ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระเกี้ยว, พระเกี้ยว หมายถึง, พระเกี้ยว คือ, พระเกี้ยว ความหมาย, พระเกี้ยว คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระเกี้ยว


       พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์
สถาบันการศึกษาที่ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์
       การใช้พระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำสถาบันการศึกษานั้น มีมาตั้งแต่สมัย "โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายหน้าหมวกของนักเรียน ต่อมาเมื่อโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนมหาดเล็ก" ก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายของโรงเรียน หลังจากนั้นเมื่อโรงเรียนมหาดเล็กเปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนข้าราชการฯ ซึ่งต่อมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ยังคงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ตราบจนถึงปัจจุบัน โดยสถานศึกษาที่ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ เช่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงเรียน
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนในเครือ
 • โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 • โรงเรียนราชวิทยาลัย(หรือโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)ในปัจจุบัน
 • โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิต ฝค.ตอ. / วศ.ปทุมวัน / มศว ปทุมวัน (ตราพระเกี้ยวธรรมจักร พ.ศ. 2497-2517)
 • โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนในเครือ
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนในเครือ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนในเครือ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และโรงเรียนในเครือ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
 • โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พระเกี้ยว

พระเกี้ยว, พระเกี้ยว หมายถึง, พระเกี้ยว คือ, พระเกี้ยว ความหมาย, พระเกี้ยว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu