ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วงดนตรีสุนทราภรณ์, วงดนตรีสุนทราภรณ์ หมายถึง, วงดนตรีสุนทราภรณ์ คือ, วงดนตรีสุนทราภรณ์ ความหมาย, วงดนตรีสุนทราภรณ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วงดนตรีสุนทราภรณ์

     วงดนตรีสุนทราภรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

      การรวมกลุ่มของนักดนตรีวงสุนทราภรณ์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 โดยเอื้อ สุนทรสนาน กับเพื่อนๆ ร่วมกันตั้งวงดนตรีไทยฟิล์ม เป็นวงดนตรีประจำบริษัทไทยฟิล์ม ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล เมื่อบริษัทไทยฟิล์มเลิกกิจการในปี พ.ศ. 2482 ประจวบกับ วิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ ดำริให้มีวงดนตรีประจำกรม เอื้อ สุนทรสนาน และเพื่อนนักดนตรีวงไทยฟิล์ม จึงเข้ามาประจำเป็น วงหัสดนตรี กรมโฆษณาการ และเปลี่ยนชื่อวงเป็น วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในเวลาต่อมา

     นักดนตรีชุดเดียวกันนี้ เมื่อรับงานของทางราชการ จะใช้ชื่อวงว่า วงดนตรีกรมโฆษณาการ แต่เมื่อใช้รับงานส่วนตัว นอกเวลาราชการ จะใช้ชื่อวงว่า วงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยนำชื่อมาจากนามสกุล ของเอื้อ สุนทรสนาน ผสมกับชื่อของคนรักของเอื้อ คือ คุณอาภรณ์ (สุนทรสนาน)

รายชื่อนักร้องสุนทราภรณ์ ยุคต่าง ๆ 

ยุคต้น
 
สุนทราภรณ์
มัณฑนา โมรากุล
เลิศ ประสมทรัพย์
สุภาพ รัศมิทัต
สุปาณี พุกสมบุญ
จันทนา โอบายวาทย์
จุรี โอศิริ
วินัย จุลละบุษปะ
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
ชวลี ช่วงวิทย์
 
ยุคกลาง

พูลศรี เจริญพงษ์
วรนุช อารีย์
ศรีสุดา รัชตะวรรณ
สมศักดิ์ เทพานนท์
รวงทอง ทองลั่นธม
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
อ้อย อัจฉรา
มาริษา อมาตยกุล
บุษยา รังสี
 
 
ยุคดาวรุ่งพรุ่งนี้
 
พันธ์พร
ช่อฉัตร รัตนกมล
ช่อชบา ชลายลนาวิน
โสม อุษา
นพดฬ ชาวไร่เงิน
ยรรยง เสลานนท์
สุวณีย์ เนื่องนิยม
อรณี กานต์โกศล
ดำรง สุทธิพงษ์
เพ็ญจันทร์ รักประยูร
รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ศรวณี โพธิเทศ
ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์
รัตน์สุดา วสุวัต
อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
จินตนา สุวรรณศิลป์
อาภา สวนขวัญ
สมคิด เกษมศรี
ศันสนีย์
พรเทพ สุขขะ
จั่นทิพย์ สุฐินบุตร
พรรณี สกุลชาคร
วิรุณ สุขขะ
โกมล โลกะกะลิน
จันทรา โลกะกะลิน
พิมผกา วันดี
ธิดารัตน์ วรินทราคม
สุรพล วรรณประเสริฐ
กอบบุญ บุญเอื้อ
ถวัลย์ พุกาธร
โฉมฉาย อรุณฉาน
ศรีสวาท เจริญวงษ์
ฉัตรแก้ว พรภัทร
อรพร บงกช
ปราโมทย์ มนชน
มานพ ภาณุมาศ
วัฒนา ศโรภาส
ผจงพิศ พุฒพล
วิศณุ มหามิตร
จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
ภูรี ภูมินารถ
ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
ดาริกา หลิมรัตน์
มยุรินทร์ สุขยิ่ง
 
ยุคหลัง
 
ชาญชัย อินทรสุนานนท์
ชำนิ พวงมณี
มนู กังวาลพล
บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
กัญญวรรณ พัฒนาสันต์
ทิพามน เปรมมงคล
กรองกาญจน์ ไชยรัชต์
 
นักร้องปัจจุบันวงสุนทราภรณ์
 
รัชตพันธ์ พงศบุตร
ทิพพ์รักษ์ แสงเงิน
เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ
รัตนพล จินตกานนท์
พรศุลี วิชเวช
สุพรรณิกา ฉายาพรรณ
อรดี วิชเวช
จิตนภา จิตอารี

นักร้องดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

เชี่ยวชาญ กิจสมบัติ์ชัย (เอ็ม)
บัญชา รักษาจันทร์ (จิมมี่)
ณัฐวุฒิ เนตรเจริญ (ดุ๊ก)
พรชัย เอกศิริพงษ์ (โน้ต)
วิรัช ศรีพงษ์ (วิ)
พิเชษฐ์ จิรารัตนาศิริ (ต๊ะ)
นิธิมา วิชเวช (ปาน)
สุบงกช ทองช่วง (นุ่น)
พรวลี เอกศิริพงษ์ (แนน)
วิสสุดา วัณโณ (น้ำหวาน, น้ำตาล)
ปิยวรรณ สงวนทรัพย์ (ยุ้ย)
ณัฏฐ์นรีย์ มะลิทอง (มีน)

เว็บไซต์ทีเกี่ยวข้อง
- https://webindex.sanook.com/สุนทราภรณ์


วงดนตรีสุนทราภรณ์, วงดนตรีสุนทราภรณ์ หมายถึง, วงดนตรีสุนทราภรณ์ คือ, วงดนตรีสุนทราภรณ์ ความหมาย, วงดนตรีสุนทราภรณ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu