ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก หมายถึง, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก คือ, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก ความหมาย, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก (WORLD NO TOBACCO DAY) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 • พ.ศ. 2531 "บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ" Between tobacco and health,choose health 
 • พ.ศ. 2532 "ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ สิ้นศักดิ์ศรีสตรีไทย" The female smoker : at added risk 
 • พ.ศ. 2533 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco
 • พ.ศ. 2534 "ปีแห่งการรณรงค์ สาธารณสถานและยวดยานปลอดควันบุหรี่" Public places and transport : better be tobacco free 
 • พ.ศ. 2535 " ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย" Tobacco free work places : safer&healther 
 • พ.ศ. 2536 "บุคลากรสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่" Health services,including health personne,against tobacco 
 • พ.ศ. 2537 "ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่" The media against tobacco
 • พ.ศ. 2538 "บุหรี่มีพิษภัย ทำลายไกลกว่าที่คิด" Tobacco costs more than you think 
 • พ.ศ. 2539 "ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ ถวายองค์ภูมี ปีทรงครองราชย์" Sport and the arts without tobacco : planit tobacco free 
 • พ.ศ. 2540 "โลกนี้สดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่" United for a tobacco-free world 
 • พ.ศ. 2541 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco 
 • พ.ศ. 2542 "อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา เลิกบุหรี่" Leaving the pack behind 
 • พ.ศ. 2543 "บันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่" (Siogan : Tobacco Kills - Don"t be Duped Theme : Entertainment and Tobacco Promotion - Countering theDeception) 
 • พ.ศ. 2544 " เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่" SECOND - HAND SMOKE . LET"S CLEAR THE AIR 
 • พ.ศ. 2545 "กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ"  Tobacco - Free Sports: Play it clean
 • พ.ศ. 2546 "ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ " Tobacco free films tobacco free fashion. 
 • พ.ศ. 2547 "บุหรี่;ยิ่งสูบ:ยิ่งจน" " ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง" Tobacco and Poverty (Avicious Circle)
 • พ.ศ. 2548 "ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่" Health Professionals and Tobacco Control
 • พ.ศ. 2549 "บุหรี่ทุกชนิด นำสู่ความตาย" Tabacco : Deadly in any form or disguise
 • พ.ศ. 2550 "ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส" Smoke Free-Environtments
 • พ.ศ. 2551 "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่" Tobacco-Free Youth
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  (Tobacco Industry Interference)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2557 คือ บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด (Raise taxes on tobacco)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development) 
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 คือ บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 คือ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 คือ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก หมายถึง, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก คือ, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก ความหมาย, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu