ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง, สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน คือ, สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน ความหมาย, สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน    สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน ๑ กิ้งก่าแก้ว (Calotes emma) ๒ กิ้งก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster) ๓ กิ้งก่าเขาหนามยาว (Acanthosaura armata) ๔ กิ้งก่าเขาหนามสั้น (Acanthosaura crucigera) ๕ กิ้งก่าดงคอสีฟ้า (Gonocephalus bellii) ๖ กิ้งก่าดงคิ้วสัน (Gonocephalus doriae) ๗ กิ้งก่าดงใหญ่ (Gonocephalus grandis) ๘ กิ้งก่าบินคอดำ (Draco melanopogon) ๙ กิ้งก่าบินคอแดง (Draco blanfordii) ๑๐ กิ้งก่าบินคอสีส้ม (Draco fimbriatus) ๑๑ กิ้งก่าบินปีกแดง (Draco haematopogon) ๑๒ กิ้งก่าบินปีกลาย (Draco taeniopterus) ๑๓ กิ้งก่าบินปีกส้ม (Draco maculatus) ๑๔ กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ (Draco quinquefasciatus) ๑๕ กิ้งก่าบินมลายู (Draco obscurus) ๑๖ กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า (Draco volans) ๑๗ กิ้งก่าป่าสีน้ำเงิน หรือ กิ้งก่าพระอินทร์ (Aphaniotis fusca) ๑๘ กิ้งก่าหัวแดง หรือ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor) ๑๙ กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือ กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus) ๒๐ งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) ๒๑ งูจงอาง (Ophiophagus hannah) ๒๒ งูทางมะพร้าวเขียว (Gonyosoma prasina) ๒๓ งูทางมะพร้าวดำ หรือ งูทางมะพร้าวมลายู หรือ งูหลุนชุน (Elaphe flavolineata) ๒๔ งูทางมะพร้าวแดง (Elaphe porphyracea) ๒๕ งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata) ๒๖ งูทางมะพร้าวหางดำ หรือ งูใบ้ หรืองูทางมะพร้าวถ้ำ (Elaphe taeniura) ๒๗ งูสิง (Ptyas korros) ๒๘ งูสิงหางดำ (Ptyas carinatus) ๒๙ งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย (Ptyas mucosus) ๓๐ งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor) ๓๑ งูหลาม (Python molurus bivittatus) ๓๒ งูหลามปากเป็ด (Python curtus) ๓๓ งูเหลือม (Python reticulatus) ๓๔ จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) ๓๕ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ๓๖ จิ้งจกนิ้วยาวกำพล (Cnemaspis kumpoli) ๓๗ จิ้งจกนิ้วยาวไทย (Cnemaspis siamensis) ๓๘ จิ้งจกนิ้วยาวมลายู (Cnemaspis affinis) ๓๙ จิ้งจกนิ้วยาวอินเดีย (Cnemaspis mysoriensis) ๔๐ ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus) ๔๑ ตะกอง หรือ ลั้ง หรือ กิ้งก่ายักษ์ (Physignathus cocincinus) ๔๒ ตะโขง (Tomistoma schlegelii) ๔๓ ตะพาบ หรือ ปลาฝา (Amyda cartilaginea) ๔๔ ตะพาบแก้มแดง หรือ ปลาฝาดำ (Dogania subplana) ๔๕ ตะพาบข้าวตอก หรือ ตะพาบดาว (Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis) ๔๖ ตะพาบพม่า (Nilssonia formosa) ๔๗ ตะพาบม่านลาย หรือ กราวลาย หรือ กริวลาย (Chitra chitra) ๔๘ ตะพาบหัวกบ หรือ กราวเขียว หรือ กริวดาว (Pelochelys bibroni หรือ Pelochelys cantorii) ๔๙ ตุ๊กแกเขาหินทราย (Gekko petricolus) ๕๐ ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko smithii) ๕๑ ตุ๊กแกบินหางแผ่น (Ptychozoon kuhli) ๕๒ ตุ๊กแกบินหางเฟิน (Ptychozoon lionatum) ๕๓ ตุ๊กแกป่าคอขวั้น (Cyrtodactylus oldhami) ๕๔ ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด (Cyrtodactylus brevipalmatus) ๕๕ ตุ๊กแกป่าจารุจินต์ (Cyrtodactylus jarujini) ๕๖ ตุ๊กแกป่าจุดลายผีเสื้อ (Cyrtodactylus papilionoides) ๕๗ ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น (Cyrtodactylus angularis) ๕๘ ตุ๊กแกป่าตะวันออก (Cyrtodactylus intermedius) ๕๙ ตุ๊กแกป่าใต้ (Cyrtodactylus pulchellus) ๖๐ ตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus feae) ๖๑ ตุ๊กแกป่าน้ำหนาว (Cyrtodactylus interdigitalis) ๖๒ ตุ๊กแกป่าพม่า (Cyrtodactylus variegatus) ๖๓ ตุ๊กแกป่ามลายู (Cyrtodactylus consobrinus) ๖๔ ตุ๊กแกป่าลายจุด (Cyrtodactylus peguensis) ๖๕ ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus) ๖๖ ตุ๊กแกหลังจุดคู่ (Gekko monarchus หรือ Gekko tuberculatus) ๖๗ ตุ๊กแกหัวโต (Aeluroscalabotes felinus) ๖๘ ตุ๊ดตู่ (Varanus dumerilii) ๖๙ เต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ๗๐ เต่ากะอาน หรือ เต่าจาน (Batagur baska) ๗๑ เต่าจักร (Heosemys spinosa) ๗๒ เต่าดำ หรือ เต่ากา (Siebenrockiella crassicollis) ๗๓ เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Manouria impressa) ๗๔ เต่าตนุ (Chelonia mydas) ๗๕ เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด หรือ เต่าหัวฆ้อน หรือ เต่าหัวโต (Caretta caretta) ๗๖ เต่าทับทิม (Notochelys platynota) ๗๗ เต่านา (Malayemys subtrijuga) ๗๘ เต่าบึงหัวเหลือง หรือ เต่าบัว หรือ เต่าหม้อ หรือเต่าวัดหัวเหลือง (Hieremys annandalii) ๗๙ เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง (Cyclemys dentata) ๘๐ เต่าปากเหลือง (Melanochelys trijuga) ๘๑ เต่าปูลู (Platysternon megacephalum) ๘๒ เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) ๘๓ เต่าลายตีนเป็ด หรือ เต่าหัวแดง (Callagur borneoensis) ๘๔ เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง (Manouria emys) ๘๕ เต่าหญ้าตาแดง หรือ เต่าสังกะสี หรือ เต่าทะเลริดเลย์ (Lepidochelys olivacea) ๘๖ เต่าห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis) ๘๗ เต่าหวาย (Heosemys grandis) ๘๘ เต่าหับ (Cuora amboinensis) ๘๙ เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก (Indotestudo elongata) ๙๐ เห่าช้าง (Varanus rudicollis) ๙๑ เหี้ย (Varanus salvator)
     ที่มา : www.verdantplanet.com

สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน หมายถึง, สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน คือ, สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน ความหมาย, สัตว์ป่าจําพวกสัตว์เลื้อยคลาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu