ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันสุขภาพจิตโลก, วันสุขภาพจิตโลก หมายถึง, วันสุขภาพจิตโลก คือ, วันสุขภาพจิตโลก ความหมาย, วันสุขภาพจิตโลก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันสุขภาพจิตโลก

         วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) เกิดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มีความสำคัญ สำหรับปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร และสามารถที่จะป้องกันได้

          วันสุขภาพจิตโลก ริเริ่มโดย สหพันธ์สุขภาพจิตโลก ( World Federation for Mental Health : WFMH) ซึ่งร่วมกันทำงานกับสมาคมนานาชาติเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย (International Assosiation for Suiside Prevention : IASP) และองค์กรอื่นๆร่วมสนับสนุนโดยองค์อนามัยโลก (WHO )

เกี่ยวกับวันสุขภาพจิตโลก 

          เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 10 ตุลาคม 1992 โดยรองเลขาธิการ(ในขณะนั้น) ริชาร์ด ฮันเตอร์ ( Richard Hunter ) ในนามสมาพันธ์ และใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี 

          ในช่วงแรกของการเริ่มต้น ไม่มีการกำหนดหัวข้อเฉพาะที่ชัดเจนมีจุดประสงค์เพียงต้องการส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพจิตและให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตในประเด็นต่างไต่อสาธารณะ 

          ในปี 1994 โดยคำแนะนำของนายยูจีน โบดี้ ( Eugene Brody ) เลขาธิการของสมาพันธ์ จึงได้มีการกำหนดประเด็นหัวข้อขึ้นมาเป็นครั้งแรก คือ “ พัฒนาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพจิตพร้อมกันทั่วโลก” ( Improveing the Quality of Mental Health Services throughout the World ) ได้รับการตอบรับอย่างดีใน 27 ประเทศทั่วโลก ภายใน 3 ปี วันสำคัญนี้ กลายเป็นช่วงเวลาที่มีค่ายิ่ง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และคณะบุคคลต่างๆ ให้ความสำคัญในการจัดโครงการ เพื่อเป้าหมายในการดูแลงานด้านสุขภาพจิต เพื่อให้ดำเนินการไปได้อย่างดียิ่ง 

          จากนั้นได้มีการวางแผนจัดเตรียมสื่อต่างๆ ในทุกปี ซึ่งมีประเด็นหัวข้อแต่ละปี ที่หลากหลายเช่น 

          1996 ผู้หญิงกับสุขภาพจิต 
          1997 เด็กกับสุขภาพจิต 
          1998 สุขภาพจิตและสิทธิมนุษยชน 
          1999 สุขภาพจิตและผู้สูงอายุ 
          2000 สุขภาพจิตและการทำงาน 
          2001 สุขภาพจิตและการทำงาน 
          2002 ผลกระทบจาการบาดเจ็บและความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่น 
          2003 ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น 
          2004 ความสัมพันธ์ระหว่างกาย-จิต ในโรคต่างๆที่ร่วมกัน 
          2005 สุขภาพจิตสุขภาพกายตลอดช่วงอายุขัย 
          2006 สร้างความตระหนักและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยทางจิตและการฆ่าตัวตาย 

          โดยผู้จัดไม่ได้หวังว่า เพียง 1 วัน ที่มีการจัดงานนี้จะทำได้โดยง่ายแต่การตระเตรียมงานเป็นเดือนๆ ก่อนวันดังกล่าวนี้ จะเป็นความพยายามที่แท้จริงในการให้ความรู้อย่างยั่งยืน สำหรับบางประเทศ จัดโครงการต่อเนื่องหลายวันจนถึงสัปดาห์ ตลอดจนถึง 1 เดือนก็มี และมีบางแห่งจัดเตรียมสำหรับปีต่อไปที่จะเริ่มขึ้น เมื่องานปีนี้สิ้นสุดลงในทันที 

          องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจาการฆ่าตัวตายทั้งโลกประมาณ 1ล้านคน เท่ากับ 1.4 % ของภาวะการสูญเสียที่เกิดจากโรคทุกโรค( total global burden of discase ) และประมาณว่าครึ่งหนึ่งของปีที่เสียชีวิตจาการฆ่าตัวตาย มีโรคทางจิตอย่างน้อย 1 โรค ที่ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือไม่ก็มีปัญหาการใช้สุราหรือยาเสพติด

          ในปี 2006 โครงการรณรงค์ เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญในเชิงลึกของปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตกับเรื่องการฆ่าตัวตาย เป็นการยกระดับความเข้าใจจากเดิมที่คิดว่า ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตเป็นเรื่องรองในด้านสุขภาพ ซึ่งอาจจะถูกจัดการอย่างล่าช้าไม่ทันการ การไม่ตระหนักถึงปัญหา ไม่ได้รับการวินิจฉัยและไม่ได้รับการรักษาโรคทางจิตอาจทำให้ถึง แก่ชีวิตได้ ในปีนี้ จึงกำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม เพื่อหวังให้สังคมได้ตระหนัก ลดอคติ ( reducing sytigma and discrimination ) และการแบ่งแยกและส่งเสริมให้มีการบริการและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหา การฆ่าตัวตายที่เกี่ยวข้องมาจากการเจ็บป่วยทางจิต ซึ่งเป็นภาระโรคที่สำคัญของโลกใบนี้ 

          กรมสุขภาพจิตสนับสนุนให้ทุกคน องค์กรและสถาบัน นำความรู้สื่อด้านสุขภาพจิตต่างๆที่มี โดยขอรับได้ที่กรมสุขภาพจิต หรือ Dowload ได้จาก web site กรมสุขภาพจิต เพื่อมาลดความเข้าใจผิด ลดอคติ ในปัญหาที่เกี่ยวกับโรคทางจิตและการฆ่าตัวตาย เพื่อทำลายกำแพงกั้นระหว่างผู้คนทีทุกข์ทรมานจาการเจ็บป่วยทางจิตได้อย่งถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาการสูญเสียอันใหญ่หลวงตามมา

โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 
เรียบเรียงจาก 
1. World Mental Health Day  
2. World Federation for Mental Health : World Mental Health Day 
ที่มา https://www.kumlungjai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=45

วันสุขภาพจิตโลก, วันสุขภาพจิตโลก หมายถึง, วันสุขภาพจิตโลก คือ, วันสุขภาพจิตโลก ความหมาย, วันสุขภาพจิตโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu