ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันเกิดชิต บุรทัต กวีคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6

     วันเกิด ชิต บุรทัต กวีคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 ผู้แต่ง "สามัคคีเภทคำฉันท์” เดิมชื่อ ชิต ชวางกูร เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นบุตรของมหาชูและนางปริก เรียนหนังสือชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดสุทัศน์และศึกษาการแต่งกลอนและภาษาบาลีจากบิดา หลังจากเรียนจบได้บวชเป็นสามเณรอยู่สองพรรษาแล้วสึกออกมาเป็นครู แต่เนื่องจากเป็นคนเที่ยวจัด บิดาเกรงว่าจะเสียคนจึงส่งไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสามปี จากนั้นกลับมาอยู่กรุงเทพฯ แล้วบวชเณรอีกเป็นครั้งที่ 2 ณ วัดเทพศิรินทราวาสและย้ายมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ชิตได้ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนัก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ต่อมาได้บวชเป็นพระภิกษุจนถึงอายุ 21 ปีก็ได้ลาสิกขาออกมาเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมวัดอนงคารามเกือบหนึ่งปี ก่อนจะลาออกมาทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์จนตลอดชีวิต ชิตเป็นผู้เชี่ยวชาญการแต่งร้อยกรองตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์ประตูใหม่ สุภาพบุรุษ พิมพ์ไทย และหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร และในช่วงที่บวชเป็นพระภิกษุก็ได้แต่งบทละครให้แก่คณะละครปราโมทัยอีกหลายเรื่อง ความสามารถในการแต่งร้อยกรองของชิต ทำให้ได้รับพระราชทานนามสกุล "บุรทัต" จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องจากทรงพอพระราชหฤทัยบทกวีนิพนธ์ปลุกใจเรื่อง "ชาติปิยานุศร" นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ยังทรงยกย่องชิตมาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสามเณร เนื่องจากชิตได้แต่งบทประพันธ์สรรเสริญพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็นพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลงานร้อยกรองของชิต บุรทัตมีเป็นจำนวนมาก ผลงานที่ทำให้มีชื่อเสียงคือ “สามัคคีเภทคำฉันท์” แต่งในปี 2457 ในขณะที่มีอายุเพียง 22 ปีเท่านั้น ผลงานของชิต บุรทัตแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาได้ 5 ประเภท คือ สดุดี, ชาดก, คติคำสอน, ชมธรรมชาติ และเบ็ดเตล็ด ชิตใช้นามปากกาหลายนาม เช่น “เจ้าเงาะ”, “แมวคราว”, “เอกชน” และ “ช. บุรทัต” เป็นต้น ชิต บุรทัตถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2485 รวมอายุได้ 50 ปี นับเป็นกวีที่มีชีวิตอยู่ถึง 4 แผ่นดิน

วันเกิดชิต บุรทัต กวีคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6, วันเกิดชิต บุรทัต กวีคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 หมายถึง, วันเกิดชิต บุรทัต กวีคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ, วันเกิดชิต บุรทัต กวีคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 ความหมาย, วันเกิดชิต บุรทัต กวีคนสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

วันนี้ในอดีต : 12 กันยายน

วันนี้ในอดีต : เดือนกันยายน

วันนี้ในอดีต : เดือนกันยายน

คำยอดฮิต

Sanook.commenu