ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก หมายถึง, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก คือ, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก ความหมาย, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก (WORLD NO TOBACCO DAY) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 • พ.ศ. 2531 "บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ" Between tobacco and health,choose health 
 • พ.ศ. 2532 "ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ สิ้นศักดิ์ศรีสตรีไทย" The female smoker : at added risk 
 • พ.ศ. 2533 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco
 • พ.ศ. 2534 "ปีแห่งการรณรงค์ สาธารณสถานและยวดยานปลอดควันบุหรี่" Public places and transport : better be tobacco free 
 • พ.ศ. 2535 " ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย" Tobacco free work places : safer&healther 
 • พ.ศ. 2536 "บุคลากรสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่" Health services,including health personne,against tobacco 
 • พ.ศ. 2537 "ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่" The media against tobacco
 • พ.ศ. 2538 "บุหรี่มีพิษภัย ทำลายไกลกว่าที่คิด" Tobacco costs more than you think 
 • พ.ศ. 2539 "ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ ถวายองค์ภูมี ปีทรงครองราชย์" Sport and the arts without tobacco : planit tobacco free 
 • พ.ศ. 2540 "โลกนี้สดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่" United for a tobacco-free world 
 • พ.ศ. 2541 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco 
 • พ.ศ. 2542 "อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา เลิกบุหรี่" Leaving the pack behind 
 • พ.ศ. 2543 "บันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่" (Siogan : Tobacco Kills - Don"t be Duped Theme : Entertainment and Tobacco Promotion - Countering theDeception) 
 • พ.ศ. 2544 " เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่" SECOND - HAND SMOKE . LET"S CLEAR THE AIR 
 • พ.ศ. 2545 "กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ"  Tobacco - Free Sports: Play it clean
 • พ.ศ. 2546 "ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ " Tobacco free films tobacco free fashion. 
 • พ.ศ. 2547 "บุหรี่;ยิ่งสูบ:ยิ่งจน" " ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง" Tobacco and Poverty (Avicious Circle)
 • พ.ศ. 2548 "ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่" Health Professionals and Tobacco Control
 • พ.ศ. 2549 "บุหรี่ทุกชนิด นำสู่ความตาย" Tabacco : Deadly in any form or disguise
 • พ.ศ. 2550 "ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส" Smoke Free-Environtments
 • พ.ศ. 2551 "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่" Tobacco-Free Youth
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  (Tobacco Industry Interference)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2557 คือ บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด (Raise taxes on tobacco)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development) 
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 คือ บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 คือ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 คือ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 คือ  ”ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง
 • คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 คือ "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก หมายถึง, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก คือ, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก ความหมาย, คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ขององค์การอนามัยโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu