ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โชค บูลกุล, โชค บูลกุล หมายถึง, โชค บูลกุล คือ, โชค บูลกุล ความหมาย, โชค บูลกุล คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โชค บูลกุล

ประวัติ โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย  

วันเดือนปีเกิด :  24 สิงหาคม พ.ศ. 2510
บิดา มารดา :  โชคชัย บูลกุล / สุจริต บูลกุล
สถานภาพ : สมรสกับ สู่ขวัญ บูลกุล
บุตร : ด.ช. ปราบ บูลกุล
         
การศึกษาของ โชค บูลกุล 
- ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารธุรกิจการเกษตร
   อุตสาหากรรม จาก The University of Vermont ในปี พ.ศ. 2535
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) จากคณะเกษตรศาตร์
   และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในปี
   พ.ศ. 2553
         
ตำแหน่งปัจจุบันของ โชค บูลกุล
- กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลับมหิดล
- Clinical Professor ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
            
เกียรติประวัติของ โชค บูลกุล
ปี พ.ศ. 2553 
- ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล
- ได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 11 สาขา "องค์กรดีเด่น" จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
        
ปี พ.ศ. 2552 
-ได้รับแต่งตั้งเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย หรือรางวัล Thailand Top 100 HR จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2551 
- ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน (Clinical Professor) ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
        
ปี พ.ศ. 2549
-ได้รับแต่งจั้งจากพระราชินีราเนีย แห่งประเทศจอร์แดนให้เป็น 1 ในสมาชิกของกลุ่ม Y oung Global Leaders ผู้นำสายพันธ์ใหม่ของโลก จากเวที World Economic Forum
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศ.ดร. ธีระ สูตะบุตร)
        
ปี พ.ศ. 2546 
- ได้รับรางวัลอุบล เรียงสุวรรณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นที่ 10 สาขาการบริหารและธุรกิจ จากสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2544 
- ได้รับคัดเลือกเพื่อถ่ายทำชีวประวัติ จากรายการ National Geographic Channel ในฐานะ 1 ใน 13 นักธุรกิจรุ่นใหม่ของโลกที่มีรูปแบบและหลักการในการทำธุรกิจที่น่าสนใจ
        
ปี พ.ศ. 2543 
- ได้รับคัดเลือกจากนิตยาสาร Asia Week ให้เป็น 1 ใน 25 นักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่แห่งเอเชีย
         
ผลงานของ โชค บูลกุล   
- ได้รับการตีพิมพ์ชีวประวัติในหนังสือเรื่อง "ควบบนวิกฤติ ชีวิตบนหลังอาน" โดยบริษัท ฟิวเจอร์พับลิซซิ่ง จำกัด ในปี พ.ศ. 2543
- หนังสือ "โชคช่วยด้วยประสบการณ์" ผลงานรวมเล่มบทสัมภาษณ์จากรายการวิทยุ ชั่วโมงเศรษฐกิจ FM 101.5 MHz จัดพิมพ์โดย บริษัท บิสซี่เดย์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2550
- หนังสือ "เติมโชคให้การตลาด" ผลงานรวมเล่มบทความจากคอลัมน์ โชคช่วยด้วยการตลาด ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดพิมพ์โดย บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2551
- ได้รับเชิญเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแลกธุรกิจสลับการบริหารกับ CEO จากอีก 2 องค์กร ในหนังสือ "ซี อี โอ สลับร่าง" งานเขียนของคุณนงค์นาถ ศรีสกุล ห่านวิไล จัดพิมพ์โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2552
         
ผลงานเพลง
-
อัลบั้มผลงานเพลงในสังกัดค่าย SONY MUSIC ผลงานที่มีส่วนร่วมในการประพันธ์
เรียบเรียงดนตรี ขับร้อง และบันทึกเสียง วางจำหน่าย 2 ชุด ในปี พ.ศ. 2540 และ
ปี พ.ศ. 2546
         
สถานที่ทำงาน
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
294 หมู่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
         โทร: +662 532 2846
         โทรสาร: +662 531 2436
         Website : https://www.farmchokchai.com


ประวัติ โชค บูลกุล อย่างละเอียด

ข้อมูลจาก farmchokchai.com


โชค บูลกุล, โชค บูลกุล หมายถึง, โชค บูลกุล คือ, โชค บูลกุล ความหมาย, โชค บูลกุล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu