ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย, การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย หมายถึง, การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย คือ, การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย ความหมาย, การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย

    
      การควบคุมไม่ให้แมลงวันได้มีโอกาสแพร่ขยายจำนวนด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งอาหารของมัน ได้แก่ สิ่งสกปรกทั้งหลาย เช่น สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ซากสัตว์ ฯลฯ นอกจากนี้อาหารของมนุษย์ก็เป็นอาหารกลางวันได้เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการควบคุมและป้องกันแมลงวันมีดังนี้ คือ
     1. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม
        - การเก็บกักมูลฝอยเปียก หรือมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์อื่นๆ ไว้ภายในบ้านต้องเก็บกักในภาชนะที่มีความเหมาะสมไม่รั่วซึม และมีฝาปิดมิดชิด โดยการเก็บไว้ในถุงพลาสติกซึ่งบรรจุอยู่ภายในถังโลหะ หรือพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด และควรมีการนำมูลฝอยเปียกไปกำจัดให้เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
       - ต้องบำรุงรักษาห้องน้ำ ห้องส้วม ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ถ้าหากมีการใช้ส้วมหลุมควรมีฝาปิดช่องถ่ายทุกครั้งหลังจากเลิกใช้ส้วม ส่วนหลุมเก็บกักสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นแบบใดควรที่จะปิดปากหลุมไว้ให้มิดชิด ท่อระบายอากาศของส้วมทุกประเภทต้องมีตะแกรงป้องกันไม่ให้แมลงเข้าไปได้
       - การเก็บมูลสัตว์ของสัตว์เลี้ยงต่างๆ อาจเก็บไว้ในภาชนะที่มีการปกปิดมิดชิดไม่รั่วซึม เช่น ถังคอนกรีต หรือถังโลหะ ฯลฯ หรือถ้าเป็นห้องเก็บมูลสัตว์ต้องมีตะแกรงขนาดรูตะแกกรง 16 mesh ป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้าไปภายใน
     2. การใช้วิธีทางกล และทางกายภาพ
         การใช้วิธีทางกลและทางกายภาพในการควบคุมและป้องกัน แมลงวัน มีหลายวิธีการ ซึ่งอาจจะต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกัน
        - ประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศต้องมีตะแกรงหรือมุ้งลวดบุไว้เพื่อไม่แมลงเข้าไปภายในบ้าน
        - ใช้ม่านกันแมลงวันไม่ให้เข้าสู่บ้านพักอาศัย เช่น ม่านมู่ลี่ ม่านพลาสติกที่ทำเป็นเส้น ฯลฯ โดยวางทานไว้ตรงทางที่จะเข้าสู่ประตู
        - ใช้ตาข่ายคลุมกรงหรือเตียง หรือลังที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เพื่อไม่ให้แมลงวันเข้าไปภายใน เพราะภายในกรงสัตว์ที่มีทั้งอาหารและสิ่งขับถ่ายของสัตว์ เป็นที่ดึงดูดแมลง
        - ทำลายหรือฆ่า โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน หรือใช้กาวจับแมลงวันตัวแก่
        - การเก็บอาหารต้องมีเครื่องปกปิดให้มิดชิด หรือไม่ให้แมลงเข้าไปสัมผัสอาหาร เช่น อาหารที่ปรุงแล้วใช้ฝาชีครอบ หรือเก็บอาหารก่อนบริโภค หรือเหลือจากบริโภคไว้ในตู้กับข้าวที่มีตาข่ายกั้น ไม่ให้แมลงวันเข้าไป ฯลฯ
      3. การใช้วิธีทางเคมี
         การใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุม และป้องกันแมลงวันซึ่งอาจจะใช้สารฆ่าตัวอ่อน (larvicide) หรือ สารฆ่าตัวแก่ ทำให้สามารถทำลายแมลงวันภายในอาคารบ้านที่พักอาศัย หรือสถานที่ประกอบการอื่นๆ ได้ผลดี แต่การใช้สารฆ่าแมลงนี้จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยง

     ที่มา : https://www.thaieditorial.com

การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย, การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย หมายถึง, การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย คือ, การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย ความหมาย, การควบคุมและป้องกันแมลงวันภายในอาคารและบ้านพักอาศัย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu