ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา, สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หมายถึง, สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คือ, สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ความหมาย, สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

          สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และได้มอบหมายให้คณะช่าง 10 หมู่ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ 7ว. นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรม 5 นายณัฐพงค์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 6ว. นายอัครพล คล่องบัญชี จิตรกร 5 และนายเจริญ ฮั่นเจริญ จิตรกร 5 โดยให้ออกแบบตราสัญลักษณ์คนละ 3 แบบ ได้มาทั้งหมด 12 แบบ จากนั้นกรมศิลปากรได้รวบรวมแบบตราสัญลักษณ์ทั้ง 12 แบบ ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพระราชวินิจฉัย และกรมศิลปากรได้รับรายงานกลับมาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบที่ 12 ซึ่งเป็นผลงานออกแบบของนายสุเมธ พุฒพวง  ทั้งนี้ เมื่อนำแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่งให้ปรับแก้ถึง 3 ครั้ง กว่าจะได้เป็นแบบตราสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งแสดงออกถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทางด้านงานจิตรกรรม

          นายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ 7 กลุ่มงานศิลปประยุกต์ กลุ่มจิตรกรรมศิลปประยุกต์และลายรดน้ำ ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 พรรษาฯ ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การทำงานครั้งนี้เป็นการทำงานที่เป็นเกียรติต่อตัวเองและครอบครัว ที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีที่ได้ ส่วนแนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประกอบด้วย
          พระราชลัญจกรรัชกาลที่ 9 แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
          พระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 9 ชั้นไว้ด้านบนสุด และพระเศวตฉัตร 7 ชั้น หมายถึง เครื่องประกอบพระบรม
ราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
          เลขไทย 80 ที่อยู่ด้านล่างและเพชร 80 เม็ดที่อยู่รอบ ๆ  ตราสัญลักษณ์ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา
          แพรแถบสีชมพู บอกชื่อตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การใช้แพร
แถบสีชมพูว่าเนื่องมาจากว่า สีชมพูเป็นสีประจำอายุตามหลักโหราศาสตร์ไทย หมายถึง การมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์
          พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ เป็นพระที่นั่งที่มีความสำคัญเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระที่นั่งดัง
กล่าวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จประทับให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ถวายพระพรที่รัฐสภา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยให้เขียนดอกพิกุลจำนวน 9 ดอก บริเวณแท่นแปดเหลี่ยมรองรับพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ด้วย

          สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ และการประดับธงตราสัญลักษณ์มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
          1.กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใดๆ ก็
ตามให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาต
          2.โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จากคณะ
กรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วสามารถนำไปใช้ในโครงการและกิจกรรมได้ทันที โดยให้แจ้งสำนักราช เลขาธิการทราบ เพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ยกเว้นโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการก่อน
          3.ให้ประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้าและประดับตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือนและ
สถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550


สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา, สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หมายถึง, สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คือ, สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ความหมาย, สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu