ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พรหมโลก, พรหมโลก หมายถึง, พรหมโลก คือ, พรหมโลก ความหมาย, พรหมโลก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พรหมโลก

          พรหมโลก คือ ที่อยู่ของพระพรหมทั้งหลาย ซึ่งอยู่สูงกว่า ปรนิมมิตวสวัตดีเทวโลกสวรรค์ชั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๕ ล้าน ๕ แสน ๘ พันโยชน์ สัตว์โลกทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ในพรหมโลกก็มีการเวียนว่ายตายเกิดเช่นกัน แต่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดแบบ อุปริมวัฏสงสาร คือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ภูมิชั้นสูงที่มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายและ วิเศษเป็นเลิศ มีทั้งหมด ๒๐ ภูมิ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท

๑. รูปภูมิ คือ ที่อยู่ของพระพรหมทั้งหลาย ที่มีรูปร่างปรากฎ แต่เป็นรูปทิพย์มี ๑๖ ภูมิ ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับชั้นพรหม  ชื่อพรหม   บรรลุฌานก่อนจุติ   อายุพรหม
พรหมโลกชั้นที่ ๑  พรหมปาริสัชชาภูมิ  ปฐมฌาน (ชั้นสามัญ)  ๒๑ อันตรกัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๒  พรหมปุโรหิตาภูมิ  ปฐมฌาน (ชั้นกลาง)   ๓๒ อันตรกัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๓  มหาพรหมาภูมิ  ปฐมฌาน (ชั้นสูง)   ๑ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๔  ปริตตาภาภูมิ  ทุติยฌาน (ชั้นสามัญ)  ๒ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๕  อัปปมาณาภาภูมิ  ทุติยฌาน (ชั้นกลาง)  ๔ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๖  อาภัสราภูมิ  ทุติยฌาน (ชั้นสูง)   ๘ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๗  ปริตตสุภาภูมิ  ตติยฌาน (ชั้นสามัญ)  ๑๖ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๘  อัปปมาณสุภาภูมิ  ตติยฌาน (ชั้นกลาง)  ๓๒ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๙  สุภกิณหาภูมิ  ตติยฌาน (ชั้นสูง)   ๖๔ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๐  เวหัปผลาภูมิ  จตุตถฌาน   ๔๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๑  อสัญญีสัตตาภูมิ  จตุตถฌาน   ๕๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๒  อวิหาสุทธาวาสภูมิ  จตุตถฌาน   ๑,๐๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๓  อตัปปาสุทธาวาสภูมิ  จตุตถฌาน   ๒,๐๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๔  สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ  จตุตถฌาน   ๔,๐๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๕  สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ  จตุตถฌาน   ๘,๐๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๖  อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ  จตุตถฌาน   ๑๖,๐๐๐ มหากัลป์

๒. อรูปฌาน คือ ที่อยู่ของพระพรหมทั้งหลาย ที่ไม่มีรูปร่างปรากฎ แต่เป็นจิตมี ๔ ภูมิ ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับชั้นพรหม  ชื่อพรหม    บรรลุฌานก่อนจุติ  อายุพรหม
พรหมโลกชั้นที่ ๑๗  อากาสานัญจายตนภูมิ  จตุตถฌาน  ๒๐,๐๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๘  วิญญาณัญจายตนภูมิ  จตุตถฌาน  ๔๐,๐๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๑๙  อากิญจัญญายตนภูมิ   จตุตถฌาน  ๖๐,๐๐๐ มหากัลป์
พรหมโลกชั้นที่ ๒๐  เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ  จตุตถฌาน  ๘๔,๐๐๐ มหากัลป์

ที่มา https://www.prapayneethai.com/th/belief/center/view.asp?id=080


พรหมโลก, พรหมโลก หมายถึง, พรหมโลก คือ, พรหมโลก ความหมาย, พรหมโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu