ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันกำลังสำรองกองทัพไทย, วันกำลังสำรองกองทัพไทย หมายถึง, วันกำลังสำรองกองทัพไทย คือ, วันกำลังสำรองกองทัพไทย ความหมาย, วันกำลังสำรองกองทัพไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันกำลังสำรองกองทัพไทย

           วันกำลังสำรองกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี ความเป็นมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งครองราชย์ในช่วง พ.ศ.2453-2468 ได้เริ่มเกิดความขัดแย้งทางความคิดในด้านระบบการปกครองระหว่างคนรุ่นใหม่ที่นิยมระบอบประชาธิปไตย และคนรุ่นเก่าที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทำให้ประเทศมีความล่อแหลมต่อการรุกรานของต่างชาติ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ ได้ทรงกำหนดอุดมการณ์ให้มี 3 สถาบันหลัก คือ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และได้มีการฝึกหัดข้าราชการพลเรือนในทางการทหารและทรงเห็นว่าดีกว่าคนธรรมดา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองพลอาสาสมัครขึ้นหนึ่งกองพลให้ชื่อว่า "กองเสือป่า" หรือ "กองเสือป่าหลวงรักษาพระองค์" โดยในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพีธีการถือน้ำเพื่อกระทำสัตย์สาบานตนเข้าประจำการของเสือป่า ณ วัดพระศรีรัตนสาสดาราม ในการนี้พระยาสุรเสนา ในนามนายกองเสือป่า กราบบังคมทูลอันเชิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงดำรงพระยศเป็นนายกองใหญ่ผู้บังคับการกองเสือป่า จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากองเสือป่าเป็นครั้งแรกขึ้นในสยาม  ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ กองเสือป่ารักษาดินแดน กรมการรักษาดินแดน กรมการกำลังสำรองทหารบก และหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง นสร. ในปัจจุบัน ชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลในด้านการพัฒนากำลังพล และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน วันกำลังสำรองกองทัพไทย ประจำทุกปี
 
ที่มา ศูนย์รวมกำลังสำรองแห่งชาติวันกำลังสำรองกองทัพไทย, วันกำลังสำรองกองทัพไทย หมายถึง, วันกำลังสำรองกองทัพไทย คือ, วันกำลังสำรองกองทัพไทย ความหมาย, วันกำลังสำรองกองทัพไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu