ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมชาย วงศ์สวัสดิ์, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ หมายถึง, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ คือ, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ความหมาย, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สมชาย วงศ์สวัสดิ์

ประวัติส่วนตัว นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

วันเดือนปีเกิด  31 สิงหาคม พ.ศ.2490
สมรสกับ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 
บุตร 3 คน คือ

 1. นายยศธนัน  วงศ์สวัสดิ์
 2. นางสาวชินณิชา  วงศ์สวัสดิ์
 3. นางสาวชยาภา  วงศ์สวัสดิ์

ที่อยู่ 100/159 ซอย 23/2 หมู่บ้านชลลดา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 
ประวัติการศึกษา

 • 2545  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2539  ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • 2515  เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • 2513  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • 2542  เหรียญจักรพรรดิมาลา (จ.ม.ร.)
  • 2540  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • 2535  มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
  • 2532  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • 2529  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • 2527  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • 2523  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)


  ประวัติการทำงาน

  ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2551  ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1
  • พ.ศ. 2550  ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน

  ประวัติการดำรงตำแหน่งในการรับราชการ

  • พ.ศ. 2551  ดำรงตำแหน่ง กรรมการเนติบัณฑิตไทยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 8 มีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2549  ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน
  • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 - มีนาคม พ.ศ. 2549  ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม
  • พ.ศ. 2542  ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายบริหาร
  • พ.ศ. 2541  ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายวิชาการ
  • พ.ศ. 2540  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2
  • พ.ศ. 2536  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
  • พ.ศ. 2533  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
  • พ.ศ. 2532  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี
  • พ.ศ. 2531  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี
  • พ.ศ. 2530  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
  • พ.ศ. 2529  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา
  • พ.ศ. 2526  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
  • พ.ศ. 2520  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2519  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2518  ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
  • พ.ศ. 2517  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม

  ประวัติการดำรงตำแหน่งและผลงานอื่นๆ
  พ.ศ. 2542 - กันยายน พ.ศ. 2549
  - ประธานกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
  - ประธานกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
  - กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
  - กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
  - กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
  - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)
  - กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)
  - กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  - กรรมการ คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)
  - กรรมการ คณะกรรมการตุลาการ
  - กรรมการ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ
  - กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  - กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา
  - กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  - กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)


   สมชาย วงศ์สวัสดิ์, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ หมายถึง, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ คือ, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ความหมาย, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ คืออะไร

   ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

   คำยอดฮิต

   Sanook.commenu