ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 หมายถึง, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 คือ, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 ความหมาย, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16

หลักเกณฑ์ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

          เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับ เยาวชนฯ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน สโมสรไลออนส์สากลภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย ปีบริหาร ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับ เยาวชนฯ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทและจำนวนรางวัล
    ๑.๑ ประเภทการแข่งขัน จัดการแข่งขันเป็น ๒ ระดับคือระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
    ๑.๒ รางวัลผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับมีดังนี้
    รอบที่ ๑ (ระดับจังหวัด) ให้สโมสรไลออนส์ในแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโดยการขอ สนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนในแต่ละจังหวัด และเป็นผู้กำหนดรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑, รองชนะเลิศอันดับ ๑, อันดับ ๒, และอันดับ ๓ รวม ๔ อันดับ โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งผู้ควบคุมทีม (ไม่เกินทีมละ ๑ คน) จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
    รอบที่ ๒ (ระดับภาค) ให้ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครองฯ และประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ภาครองเป็นผู้กำหนดรางวัล
    รอบที่ ๓ (ระดับประเทศ)
    รางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ระดับชั้นโรงเรียนจะได้ครองถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๑ ชุดใหญ่ และนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา, โล่ประกาศเกียรติคุณและคอมพิวเตอร์โน้ตบุคคนละ ๑ เครื่อง
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนจะได้รับถ้วยเกียรติยศของ ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พร้อมหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๑ ชุดใหญ่ และนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา, โล่ประกาศเกียรติคุณ และกล้องถ่ายภาพดิจิทัลคนละ ๑ เครื่อง
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และ รางวัลชมเชย โรงเรียนจะได้รับโล่ และหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๑ ชุดใหญ่ และนักเรียน จะได้รับทุนการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณและรถจักรยานคนละ ๑ คัน

๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิเข้าแข่งขันและการสมัคร
    ๒.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) (ทีมละ ๓ คนและทั้งทีมต้องศึกษาอยู่โรงเรียนเดียวกัน) และโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งสองระดับ
    ๒.๒ โรงเรียนที่เคยชนะเลิศในการแข่งขันระดับประเทศครั้งล่าสุดสามารถส่งนักเรียน เข้าแข่งขันอีกได้ แต่ต้องไม่ส่งนักเรียนที่เคยชนะเลิศมาแล้วในระดับเดียวกัน
    ๒.๓ โรงเรียนที่จะต้องรับรองนักเรียนว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) และส่งเข้าแข่งขันให้ตรงกับระดับที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
    ๒.๔ โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะต้องเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในนามของสโมสรไลออนส์ใน พื้นที่ หรือได้รับการรับรองจากสโมสรไลออนสสากลภาคในพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น (เฉพาะการแข่งขันในระดับภาครองและระดับประเทศ)
    ๒.๕ การส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งใบสมัครได้ที่สโมสรไลออนส์ในพื้นที่ ที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือส่งผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียน สังกัดอยู่
    ๒.๖ การรับสมัคร รับสมัครภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
    ๒.๗ ทีมที่จะเข้าแข่งขันรอบที่ ๒ (ระดับภาค) ได้จะต้องเข้าแข่งขันในรอบที่ ๑ และได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑-๕ เท่านั้น
    ๒.๘ ทีมที่จะเข้าแข่งขันรอบที่ ๓ (ระดับประเทศ) ได้จะต้องเข้าแข่งขันในรอบที่ ๒ และได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑-๕ เท่านั้น

๓. หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่ใช้แข่งขันตอบคำถามครั้งที่ ๑๖
    ๓.๑ หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กำหนดเล่มที่ใช้สร้างชุดคำถาม-ตอบ คือ
    ๓.๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) ใช้เล่ม ๑๓, ๒๓, ๓๓ และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ ๑, ๑๓, ๑๔ รวม ๖ เล่ม
    ๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ใช้เล่ม ๑๓, ๑๙, ๒๓, ๒๙, ๓๓ และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ ๑, ๑๓, ๑๔ รวม ๘ เล่ม

๔. วิธีการแข่งขัน แข่งขัน ๓ รอบ ดังนี้
    ๔.๑ รอบที่ ๑ (ระดับจังหวัด) และรอบที่ ๒ (ระดับภาค) ช่วงเช้าเป็นการแข่งขันตอบคำถามแบบทีมโดยแบ่งเป็นทีมละ ๓ คน ตามระดับชั้นโดยใช้วิธีแข่งขันแบบข้อเขียนเท่านั้น
    ๔.๒ รอบที่ ๓ (ระดับประเทศ) ช่วงเช้า เป็นการแข่งขันตอบคำถามแบบทีม โดยแบ่งเป็นทีมละ ๓ คน ตามระดับชั้น โดยใช้วิธีแข่งขันแบบข้อเขียน เพื่อคัดเลือก ๑๐ ทีม ที่มีคะแนนสูงสุดเข้าแข่งขันในรอบบ่าย ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบปากเปล่าแบบทีม (วัดทักษะการฟ

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

          โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (เฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้มีสารานุกรมไทยที่คนไทยมุ่งหมายให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลการศึกษา เพิ่มพูนปัญญาให้กับเยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หาความรู้ขั้นพื้นฐาน ในเรื่องราวและ วิชาการสาขาต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kanchanapisek.or.th/kp6/GENERAL/van/van1.html


การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 หมายถึง, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 คือ, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 ความหมาย, การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 16 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu