 60 ล้านบาท  จำนวนการจ้างงาน 16-30 คน
               ขนาดย่อม ไม่เกิน 30 ล้านบาท  จำนวนการจ้างงานไม่เกิน 15  คน
 วิสาหกิจ(Enterprise)

          วิสาหกิจ หรือ Enterprise หมายถึง สถานประกอบการ(establishment) หรือ กลุ่มสถานประกอบการที่ดำเนินการกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่ง โดยที่การจัดรูปองค์การและการทำบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานซึ่งก็คือ การทำบัญชีและงบดุลของธุรกิจไม่สามารถแยกรายละเอียดแต่ละสถานประกอบการได้ ด้วยเหตุดังนี้วิสาหกิจจึงกว้างกว่าสถานประกอบการเพราะอาจหมายถึงสถานประกอบการหนึ่งแห่งหรือกลุ่มสถานประกอบการหลายๆ แห่งรวมกันก็ได้


SMEs, SMEs หมายถึง, SMEs คือ, SMEs ความหมาย, SMEs คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu