ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมายถึง, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คือ, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ความหมาย, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้วอย่างเป็นทางการแล้ว
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนงานทอผ้าให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่ราษฎรมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยงดงามและมีเอกลักษณ์ ควรอนุรักษ์ไว้มิให้สูญหาย จึงมีพระราชดำริจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าทั้งในราชสำนักและท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดตั้งขึ้น ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นประธานที่ปรึกษา
      พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้สื่อมวลชนเข้าชมในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 และสำหรับวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อย่างเป็นทางการ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 17.30 น.
      พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกไป สู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 นิทรรศการ ดังนี้ 
ห้องจัดแสดงที่ 1

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมายถึง, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คือ, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ความหมาย, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu