ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน, รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน หมายถึง, รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน คือ, รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน ความหมาย, รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน

“โจรขึ้นบ้าน 10 ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” เป็นคำที่โบราณว่ากันไว้ และประกันอัคคีภัยบ้านก็เป็นประกันยอดนิยมเสมอ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ดังนี้


ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิด จากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิดทุกชนิด ยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากยานอวกาศ


ความเสียหายทางอ้อม เช่น ความเสียหายที่เกิดจากน้ำหรือสารดับเพลิงอื่นๆ ที่ใช้ดับไฟทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงเปียกและเสียหาย หรือความเสียหายจากการพังบ้านหรือตะลุยทางเข้าไปดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ไปยืนบนหลังคาบ้านของผู้เอาประกันภัยเพื่อฉีดน้ำเข้าไปยังบ้านที่ถูกไฟไหม้ ทำให้กระเบื้องหลังคาแตกเสียหาย วามเสียหายจากควันหรือ ความร้อนจากไฟ หรือความเสียหายเนื่องจากกำแพง หรือชิ้นส่วนอาคารทีถูกไฟไหม้หล่นทับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเสียหาย

นอกจากความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว หากผู้เอาประกันภัยต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมก็สามารถซื้อเพิ่มเติมโดย จ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มได้ ภัยที่สามารถขอซื้อเพิ่ม ได้แก่

- ภัยลมพายุ
- ภัยน้ำท่วม
- ภัยลูกเห็บ
- ภัยแผ่นดินไหว
- ภัยจากสังคม เช่น ภัยจากการจลาจลนัดหยุดงาน
- และภัยอื่นๆ เช่น ภัยจากควันที่เกิดจากเครื่องทำความร้อน และเครื่องปรุงอาหาร


ในการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ

1. แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน

2. แบบการชดใช้ ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หากกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น การกำหนดเงินเอาประกันภัยไว้คลาดเคลื่อน แต่ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน(โดยผู้เอาประกันภัยไม่ ตั้งใจ) บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มความเสียหายที่แท้จริง แต่ถ้ากำหนดไว้ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าที่แท้จริงแล้ว บริษัทจะนำเอาหลักการเฉลี่ยความเสียหายเข้ามาใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้สินไหมทดแทนต่ำว่า 70% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น


ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ โดยแจ้งให้บริษัทที่ทำประกันอัคคีภัยไว้ทราบทันที พร้อมส่ง หลักฐานและเอกสารภายใน 30 วัน นับแต่วันเกิดความเสียหายโดยต้องทำหนังสือแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินที่เสียหายและ จำนวนเงินค่าเสียหายของทรัพย์สินนั้นอย่างละเอียด พร้อมกันนี้ต้องแสดงหรือจัดหาพยานหลักฐานต่างๆ ข้อพิสูจน์ และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทำให้ เกิดอัคคีภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ แม้หลังเกิดความเสียหายแล้วซากทรัพย์นั้นจะไม่มีมูลค่า เลยก็ตาม เพื่อหลักฐานแห่งความเสียหาย

รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน, รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน หมายถึง, รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน คือ, รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน ความหมาย, รู้จัก ประกันอัคคีภัยบ้าน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu