ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน, ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน หมายถึง, ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน คือ, ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน ความหมาย, ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน


     ความเป็นมาของ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติครั้งหนึ่งในสมัย ราชวงศ์หมิง จากข้อมูลประวัติศาสตร์  จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงรับสั่งให้ตั้งราชธานีที่เมืองหนันจิง ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน หลังจากจักรพรรดิ จูหยวนจาง เสด็จสวรรคตแล้ว นัดดาของจักรพรรดิจูหยวนจางขึ้นครองราชสมบัติ  ต่อมา  จูตี้ โอรสองค์ที่ ๔ ของ จักรพรรดิ จูหยวนจาง ก่อสงครามกลางเมือง เพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์   เมื่อหนันจิงราชธานีถูกตีแตก นัดดาของ จักรพรรดิ จูหยวนจางหายสูญไป  ปัจจุบัน เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์หมิง

   หลังจากจูตี้ขึ้นครองราชสมบัติ ทรงมีพระราชดำริให้ย้ายเมืองหลวงจากหนันจิงไปปักกิ่ง  เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย       ต่อมา จักรพรรดิ จูตี้รับส่งให้ผู้ติดตามไปเลือกหาทำเลที่ตั้งสุสานของตน  เมื่อผ่านการเฟ้นหาเป็นขั้นเป็นตอนมากมาย ในที่สุดจักรพรรดิ จูตี้เลือกสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามและถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชา ฮวงจุ้ย อยู่ชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของปักกิ่ง เป็นสถานที่ก่อสร้างสุสานของพระองค์   และทรงตั้งชื่อสุสานแห่งนี้ว่า สุสาน ฉางหลิง ในช่วงเวลากว่า ๒๐๐ ปีต่อมาคือ ตั้งแต่ ปี ๑๔๐๙ ถึง ปี ๑๖๔๔ อันเป็นปีที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้ม  รวมมีพระศพของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงบรรจุอยู่ในบริเวณนี้ ๑๓ องค์   จึงเรียกกันว่า   ๑๓ สุสาน ของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง   

    


ภาพ  ทางเดินของเทพ

      แผนผังของ  ๑๓ สุสาน ของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงที่กรุงปักกิ่งคล้ายกับของสุสานหมิงเซี่ยวหลิง สุสานของปฐมจักรพรรดิราชวงศ์หมิงที่เมืองหนันจิง   คือ  มีทางเดินของเทพทอดเข้าสู่บริเวณเขตสุสาน เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีของ จักรพรรดิ    ก่อนถึงหน้าประตูสุสานของ๑๓ สุสานจักรพรรดิราชวงศ์หมิง  มีซุ้มประตูขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีประวัติ กว่า ๔๕๐ปี  ซุ้มประตูขนาดใหญ่แห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อน มีลวดลายสลักที่สวยงามประณีต  เป็นสถาปัตยกรรมซุ้มประตูหินสมัยราชวงศ์ หมิงและชิงที่หาได้ยาก ปัจจุบัน ซุ้มประตูแห่งนี้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์  เดินจาก ซุ้มประตูหินไปข้างหน้าไม่ไกล ก็ถึงประตูใหญ่ของเขตสุสาน  จักรพรรดิราชวงศ์หมิงที่ไปทรงทำพิธีบูชาเซ่นไหว้เป็นประจำทุกปี ต้องเสร็จพระราชดำเนินผ่านประตูนี้ ทางซ้ายและขวาของประตูใหญ่ มีกำแพงที่ล้อมรอบบริเวณเขตสุสาน กำแพงนี้ลดหลั่นไปตามไหล่เขา มีความยาวรวม  ๔๐ กิโลเมตร   ตามกำแพงนี้ มีด่าน ๑๐ แห่ง ในสมัยนั้นมีทหารประจำการอยู่ในด่านแต่ละแห่ง  เพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวสุสาน     ในบริเวณเขตสุสาน  มีที่พักอาศัยของขันทีผู้ดูแลเขตสุสานและกิจการบูชาเซ่นไหว้   มีที่พักของผู้ปลูกผักและผลไม้ที่จะใช้เป็นของถวายในพิธีบูชาเซ้นไหว้ ในแต่ละปี  และยังมีที่พักของทหารประจำการด้วย  ปัจจุบันนี้    ที่พักอาศัยเหล่านี้กลายเป็นหมู่บ้านเกษตรกรไปแล้ว 

 

จักรพรรดิแต่ละองค์ทรงตั้งพระทัยจะให้สุสานของพระองค์คงสภาพ สมบูรณ์อย่างยั่งยืน   จึงให้แต่งตำนานเรื่องเล่าต่าง ๆ  นานาเกี่ยวกับสุสานของพระองค์ขึ้นและมีรับสั่งให้สร้างสุสานของ พระองค์ให้มั่นคงมิดชิด           ดังนั้น   ตำหนักใต้ดินของ ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิงแต่ละแห่งจึงมีความลี้ลับมาก    ใน  สุสาน ๑๓ แห่งนี้ สุสาน ติ้งหลิงเป็นสุสานที่มีความลี้ลับมากที่สุด   เพราะไม่มีใครรู้ตำแหน่งแห่งที่แน่ชัดของตำหนักใต้ดินในสุสานแห่งนี้  จนกระทั่งถึง เดือนพฤษภาคม ปี ๑๙๕๖    นักโบราณคดีของจีนจึงขุดพบตำหนักใต้ดินของสุสานติ้งหลิง   ตำหนักใต้ดินของสุสานติ้งหลิงมีเนื้อที่ ๑๑๙๕ ตารางกิโลเมตร    ประกอบด้วยตำหนักหน้า กลาง หลัง ซ้ายและขวา ๕ แห่ง  ตำหนักเหล่านี้ล้วนสร้างด้วยหิน   ตอนขุดพบ มีไม้กระดานปูไว้บนพื้นของตำหนักกลางและตำหนักหลัง เข้าใจว่า ทำเช่นนี้เพื่อรักษาพื้นของตัวตำหนักไม่ให้เสียหายจากการเคลื่อนย้าย โลงพระศพเข้าไปในตำหนัก   ในตำหนักกลาง มีบัลลังก์หินอ่อน ๓ บัลลังก์  ส่วนตำหนักหลังที่ตั้งชื่อว่า เสียนถังนั้น  เป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของตำหนักใต้ดิน   ภายในตำหนัก   มีโลงพระศพ ๓ โลงตั้งไว้บนฐานหินอ่อน  โลงพระศพที่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีขนาดใหญ่สุดนั้นบรรจุพระศพของ จักรพรรดิจูยี่จุน  ส่วนโลงพระศพที่ตั้งไว้ข้างซ้ายและข้างขวานั้น บรรจุพระศพของพระมเหสี สององค์  รอบ ๆ โลงพระศพ มีหีบรวม ๒๖ ใบ ที่เก็บพวกหยก เครื่องเคลือบลายครามและของใช้ประจำวันอื่น ๆ    ตอนขุดค้นสุสานแห่งนี้  นักโบราณคดีของจีนพบโบราณวัตถุล้ำค่าจากสุสานแห่งนี้  กว่า ๓๐๐๐ ชิ้น  อันได้แก่   สิ่งทอ เสื้อผ้าที่มีสีสันหลากหลาย  เครื่องประดับที่สวยประณีต เครื่องทอง เครื่องหยกและเครื่องเคลือบเป็นต้น  ซึ่งล้วนเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าในการวิจัยศิลปะหัตถกรรมของสมัยราชวงศ์หมิง

แหล่งที่มา : https://thai.cri.cn/chinaabc/chapter20/chapter200310.htm

๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน, ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน หมายถึง, ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน คือ, ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน ความหมาย, ๑๓ สุสานแห่งราชวงศ์หมิง----โบราณสถานชื่อดังของจีน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu