ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันออมแห่งชาติ, วันออมแห่งชาติ หมายถึง, วันออมแห่งชาติ คือ, วันออมแห่งชาติ ความหมาย, วันออมแห่งชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ

วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ต้องถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย เพราะเป็นวันออมแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมาของวันออมแห่งชาติ

ในสหรัฐอเมริกา วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวัน National Teach Children to Save Day หรือวันสอนเด็กๆ ให้รู้จักการออมเงินแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วประเทศจะเข้าไปสอนเด็กๆ ในโรงเรียน ให้มีทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และปลูกฝังให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง มีข้อมูลจาก American Bankers Association ว่าในปี 2005 นี้ มีธนาคารและสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการนี้ มากกว่า 2,500 แห่ง ซึ่งสามารถสอนเด็กๆ ได้กว่า 321,000 คน ทั่วประเทศ

สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น " วันออมแห่งชาติ " เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันออมแห่งชาตินั้น ในแต่ละปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ตลอดจนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคต่าง ๆ มักจะจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมาฝากเงินในดอกเบี้ยอัตราพิเศษ พร้อมรับของที่ระลึก นอกจากนี้ก็มีการจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการออม การประกวดคำขวัญ รวมทั้งกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

วิธีการออม เป็นการเก็บเงิน เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เด็ก ๆ รู้จักประหยัดและอดออม และอยากออมเงิน หรือผู้ใหญ่เก็บออม เพื่อไว้เป็นทุนการศึกษา และเป็นต้นทุนสำหรับบั้นปลายชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานด้วย เป็นการสอนให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่ง เพราะในทุกๆ กิจกรรมในชีวิต มักมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ การเรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ อย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวย แต่เป็นไปเพื่อการสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิต วัยที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างหรือปลูกฝังวินัย คือวัยเด็ก ต้องร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรมการออมให้เกิดขึ้นทั้งกับเด็ก ๆ และตัวเราเอง

วันออมแห่งชาติ, วันออมแห่งชาติ หมายถึง, วันออมแห่งชาติ คือ, วันออมแห่งชาติ ความหมาย, วันออมแห่งชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu