ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย, ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย หมายถึง, ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย คือ, ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย ความหมาย, ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย

      สำนักงานตัวแทนไทยประกันชีวิต Online https://www.thailifeclub.com

 

ประวัติบริษัท

 

ความเป็นมา

      
นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยราวสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้ง
สำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์และ คมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๕ อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็น
ครั้งแรกประวัติบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

      
การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิดกิจการและขนทรัพย์สินกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่
ผู้เอาประกันในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนไทยและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย โดยมี
คณะกรรมการดังนี้
 

      ๑. พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล  บุนนาค)
      ๒. นายบุญล้อม  พึ่งสุนทร
      ๓. นายปพาฬ  บุญ-หลง
      ๔. นายหลุย  พนมยงค์
      ๕. นายวิจิตร์  ลุลิตานนท์
      ๖. นายโล่เต็กชวน  บูลสุข
      ๗. นายตันจินเก่ง
      ๘. นายเชวง  เคียงศิริ
      ๙. นายตันเกียกปุ้น

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลังให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

  ๑. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานกรรมการ   ๒. พระยาชัยสุรินทร์ กรรมการ     ๓. นายหลุย  พนมยงค์ กรรมการ   ๔. นายบุญล้อม  พึ่งสุนทร กรรมการ     ๕. นายปพาฬ  บุญ-หลง กรรมการ     ๖. นายวิจิตร์  ลุลิตานนท์ กรรมการ     ๗. นายเชวง  เคียงศิริ กรรมการ     ๘. นายโล่เต็กชวน  บูลสุข กรรมการ  

      บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ - ๒๗ ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ

      ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ ๖๒๔ ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร ๘ ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิต    สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน
       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยปัจจุบัน

   รวบรวม ผู้จัดการภาค ณัฐณิชา   อจิรภาส์
   Tel. 081-6254707
   admin@thailifeclub.com 
   www.thailifeclub.com

   สาขา ลุมพินี
   บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

    

      


   

   

 


ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย, ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย หมายถึง, ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย คือ, ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย ความหมาย, ไทยประกันชีวิต บริษัทแห่งแรกของคนไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu