ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เที่ยวสงกรานต์, เที่ยวสงกรานต์ หมายถึง, เที่ยวสงกรานต์ คือ, เที่ยวสงกรานต์ ความหมาย, เที่ยวสงกรานต์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เที่ยวสงกรานต์

สถานที่ท่องเที่ยวสงกรานต์ ที่มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ และน่าไปเที่ยว มีดังนี้


เที่ยวสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี

ประเพณีสงกรานต์เกาะสีชัง

 กำหนดจัดงาน
๑๓ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่จัดงาน
เกาะสีชัง ท่าบน ท่าล่าง วัดจุฑาทิศ ธรรมสภารามวรวิหาร

 กิจกรรมในงาน
พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ พิธีกองข้าวบวงสรวง การรดน้ำขอพร การก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ

 กิจกรรมเด่น
ประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ (คือการขออนุญาตจากฝ่ายชายอุ้มฝ่ายหญิงลงเล่นน้ำทะเล แล้วอุ้มมาส่ง จากนั้นจะมีการรำวงร่วมกัน จัดที่เกาะขามใหญ่ อยู่ห่างจากเกาะสีชัง ประมาณ ๑ กิโลเมตร)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลเกาะสีชัง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๑ ๖๑๔๑
ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐

ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน

 กำหนดจัดงาน
๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่จัดงาน
บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 กิจกรรมในงาน
การทำบุญตักบาตร พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย และการเล่นน้ำสงกรานต์ บรรยากาศชายทะเลบางแสน

 กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒ ประกวดก่อพระทราย

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลเมืองแสนสุข โทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๙ ๓๕๒๓
ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐

ประเพณีวันไหลและประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา

 กำหนดจัดงาน
๑๘ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่จัดงาน
สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี

 กิจกรรมในงาน
ขบวนแห่พระพุทธรูปให้ประชาชนสรงน้ำพระ ตลอดชายหาดพัทยา การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ประเพณีกองข้าว นาเกลือ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดนางสงกรานต์ และการเล่นน้ำสงกรานต์บรรยากาศชายทะเล

 กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนแห่พระพุทธรูปให้ประชาชนสรงน้ำพระ และการเล่นน้ำสงกรานต์บรรยากาศชายทะเล

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๑
ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐

งานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว

 กำหนดจัดงาน
๑๗, ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่จัดงาน
สวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

กิจกรรมในงาน
พิธีกรรมกองข้าวบวงสรวง ขบวนแห่สรงน้ำพระ ขบวนแห่และตกแต่ง รถประเพณีกองข้าว การแสดงและกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ การประกวด ก่อพระทราย และการเล่นน้ำสงกรานต์
รายละเอียดประเพณีกองข้าว

 กิจกรรมเด่น
พิธีบวงสรวงงานประเพณีกองข้าว ขบวนแห่และตกแต่งรถประเพณีกองข้าว

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลเมืองศรีราชา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๒ ๒๒๘๑
ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๓๙๙๐ประเพณีย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย

ประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย

 กำหนดจัดงาน
๘ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒

พื้นที่จัดงาน
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 กิจกรรมในงาน
ขบวนแห่รดน้ำดำหัวพ่อเมือง การแสดงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายผลไม้พื้นเมือง และนั่งช้างชมโบราณสถาน

 กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๒ เมษาย ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. ขบวนช้างพ่อเมือง จำนวน ๓๐ เชือก ข้ามแก่งหลวง แม่น้ำยม มาขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (หมายเหตุ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ มีประเพณีบวชพระแห่นาคด้วยช้างของชาวหาดเสี้ยวที่วัดหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นงานประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้างที่แปลกและเป็นเอกลักษณ์เด่นของชาวหาดเสี้ยว) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๗ ๑๔๖๖, ๐ ๕๕๖๗ ๙๑๕๓

ททท. สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘-๙

ประเพณีย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย

 กำหนดจัดงาน
๑๒

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กำหนดจัดงาน

๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่จัดงาน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร และบริเวณโดยรอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กิจกรรมในงาน
แต่งกายแบบไทยเข้าวัด ทำบุญตักบาตร อุทิศเป็นพุทธบูชา สรงน้ำพระศักดิ์สิทธิ์ ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

 กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒
เวลา ๐๖.๐๐ น. (เวลาเช้า) ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป บริเวณลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร

เวลา ๑๔.๐๐ น. ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ๑๒ นักษัตร และการเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างเป็นจุดเด่นของเมืองนี้

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๕ ๒๑๖๘

สำนักงาน ททท.ภาคกลาง เขต ๖
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๖ ๐๗๖ - ๗, ๐๓๕ ๓๒๒ ๗๓๐ - ๑มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย (สงกรานต์ไทย-ลาว)

มหาสงกรานต์อีสานหนองคาย (สงกรานต์ไทย-ลาว)

 กำหนดจัดงาน

๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

 กิจกรรมในงาน
มีถนนอาหาร

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ขบวนแห่และสรงน้ำหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

กิจกรรมเด่น
ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อพระใส ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และการแสดงสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ๓ ชาติ กิจกรรมส่งเสริม

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 กำหนดจัดงาน

๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่จัดงาน
บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 กิจกรรมในงาน
การจัดขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส การรแสดงพื้นเมือง การสาธิตศิลปะพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ

 กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพืชสวนโลก มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป และพิธีเปิดเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๒ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ขบวนแห่และสรงน้ำพระพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญ และนางสงกรานต์ จากสะพานเนาวรัตน์ถึงวัดพระสิงห์

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
เป็นขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด

Songkran The Water Festival on the Beach ภูเก็ต

Songkran The Water Festival on the Beach จ.ภูเก็ต

 กำหนดจัดงาน

๑๐ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่จัดงาน
บริเวณสวนสาธารณะโลมา และเดอะพอร์ต ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

 กิจกรรมในงาน
ชมงานแสดงนิทรรศการ งานภูเก็ตไบค์วีค 2009 ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์รอบหาดป่าตอง การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงทางวัฒนธรรมและการละเล่นแบบไทย การประกวด และการเล่นน้ำสงกรานต์

กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ทำบุญตักบาตรบริเวณสวนสาธารณะโลมา การเล่นน้ำสงกรานต์ Water Festival on the Beach และที่หาดป่าตอง และสงกรานต์มิดไนท์ที่ซอยบางลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓, ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖ประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
กำหนดจัดงาน
๑๗ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒

 ภูมิหลัง/ความเป็นมา/วัตถุประสงค์
       เมืองพระประแดง หรือเมืองนครเขื่อนขันธ์หรือที่ชาวมอญเรียกว่า เมืองปากลัด เป็นเมืองเก่าแก่ มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เนื่องจากมีพื้นที่เสมือนเมืองหน้าด่านของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ได้ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ และได้ย้ายครอบครัวมอญ จากเมืองสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 คน มาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่นี้ ฉะนั้น ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่จึงเกี่ยวกับ ชาวมอญทั้งสิ้น อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูปในมณฑป วัดโปรดเกตุเชษฐาราม การปล่อยนกปล่อยปลา โดยมีตำนานอยู่ 2 ประการ คือ การช่วยชีวิตปลาที่ตกคลักอยู่ตามหนองบึงที่กำลังแห้ง ในฤดูแล้ง ชาวบ้านจะช่วยกับจับปลาไปปล่อยในที่มีน้ำ เพื่อให้พ้น ความตายและเป็นการรักษาพันธุ์ปลาในทางอ้อมด้วย การแห่ปลา ของชาวพระประแดง ทำกันทุกปีระหว่างเทศกาลสงกรานต์ มีสาวรามัญร่วมขบวนแห่ นำปลาไปปล่อยในที่ต่างๆ ตามความ เหมาะสมเป็นปีๆ ไป ก่อนการแห่นกแห่ปลา ในขบวนแห่ก็มีการละเล่น ได้แก่ แตรวง ทะแยมอญ เถิดเทิง ร่วมขบวนไปเป็นที่สนุกสนานรื่นเริง เวลามักเป็นเวลาประมาณ 15.00 น. และตอนกลางคืน ยังมีการเล่นสะบ้า อันเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของชาวรามัญ การเล่นสะบ้ามี 2 ประเภท คือ สะบ้าประเภทเล่นกลางวัน เรียกว่า ทอยสะบ้าหัวช้าง และการเล่นสะบ้าบ่อนในตอนกลางคืน นอกจากนั้น ยังมีการประกวดนางสงกรานต์ และที่พิเศษกว่าการจัดงาน สงกรานต์ที่อื่นๆ ที่ปัจจุบันนับเป็นเอกลักษณ์ของสงกรานต์เมืองพระประแดง คือการประกวดหนุ่มลอยชาย

 พื้นที่จัดงาน
บริเวณเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 กิจกรรมในงาน
ขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ ขบวนนางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนสาวงามแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ การละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นสะบ้าของชาวไทยรามัญ ปล่อยนกปล่อยปลา การสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การประกวดนางสงกรานต์ และประกวดหนุ่มลอยชาย การเล่นน้ำสงกรานต์แบบชาวไทยรามัญ 

กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ขบวนแห่นางสงกรานต์พระประแดง
เวลา ๑๕.๓๐ น. ขบวนแห่นกแห่ปลา และร่วมพิธีปล่อยนกปล่อยปลา ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วันที่ ๑๗

ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

กำหนดจัดงาน
๘ 

งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ จังหวัดสงขลา

งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ จังหวัดสงขลา

 กำหนดจัดงาน
๑๐ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒

 พื้นที่จัดงาน
บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ และถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 กิจกรรมในงาน
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีแห่สงกรานต์

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒
การประกวดเทพีสงกรานต์นานาชาติ การแสดงมหรสพต่าง ๆ และการละเล่นพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงเย็นแห่งเดียวในประเทศไทย

 กิจกรรมเด่น
การประกวดนางงามสงกรานต์นานาชาติ การแสดงคอนเสิร์ต และการแข่งขันชกมวยทะเล-ชกมวยไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๔ ๔๗๗๗
ททท. สำนักงานหาดใหญ่ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

กำหนดจัดงาน
๑๐ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒

พื้นที่จัดงาน
บริเวณ ๙ พระอารามหลวง และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

กิจกรรมในงาน

    * พิธีเปิดและการจำลองสงกรานต์ ๔ ภาค
      กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป ๔ ภาค การสาธิตทำอาหาร / ขนม พื้นบ้าน และการแสดงทางวัฒนธรรมจากภาคต่าง ๆ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. พิธีเปิดงาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม Hi-Light

    *

งานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร

งานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร

กำหนดจัดงาน
๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒

พื้นที่ดำเนินการ
บริเวณวัดพระบรมธาตุ และบริเวณสวนศรีธรรมโศกราช สนามหน้าเมือง หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในงาน
บริเวณวัดพระบรมธาตุ ประเพณีบูชาพระธาตุปีใหม่สงกรานต์ บริเวณสนามหน้าเมือง สวนศรีธรรมโศกราช หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่นางกระดาน และพิธีโล้ชิงช้าตรียัมปวาย งานมหกรรมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นบ้าน งานมหกรรมขนมจีนฟรี การประกวดพระเครื่อง ไหว้พระ ชมเมือง และเล่นน้ำสงกรานต์

กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ประเพณีแห่นางดานที่หอพระอิศวร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๒๘๘๐ - ๒
ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๖๕๑๕

สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทยลาว

สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทยลาว

กำหนดจัดงาน
๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒

พื้นที่ดำเนินการ
อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กิจกรรมในงาน
สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด ๗ แห่ง ตบพะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) เพื่อต่ออายุและเสริมสิริมงคล และการแสดงทางวัฒนธรรม

กิจกรรมเด่น
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระธาตุศรีโคตรบอง สปป.ลาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วัฒนธรรมเรณูนคร ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๗ ๙๒๔๐
ททท. นครพนม โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๓๔๙๐ - ๑


เที่ยวสงกรานต์, เที่ยวสงกรานต์ หมายถึง, เที่ยวสงกรานต์ คือ, เที่ยวสงกรานต์ ความหมาย, เที่ยวสงกรานต์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu