ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมายถึง, สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือ, สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ความหมาย, สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม          สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑ กระจงควาย (Tragulus napu) ๒ กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) ๓ กระต่ายป่า (Lepus pequensis) ๔ กระทิงหรือเมย (Bos gaurus) ๕ กระรอกขาว (Callosciurus finlaysoni finlaysoni) ๖ กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus) ๗ กระรอกบินแก้มสีเทา (Hylopetes platyurus) ๘ กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei) ๙ กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger) ๑๐ กระรอกบินสีเขม่า (Pteromyscus pulverulentus) ๑๑ กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii) ๑๒ กระรอกหน้ากระแต (Rhinosciurus laticaudatus) ๑๓ กระรอกหางม้าใหญ่ (Sundasciurus hippurus) ๑๔ กวางป่า (Cervus unicolor) ๑๕ ค่างดำ (Presbytis femoralis) ๑๖ ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscurus) ๑๗ ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei) ๑๘ ค่างหงอก (Presbytis cristata) ๑๙ ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น (Nyctalus noctula) ๒๐ ค้างคาวขุนช้าง (Cheiromeles torquatus) ๒๑ ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) ๒๒ ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว (Murina leucogaster) ๒๓ ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง หรือ ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก (Murina aurata) ๒๔ ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา หรือ ค้างคาวจมูกหลอดแดง (Murina tubinaris) ๒๕ ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว (Murina huttonii) ๒๖ ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น (Murina cyclotis) ๒๗ ค้างคาวดอย (Sphaerias blanfordi) ๒๘ ค้างคาวดอยหลังลายขาว (Scotomanes ornatus) ๒๙ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์ (Eptesicus demissus) ๓๐ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา (Eptesicus pachyotis) ๓๑ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่ (Eptesicus serotinus) ๓๒ ค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) ๓๓ ค้างคาวปากย่นใหญ่ หรือ ค้างคาวปากย่นหูหนา (Tadarida teniotis) ๓๔ ค้างคาวปีกขนใต้ (Harpiocephalus harpia) ๓๕ ค้างคาวปีกขนเหนือ (Harpiocephalus mordax) ๓๖ ค้างคาวปีกจุด (Balionycteris maculata) ๓๗ ค้างคาวปีกถุงเคราดำ (Taphozous melanopogon) ๓๘ ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง (Taphozous longimanus) ๓๙ ค้างคาวปีกถุงปลอม (Taphozous saccolaimus) ๔๐ ค้างคาวปีกถุงใหญ่ (Taphozous theobaldi) ๔๑ ค้างคาวปีกพับกลาง (Miniopterus fuscus) ๔๒ ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ (Miniopterus magnater) ๔๓ ค้างคาวปีกพับเล็ก (Miniopterus pusillus) ๔๔ ค้างคาวปีกพับใหญ่ (Miniopterus schreibersii) ๔๕ ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก (Tylonycteris pachypus) ๔๖ ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ (Tylonycteris robustula) ๔๗ ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii) ๔๘ ค้างคาวเพดานใหญ่ (Scotophilus heathii) ๔๙ ค้างคาวฟันร่อง (Phoniscus atrox) ๕๐ ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก (Hesperoptenus blandfordi) ๕๑ ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่ (Hesperoptenus tickelli) ๕๒ ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก (Rhinolophus pearsonii) ๕๓ ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่ (Rhinolophus yunanensis) ๕๔ ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus) ๕๕ ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis) ๕๖ ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก (Rhinolophus coelophyllus) ๕๗ ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ (Rhinolophus shameli) ๕๘ ค้างคาวมงกุฎมลายู (Rhinolophus malayanus) ๕๙ ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus thomasi) ๖๐ ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (Rhinolophus acuminatus) ๖๑ ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus) ๖๒ ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก (Rhinolophus megaphyllus) ๖๓ ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น (Rhinolophus stheno) ๖๔ ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด (Rhinolophus trifoliatus) ๖๕ ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล (Rhinolophus marshalli) ๖๖ ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก (Rhinolophus macrotis) ๖๗ ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ (Rhinolophus paradoxolophus) ๖๘ ค้างคาวมงกุฎใหญ่ (Rhinolophus luctus) ๖๙ ค้างคาวมงกุฎอินเดีย (Rhinolophus rouxii) ๗๐ ค้างคาวมือปุ่ม (Glischropus tylopus) ๗๑ ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus) ๗๒ ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (Pteropus intermedius) ๗๓ ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus) ๗๔ ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) ๗๕ ค้างคาวยอดกล้วยป่า (Kerivoula whiteheadi) ๗๖ ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม (Kerivoula papillosa) ๗๗ ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส (Kerivoula hardwickii) ๗๘ ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ (Kerivoula picta) ๗๙ ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก (Kerivoula minuta) ๘๐ ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก (Pipistrellus cadornae) ๘๑ ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (Pipistrellus tenuis) ๘๒ ค้างคาวลูกหนูถ้ำ (Pipistrellus pulveratus) ๘๓ ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus) ๘๔ ค้างคาวลูกหนูสีทอง หรือ ค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ (Pipistrellus circumdatus) ๘๕ ค้างคาวลูกหนูอินเดีย (Pipistrellus coromandra) ๘๖ ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea) ๘๗ ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma) ๘๘ ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyra) ๘๙ ค้างคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus) ๙๐ ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Hipposideros lylei) ๙๑ ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros turpis) ๙๒ ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (Hipposideros armiger) ๙๓ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (Hipposideros pomona) ๙๔ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus) ๙๕ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ หรือ ค้างคาวหน้ายักษ์สีเขม่า (Hipposideros ater) ๙๖ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี (Hipposideros bicolor) ๙๗ ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ (Hipposideros galeritus) ๙๘ ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus) ๙๙ ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง (Hipposideros cineraceus) ๑๐๐ ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema) ๑๐๑ ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง (Hipposideros lekaguli) ๑๐๒ ค้างคาวหน้ายาวเล็ก (Macroglossus minimus) ๑๐๓ ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus) ๑๐๔ ค้างคาวหน้าร่อง (Nycteris tragata) ๑๐๕ ค้างคาวหัวดำ (Chironax melanocephalus) ๑๐๖ ค้างคาวหางโผล่ (Emballonura monticola) ๑๐๗ ค้างคาวหางหนู (Rhinopoma microphyllum) ๑๐๘ ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง (Myotis altarium) ๑๐๙ ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii) ๑๑๐ ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ (Myotis hasseltii) ๑๑๑ ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว (Myotis muricola) ๑๑๒ ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น (Myotis siligorensis) ๑๑๓ ค้างคาวหูหนูพม่า (Myotis montivagus) ๑๑๔ ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม (Myotis rosseti) ๑๑๕ ค้างคาวหูหนูยักษ์ (Myotis chinensis) ๑๑๖ ค้างคาวหูหนูหน้าขน (Myotis annectans) ๑๑๗ ค้างคาวอีอาอีโอ (Ia io) ๑๑๘ ค้างคาวไอ้แหว่ง (Coelops frithii) ๑๑๙ ชะนีดำใหญ่ หรือ ไซแมง (Hylobates syndactylus) ๑๒๐ ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar) ๑๒๑ ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus) ๑๒๒ ชะนีมือดำ (Hylobates agilis) ๑๒๓ ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง (Viverricula indica หรือ Viverricula malaccensis) ๑๒๔ ชะมดน้ำ หรือ อีเห็นน้ำ (Cynogale bennettii) ๑๒๕ ชะมดแผงสันหางดำ (Viverra megaspila) ๑๒๖ ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) ๑๒๗ ช้าง (Elephas maximus) ๑๒๘ ทราย หรือ เนื้อทราย หรือ ตามะแน (Axis porcinus หรือ Cervus porcinus) ๑๒๙ นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea) ๑๓๐ นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata) ๑๓๑ นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก (Lutra sumatrana) ๑๓๒ นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra) ๑๓๓ บ่าง หรือพุจง หรือ พะจง (Cynocephalus variegatus) ๑๓๔ พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) ๑๓๕ พญากระรอกบินสีดำ (Aeromys tephromelas) ๑๓๖ พญากระรอกบินหูขาว (Petaurista alborufus) ๑๓๗ พญากระรอกบินหูดำ (Petaurista elegans) ๑๓๘ พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista) ๑๓๙ พญากระรอกเหลือง (Ratufa affinis) ๑๔๐ พังพอนกินปู (Herpestes urva) ๑๔๑ พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) ๑๔๒ เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล (Mustela nudipes) ๑๔๓ เพียงพอนเส้นหลังขาว (Mustela strigidorsa) ๑๔๔ เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica) ๑๔๕ เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก (Atherurus macrourus) ๑๔๖ เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) ๑๔๗ แมวดาว หรือ แมวแกว (Felis bengalensis) ๑๔๘ แมวป่า หรือ เสือกระต่าย (Felis chaus) ๑๔๙ แมวป่าหัวแบน (Felis planiceps) ๑๕๐ ลิงกัง (Macaca nemestrina) ๑๕๑ ลิงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang) ๑๕๒ ลิงวอก (Macaca mulatta) ๑๕๓ ลิงเสน (Macaca arctoides) ๑๕๔ ลิงแสม (Macaca fascicularis) ๑๕๕ ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือ ลิงอัสสัม หรือ ลิงภูเขา (Macaca assamensis) ๑๕๖ ลิ่นพันธุ์จีน (Manis pentadactyla) ๑๕๗ ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica) ๑๕๘ โลมากระโดด (Stenella longirostris) ๑๕๙ โลมาแถบ (Stenella coeruleoalba) ๑๖๐ โลมาธรรมดา (Delphinus delphis) ๑๖๑ โลมาปากขวด (Tursiops aduncus) ๑๖๒ โลมาฟราเซอร์ (Lagenodelphis hosei) ๑๖๓ โลมาฟันห่าง (Steno bredanensis) ๑๖๔ โลมาลายจุด (Stenella attenuata) ๑๖๕ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) ๑๖๖ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) ๑๖๗ โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ๑๖๘ วาฬคูเวียร์ (Ziphius carvirostris) ๑๖๙ วาฬนำร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus) ๑๗๐ วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) ๑๗๑ วาฬเพชรฆาต (Orcinus orca) ๑๗๒ วาฬเพชรฆาตดำ (Pseudorca crassidens) ๑๗๓ วาฬเพชรฆาตเล็ก (Feresa attenuata) ๑๗๔ วาฬฟันสองซี่ (Mesoplodon ginkgodens) ๑๗๕ วาฬฟิน (Balaenoptera physaius) ๑๗๖ วาฬหัวแตงโม (Peponocephala electra) ๑๗๗ วาฬหัวทุย (Physeter macrocepalus) ๑๗๘ วาฬหัวทุยแคระ (Kogia simus) ๑๗๙ วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps) ๑๘๐ วัวแดง หรือ วัวดำ หรือ วัวเพลาะ (Bos javanicus) ๑๘๑ เสือโคร่ง (Panthera tigris) ๑๘๒ เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) ๑๘๓ เสือปลา (Felis viverrina) ๑๘๔ เสือไฟ (Felis temminckii) ๑๘๕ เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) ๑๘๖ หนูเกาะ (Rattus remotus) ๑๘๗ หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon) ๑๘๘ หนูถ้ำ (Leopoldamys neilli) ๑๘๙ หนูไผ่เล็บแม่มือแบน (Hapalomys longicaudatus) ๑๙๐ หมาจิ้งจอก (Canis aureus) ๑๙๑ หมาใน หรือ หมาแดง (Cuon alpinus) ๑๙๒ หมาไม้ (Martes flavigula) ๑๙๓ หมาหริ่ง (Melogale personata) ๑๙๔ หมีขอ หรือ บินตุรง (Arctictis binturong) ๑๙๕ หมีควาย หรือ หมีดำ (Ursus thibetanus) ๑๙๖ หมีหมา หรือ หมีคน (Ursus malayanus) ๑๙๗ หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) ๑๙๘ อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak) ๑๙๙ อีเห็นลายเมฆ หรือ ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) ๒๐๐ อีเห็นลายเสือ หรือ ชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor) ๒๐๑ อีเห็นลายเสือโคร่ง หรือ อีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus)

     ที่มา : www.verdantplanet.org

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมายถึง, สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือ, สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ความหมาย, สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu