ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บาฮามาส, บาฮามาส หมายถึง, บาฮามาส คือ, บาฮามาส ความหมาย, บาฮามาส คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
บาฮามาส

          หมู่เกาะบาฮามาส (The Islands of the Bahamas) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กกว่า 3,000 เกาะ ในจำนวนนี้เป็นเกาะที่มีผู้อาศัยอยู่เพียงประมาณ 30 เกาะ หมู่เกาะบาฮามาสได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2516 และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า เครือรัฐบาฮามาส (Commonwealth of the Bahamas) มีพลเมืองเพียง 3 แสนคน ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติแอฟริกัน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ มีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูงถึงร้อยละ 98 และมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง  20,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่มั่งคั่งประเทศหนึ่งในแถบทะเลแคริบเบียน

          แหล่งที่มาของรายได้ที่สำคัญของบาฮามาสคือ ธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากบาฮามาสเป็นหมู่เกาะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดในแถบทะเลแคริบเบียน โดยมีจำนวนไม่ต่ำกว่าปีละ 3 ล้านคน การท่องเที่ยวจึงกลายเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีสัดส่วนประมาณ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศให้กับบาฮามาสถึงกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2542 นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 50% ของกำลังแรงงานทั้งหมดอีกด้วย 

          นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้ว หมู่เกาะบาฮามาสยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากรัฐบาลบาฮามาสได้ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติมากมาย อาทิ ยกเว้นภาษีประเภทต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในเขตการค้าเสรี (The Free Trade Zone) เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีกำไร ภาษีเงินปันผล และภาษีการส่งออก-นำเข้า เป็นต้น 

          นักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติสามารถส่งสินทรัพย์และผลกำไรจากการลงทุนในหมู่เกาะบาฮามาส กลับประเทศของตนได้อย่างเสรี มีกฎหมายธุรกิจที่ทันสมัย อาทิ กฎหมายบริษัทธุรกิจนานาชาติ (International Business Companies Act : IBCs Act) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจในหมู่เกาะบาฮามาส ให้สามารถดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กฎหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต (Industries Encouragement Act) ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ ภาษีเครื่องมือเครื่องจักร และค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตผลิตเพื่อทำการส่งออก และยกเว้นภาษีการส่งออกสินค้า เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายสนับสนุนการลงทุนในกิจการโรงแรม (Hotels Encouragement Act) ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างและพัฒนาธุรกิจโรงแรม ตลอดจนยกเว้นภาษีที่ดินและค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

          สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับการมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทำให้หมู่เกาะบาฮามาสกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ (The International Offshore Financial Centres) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีสถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาเปิดดำเนินการมากกว่า 420 แห่งจากเกือบ 40 ประเทศ และดึงดูดบริษัทธุรกิจนานาชาติอีกกว่า 10,000 บริษัท เข้ามาประกอบกิจการในหมู่เกาะบาฮามาส

ชมภาพสวยๆ ของโรงแรม และหมู่เกาะบาฮามาส (Bahamas)

ที่มา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2000ข้อมูลทั่วไปของเครือรัฐบาฮามาส

          บาฮามาส (The Bahamas) หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐบาฮามาส (Commonwealth of The Bahamas) เป็นประเทศตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อยู่ทางตอนเหนือของประเทศคิวบาและทะเลแคริบเบียน ชื่อของประเทศมาจากภาษาสเปน คำว่า baja mar มีความหมายว่า "ทะเลน้ำตื้น"

ข้อมูลทั่วไป 
          เมืองหลวง กรุงนัสเซา (Nassau)
          พื้นที่ 13,939 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าคอนเน็คติกัทเล็กน้อย)
          ภาษาทางการ ภาษาอังกฤษ 
          ประชากร ประมาณ 307,451 คน (2550)
          ศาสนา นิกายแป็บติส แองกลิกัน โรมันคาทอลิก และโปรแตสแตนท์
          อัตราการรู้หนังสือของประชากร ร้อยละ 95.6
          เวลาต่างจากประเทศไทย ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 12 ชั่วโมง

การเมืองการปกครอง 
         
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐสภา
          ประมุข พระราชินีอลิซาเบธ ที่ 2 โดยมีนาย Dame Ivy Dumont เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
          นายกรัฐมนตรี นาย Hubert Alexander Ingraham (รับตำแหน่ง 4 พ.ค. 2550)
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Brent Symonette

เศรษฐกิจการค้า 
         
ข้อมูลเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2549) 
          GDP 6.925 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
          GDP per capita 22,700 ดอลลาร์สหรัฐ 
          อัตราเงินเฟ้อ 2.4 %
          สกุลเงิน ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

ข้อมูลการค้า (พ.ศ.2549)
          มูลค่าการส่งออก 0.674 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
          สินค้าออก ผลิตภัณฑ์จากแร่และเกลือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เหล้ารัม เคมีภัณฑ์ ผักและผลไม้
          ตลาดส่งออกสำคัญ สหรัฐฯ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศสโปแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เปรู และปารากวัย 
          มูลค่าการนำเข้า 2.401 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
          สินค้าเข้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ขนส่ง เชื้อเพลิง อาหาร สารเคมี ปศุสัตว์
          ตลาดนำเข้าสำคัญ สหรัฐฯ เกาหลีใต้ อิตาลี ฝรั่งเศส บราซิล ญี่ปุ่น และเวเนซุเอลา

การค้าไทย-บาฮามาส
          ไทยส่งออก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋องและแปรรูป เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน และของเล่น (มูลค่ารวม 3.38 ล้านเหรียญสหรัฐ)

          ไทยนำเข้า เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สินค้าทุนอื่นๆ เครื่องประดับอัญมณี และผลิตภัณฑ์โลหะ (มูลค่ารวม 0.13 ล้านเหรียญสหรัฐ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ชมภาพโรงแรม และภาพของเกาะบาฮามาส (Bahamas)


  ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 22 ธันวาคม 2550 และวิกิพีเดีย
  ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต


 • บาฮามาส, บาฮามาส หมายถึง, บาฮามาส คือ, บาฮามาส ความหมาย, บาฮามาส คืออะไร

  ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

  คำยอดฮิต

  Sanook.commenu