ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หมอลักษณ์, หมอลักษณ์ หมายถึง, หมอลักษณ์ คือ, หมอลักษณ์ ความหมาย, หมอลักษณ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หมอลักษณ์

ชื่อ : ลักษณ์ เรขานิเทศ   วันเกิด: 1 กันยายน พ.ศ. 2514   เวลา 10.30 น.   สถานที่เกิด : ปราจีนบุรี  ** ลดน้ำหนัก 3-5 กก/เดือน https://zanuk5.courl.net   การ ศึกษา

           ในระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดหัวกรด จ.ปราจีนบุรี ในระดับประถมศึกษา 6 ก็ได้เป็นประธานนักเรียน และได้ย้ายที่อยู่ตามครอบครัวจากปราจีนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพฯและมาต่อการศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนวรนาถวัฒนา

           ประมาณปี 2525-2530 ระหว่างนั้น ได้เริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์ด้วยการอ่านจากตำราพรหมชาติ และในระหว่างที่ศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ อาจารย์ลักษณ์ก็ได้มีโอกาส ศึกษาทางด้านลายมือเพิ่มเติม ที่หอสมุดแห่งชาติ หลังจากนั้นก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
             ระหว่างปี 2534-2537 ในขณะที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะเศรษฐศาสตร์ นั้นอาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ ก็เริ่มศึกษาวิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ) และวิชาโหราศาสตร์ อย่างจริงจัง ที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ พร้อม ๆ กับการศึกษาด้วยตนเอง และการไปหาครูบาอาจารย์ดัง ๆ เพื่อศึกษาโดยตรงแบบมุขพาถะ (จากปากของครูโหรเอง)              และจากการเป็นนักพยากรณ์สมัครเล่น ก็มีโอกาสได้ทำนายโชคชะตาให้กับนักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คหบดีมากมาย ไปในหลายจังหวัด จนชื่อเสียงของอาจารย์ลักษณ์ เป็นที่รู้จัก และให้ความไว้วางใจให้ตรวจดวงชะตา หลังจากที่ใกล้จบการศึกษา อาจารย์ลักษณ์ก็ได้เริ่มงาน กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในส่วนของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นผู้จัดการร้านฝึกหัด และได้เข้าอบรม หลักสูตรผู้นำเป็นรุ่นแรก โดยคัดเลือกจากประธานนักศึกษาและนักศึกษาที่เรียนได้ลำดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประมาณ 40 ท่าน ไปอบรมพร้อมกันที่ป่าหวาย ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิก เรียกว่า ซีพีป่าหวายรุ่นที่ 1 และในขณะนั้น ลักษณ์ เรขานิเทศ ก็ได้เป็นนักพยากรณ์ ประจำที่ศูนย์ อนุรักษ์โหราศาสตร์แห่งประเทศไทย                 ในช่วงปี 2538-2539 เป็นช่วง 2 ปีที่ อ.ลักษณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก หรือเกิดในบรรณพิภพของนักโหราศาสตร์ เป็นผู้ก่อตั้งระเบียงโหรที่โรงแรงชาลีน่า ซอยมหาดไทย พร้อม ๆ กับเป็นผู้ดำเนินรายการหมอดูสเปเชียล ในไทยสกายทีวี ช่อง 6 และในปี 2539 ก็ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ยอดโหราจารย์ ของนิตยสาร Master รุ่นเดียวกับ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ.สีมา สมานมิตร หรือพี่กิตติกร มีทรัพย์ นักวิเคราะห์ลายเซ็น อ.มาโนช ประภาสานนท์ ซินแสฮวงจุ้ยชื่อดัง             ในต้นปี 2540 อาจารย์ลักษณ์ ได้ก่อตั้งมุมพยากรณ์ที่โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง และพร้อม ๆ กันนั้น ก็ได้เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ชื่อรายการว่า สปอร์ตฟอร์จูน ในคลื่นวิทยุ FM.99 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันเวลาตี 5 - 6 โมงเช้า โดยการชักนำของคุณลักขณา จันท์กล่ำ                          ในปี 2541 ได้รับการจัดเป็น 1 ใน 6 ทำเนียบนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของนิตยสารเปรียว ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ลายเซ็นอยู่ในรายการรอบทิศทุกทาง ของคุณหมอยงยุทธ มัยลาภ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และในปีเดียวกันนี้ ก็ได้เป็นกรรมการวิชาการฝ่ายหัตถศาสตร์ (ลายมือ) และฝ่ายโหราศาสตร์ไทย ตลอดจนเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ที่มีอายุน้อยที่สุด ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมโหร โดยรอยต่อของการเข้า ไปร่วมกิจกรรมในสมาคมโหร ในฐานะกรรมการที่ทำงานนั้น               ประมาณปี 2541-2542 เริ่มเป็น คอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารหลายเล่ม ทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์  ปี 2542 ได้ก่อตั้งสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โดยการไปขอชื่อสถาบันจากท่าน อ.จรัญ พิกุล เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทย วิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ) ลิขิตศาสตร์(ลายเซ็น) ปีละ 1 รุ่น และโดยความตั้งใจของอาจารย์ลักษณ์นั้น จะสอนวิชาโหราศาสตร์ไทย และหัตถศาสตร์(ลายมือ) ให้ครบ 9 รุ่น นัยว่าจะเลิกสอน โดยจะเพียงวิชาลิขิตศาสตร์ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร                ปี 2543 เป็นปีที่มีเคราะห์ใหญ่ อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้ตรวจดวงชะตาตัวเองว่า มี เคราะห์ใหญ่ ก็ได้ไปบวชที่วัดสระเกศวรมหาวิหาร โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในขณะที่บวช ก็ได้ไปศึกษาวิชากรรมฐานที่ผาเกิ้ง จังหวัดชัยภูมิ จาก เจ้าคุณบุญมา หรือพระศีลวราลังการ และเดินทางขึ้นไปศึกษาวิชากรรมฐาน กับพระอาจารย์นพพร อาทิจจวังโส ที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็ยังไม่พ้นเคราะห์ เพราะในขณะที่ลาสิกขาบท ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2543 ในวันนั้นไฟก็ไหม้บ้านจนเกลี้ยง                และในปี 2543 นั้นเอง ได้เปิดบริษัทผลิตงานหนังสือชื่อ ฐากูรพับลิชิ่ง ร่วมกับศิษย์ท่านหนึ่ง (ซึ่งปัจจุบันได้ปิดบริษัท และตั้งบริษัทใหม่แล้ว) และในปีเดียวกัน ก็มีโอกาสได้ไปร่วมรายการทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณธาดา โพธิวิหค ทางช่องไอทีวี ชื่อรายการชะตาบอกชีวิต                 ถ้าเรียงลำดับของการเขียนหนังสือ จะเห็นได้ว่า เริ่มเขียนหนังสือครั้งแรก ประมาณปี 2539-2540 ให้กับนิตยสารบริการทองสมัครงาน โดยการชักนำของ รศ.นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธุ์ และคุณปรนรรท์ ธรรมกรบัญญัติ หลังจากนั้นในปี 2541 ก็เขียน วิเคราะห์ลายเซ็นในนิตยสารเปรียว พร้อม ๆ กันนั้น ก็เป็นคอลัมนิสต์ ให้กับหนังสือรายสัปดาห์ชาวไทย นิตยสารพีเพิ่ล(PEOPLE) หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอาทิตย์ และให้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์ ในแวดวงบันเทิงทางช่อง 3               ปี 2545 ได้มีโอกาสเปิดบริษัทร่วมกับลูกศิษย์ท่านหนึ่ง เพื่อผลิตหนังสือต่าง ๆ จำหน่าย ในนามของ บริษัท ร.ศ.221 พับลิเคชั่น จำกัด               ปี 2547 ได้มีโอกาสช่วยพยากรณ์การกุศล ในงานกาชาด ของสมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อนำรายได้ทั้งหมดถวายโดยเสด็จพระราชกุศล 72 พรรษาองค์ราชินี ปัจจุบันนั้น ก็ได้อยู่กับงานเขียน งานสอน งานบรรยาย อันเกี่ยวข้องกับ โหราศาสตร์ หัตถศาสตร์(ลายมือ) ลิขิตศาสตร์(ลายเซ็น) เสียเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้สถานที่สอนประจำ ที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดจนบรรยายให้กับองค์กรสำคัญต่าง ๆ เช่น บริษัทสมุนไพร ดร.สาโรช บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต สโมสรโรตารี่ ไลอ้อน และองค์กรต่าง ๆ อีกมากมาย และมีโอกาสไปออกรายการทีวีเป็นระยะ ตามโอกาสจะเอื้ออำนวย ตลอดจนเปิดศูนย์พยากรณ์ เพื่อให้บริการ การพยากรณ์สด ในระบบ 1900 444 449 และเบอร์อื่น ๆ อีกหลากหลายรูปแบบ
ส่วนงานเขียนในปัจจุบันนั้น มีดังนี้ - หนังสือพิมพ์บันเทิง รายวัน

หมอลักษณ์, หมอลักษณ์ หมายถึง, หมอลักษณ์ คือ, หมอลักษณ์ ความหมาย, หมอลักษณ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu