ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก, สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก หมายถึง, สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก คือ, สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก ความหมาย, สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก

       สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2555 ณ วันที่ 23 พ.ค.2555 จำนวนผู้ป่วยสะสม ด้วยโรคไข้เลือดออก DHF,DFและDSS 
  • จำนวนผู้ป่วย10,146ราย 
  • จำนวนผู้ป่วยตาย9ราย 
  • อัตราป่วยต่อแสนประชากร 15.88 
  • อัตราตายต่อแสนประชากร 0.01 
  • อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.09 
      ถ้าเราไม่ร่วมแรง ร่วมใจกันป้องกัน อย่างจริงจัง ลูกหลานของเราจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และบางรายอาจถึงกับต้องเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 
      หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรจะได้ร่วมแรง ร่วมใจกันป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง เพื่อลูกหลานของเราจะได้รอดพ้นปลอดภัยจากภัยโรคร้ายนี้ ด้วยการเร่งรัดการรณรงค์ในมาตรการ 3 ร (โรงเรียน โรงเรือน โรงพยาบาล) กล่าวคือ เร่งป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน โรงเรือน (ที่อยู่อาศัย) และโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเน้นการ ปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 5 ป ( ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ) ได้แก่ 
  1. ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด 
  2. เปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน 
  3. ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำ 
  4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุง 
  5. ปฏิบัติตนเองจนเป็นนิสัย 
     ซึ่งการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจะเน้นความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะที่เป็นลูกน้ำ ตัวโม่ง และระยะที่เป็นตัวเต็มวัย หากประชาชนสามารถทำตามมาตรการทั้ง 3 ร และ 5 ป ดังกล่าวได้ ก็จะช่วยให้ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลงได้สำเร็จ 

สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก, สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก หมายถึง, สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก คือ, สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก ความหมาย, สามัคคีร่วมใจ เพื่อลูกหลานพ้นภัย โรคไข้เลือดออก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu