ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บรรหาร ศิลปอาชา, บรรหาร ศิลปอาชา หมายถึง, บรรหาร ศิลปอาชา คือ, บรรหาร ศิลปอาชา ความหมาย, บรรหาร ศิลปอาชา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
บรรหาร ศิลปอาชา

ประวัติ

นายบรรหาร ศิลปอาชา เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๗๕

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี ๒๕๑๗ ได้เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๑๘ เป็นสมาชิกวุฒิสภา และได้เริ่มเข้าสู่วงการเมืองครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๑๙ โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทุกสมัยที่มีการเลือกตั้ง และได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี ๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อปี ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อปี ๒๕๓๕ ในปี ๒๕๓๗ ได้เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทย และเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฏร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ นายบรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกของพรรคได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นจำนวนมากที่สุด ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล การดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลขณะนั้น ได้แก่ การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก การนำประเทศเข้าสู่เวทีประชาคมโลก ในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษในโอกาส ครบรอบ ๕๐ ปี สหประชาชาติ การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๕ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป (ASEM) นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก ๒๕๓๘ (WORLDTECH'95 THAILAND) และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่

การบริหารราชการแผ่นดินของนายบรรหาร ศิลปอาชา ดำเนินไปปีเศษ ความไม่ราบรื่นเกิดขึ้น จึงได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ รัฐบาลซึ่งมีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้พ้นวาระไป

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง


 
 คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕๑
 
 ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 

บรรหาร ศิลปอาชา, บรรหาร ศิลปอาชา หมายถึง, บรรหาร ศิลปอาชา คือ, บรรหาร ศิลปอาชา ความหมาย, บรรหาร ศิลปอาชา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu