ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภาษาชอง, ภาษาชอง หมายถึง, ภาษาชอง คือ, ภาษาชอง ความหมาย, ภาษาชอง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ภาษาชอง       ภาษาชอง เป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร สาขาย่อยเปียริก ใกล้เคียงกับภาษาสมราย ใช้พูดในหมู่ชาวชองใน ระยอง จันทบุรี และตราด มีผู้พูดทั้งหมด 5,500 คน ในกัมพูชามี 5,000 คน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาระหว่างจังหวัดจันทบุรีของไทยกับจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชา ในไทยมี 500 คนในจังหวัดจันทบุรีและตราด ชื่อสถานที่ใน 3 จังหวัดนี้หลายแห่งมาจากภาษาชอง เช่น ระยอง มาจากภาษาชอง "ราย็อง" แปลว่าประดู่ ภาษาชองต่างพื้นที่กันมีความแตกต่างกันบ้าง แต่สำหรับชาวชองแล้ว ถือว่ายังพอสื่อสารกันได้
ตัวอักษร
       เดิมทีภาษาชองไม่มีตัวอักษรสำหรับเขียน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้พูดเท่านั้น แต่ในภายหลังก็มีการกำหนดให้ใช้อักษรไทยบางตัวเขียนภาษาชอง ซึ่งกำหนดโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วสะกดตามอักขรวิธีของภาษาไทย (การอ่านตามที่เขียนอาจไม่ถูกสำเนียงตามต้นฉบับ อย่ายึดถือเป็นแหล่งอ้างอิงจนกว่าจะได้ยินสำเนียงจากเจ้าของภาษา)
พยัญชนะ
 • พยัญชนะต้นใช้อักษรไทยดังนี้: ก ค ง จ ช ซ ญ ด ต ท น บ ป พ ฟ ม ย ร ล ว อ ฮ
 • พยัญชนะสะกดใช้อักษรไทยดังนี้: -ก -ง -จ -ญ -ด -น -บ -ม -ย -ว -ฮ

ตัวอย่างศัพท์ภาษาชอง
สำเนียง ต.พลวง จ.จันทบุรี ตัวอย่างคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างภาษาชองสำเนียง ต.พลวง จ.จันทบุรี 
 • โตด แปลว่า หัว
 • กะล่าง แปลว่า หู
 • จึ่ม แปลว่า คน, มนุษย์
 • อูน แปลว่า พ่อ
 • เม่อ แปลว่า แม่
 • เจวนิ๊ แปลว่า ไปไหน
 • อินต็องท่อแซ แปลว่า ที่บ้านทำอะไร

สำเนียง ต.ตะเคียนทอง จ.จันทบุรี
 • กะปาว คือ ควาย
 • แหลก คือ ไก่
 • ตา คือ เป็ด
 • แซ คือ นา
 • ยาง คือ เต่า
 • ปรีง คือ น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปึ๊ด คือ น้ำมันประกอบอาหาร
 • ตั๋ก คือ ใหญ่
 • ตั๋กโป คือ ใหญ่โต
 • แจง คือ แหวน
 • ชึ่ม คือ คน
 • อูน คือ พ่อ
 • เม่ คือ แม่
 • เคน คือ ลูก
 • เคนมฺล๋อ คือ ลูกชาย(วัยรุ่น)
 • เคนแหล้ง คือ ลูกสาว(วัยรุ่น)
 • เคนซา คือ ลูกสะใภ้
 • เคนฮาย คือ ลูกเขย
 • ลึง คือ พี่
 • โบด คือ น้อง
 • ดูง คือ มะพร้าว, บ่อน้ำ
 • หฺน้อง คือ ภูเขา
 • พรี่ คือ ป่า
 • มู้จ คือ ผี
 • ซู้จ คือ มด
 • ซี คือ งู
 • ชอ คือ หมา
 • ชี้ม คือ นก
 • หฺช้ก คือ หมู
 • วา คือ ลิง
 • จั๊ง คือ สีดำ
 • เง่ย คือ สีแดง
 • โพร่ง คือ สีขาว
 • ต๊อง คือ กลัว
 • อิน คือ กู ฉัน ผม บุรุษที่ 1 ปัจจุบันมักใช้ว่า ชัน แทน เพราะสุภาพกว่าคำนี้ใช้แทนตัวผู้มีอายุน้อยกว่าพูดกับผู้ใหญ่
 • ญั่ง คือ เรา เป็นเอกพจน์ บุรุษที่ 1
 • แฮง คือ เรา เป็นพหูพจน์ บุรุษที่ 1
 • ผู้ คือ เธอ คุณ บุรุษที่ 2
 • ดั๋ก คือ เขาคนนั้น บุรุษที่ 3
 • ไพ่ คือ มัน บุรุษที่ 3
 • กะปิ๊ คือ อะไร
 • หอบ คือ กิน รับประทาน (ใช้สำหรับข้าวเจ้าที่หุงสุกแล้วแบบข้าวสวยเท่านั้น)
 • ชา คือ กิน ดื่ม ทุกอย่างนอกเหนือจากข้าวเจ้าที่หุงสุกแล้วแบบข้าวสวย
 • ยา คือ แมงป่อง
 • นาย คือ ช้าง
 • ยานาย คือ แมงป่องช้าง ตัวอย่างประโยค ชันท่อนยานายทูด ฉันถูกแมงป่องช้างต่อย
 • โหด คือ ตาย
 • หม่ะโหด คือ ฆ่า
 • หม่ะฮาม คือ เลือด
 • หม่ะ คือ ฝน
 • หม่า คือ เข็ม
 • ฮาย คือ ข้าวเปลือก
 • ฮายฮฺมีบ คือ ข้าวเหนียวเปลือก
 • โค คือ ข้าวสาร
 • โคฮฺมีบ คือ ข้าวเหนียวที่เป็นข้าวสาร
 • ปล็อง คือ ข้าวหุงสุก
 • ปล็องฮฺมีบ คือ ข้าวเหนียวหุงสุก
 • เคิ่ด คือ เจ็บ, ป่วย
 • ชั๊บ คือ จับ
 • ชั๊บเคิ่ด คือ จับไข้, เป็นไข้
 • กา คือ ปาก
 • กอก คือ คอ
 • ชุ่ย คือ ก้น
 • ตูด คือ จมูก, จุด (ไฟ)
 • ล่าง คือ หู, ทราย
 • โม่ย คือ 1 ใช้เมื่อนับ
 • โม่ะ คือ 1 ใช้เพื่อบอกจำนวน เช่น ชึ่มโม่ะหนั่ก คือ คนหนึ่งคน
 • พ่าย คือ 2
 • เพ้ว คือ 3
 • โพ้น คือ 4
 • พรัม คือ 5
 • ตอง คือ 6
 • นู่ย คือ 7
 • ตี คือ 8
 • ช่าย คือ 9
 • ร่าย คือ 10
 • ต็อง คือ บ้าน
 • เน้ม คือ ต้น (ไม้)
 • อูด คือ ไม้
 • เน้มอูด คือ ต้นไม้
 • ปางอูด คือ ดอกไม้
 • ปรั๊ก คือ เงินก้อน (เงินจำนวนมาก)
 • มาด คือ ทอง
 • ปรั๊กมาด คือ เงินทอง
 • ม่าย คือ อย่า (ห้าม)
 • มาย คือ แม่ม่าย, พ่อม่าย
 • ขา คือ รู้, ทราบ
 • อิ้ คือ ไม่
 • อีน คือ มี
 • อิ้อีน คือ ไม่มี
 • ท็อม คือ ลุง, ป้า
 • มฺรา คือ น้า, อา
 • ชุนหฺนาบ คือ ปลูกต้นกล้า
 • ต๊อกหฺนาบ คือ ถอนกล้า
 • จอยแซ คือ ไถนา
 • เทือกแซ หรือ เริ่ดแซ คือ คราดนา
 • ถู่งฮาย คือ ดำนา
 • จูดฮาย คือ เกี่ยวข้าว
 • ตัวอย่างประโยค
 • วั่นอันผู้หอบปล็องเฮ๊ยโด คือ วันนี้คุณกินข้าวหรือยัง
 • หมู่แฮงก้อแป็นช่องแซ้มยังซาเหฺลาะ คือ พวกเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะ
 • ฉ่องแฮงม่องช่องแซ็มก้อแป็นชึ่มยังซา คือ คนชองเรากับคนไทยก็เป็นคนเหมือนกัน
 • ม่ายท่ออึ้ดช่องซุ๋กดั๋กหฺพึเหลาะ คือ อย่าทำให้ชาวบ้านเขาเอือมระอานะ
 • "โจทอมจีเรี่ยนปริญญาโทแฮะห์ เพ่ยเรี่ยนปาหนีฮ์ " คือ หลานป้าจีเรียนปริญญาโทเหรอ เขาเรียนที่ไหนหล่ะ
ปัจจุบัน
      ปัจจุบันภาษาชองกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต คนเฒ่าคนชาวแก่เสียดายที่ภาษาชองจะสูญหายไป ปัจจุบันมีชาวชองอาศัยถิ่นฐานเดิม ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ(ปัจจุบันมีแหล่งที่พูดกันมากที่สุดในตำบลตะเคียนทอง) จังหวัดจันทบุรี ประมาณ 6,000 คน แต่ที่พูดได้มีเพียงประมาณ 500 คน โดยส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนวัยรุ่นชาวชองนั้นอายที่จะพูดภาษาดั้งเดิมประจำชาติพันธุ์ของตน
      ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดล พยายามจะฟื้นฟูโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบันทึกเสียง และถอดภาษาพูดเป็นภาษาเขียน ให้โรงเรียนบ้านคลองพลูสอนภาษาชองให้กับลูกหลานชอง แทรกเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในช่วงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาชอง

ภาษาชอง, ภาษาชอง หมายถึง, ภาษาชอง คือ, ภาษาชอง ความหมาย, ภาษาชอง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu