ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551, มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 หมายถึง, มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 คือ, มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 ความหมาย, มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551


          "การประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส" จัดเป็นเวทีการประกวดสาวงามมาตรฐานสากล ซึ่งการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปีพุทธศักราช 2551 นี้ เป็นปีที่ 9 ของการประกวดฯ นับจากการจัดครั้งแรกในปี 2543 ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อสรรหาสาวไทยที่มีความงาม มีกริยามารยาทที่งดงามแบบไทย มีความคิดอ่านเฉลียวฉลาด ทันสมัย มั่นใจในตนเอง และเหมาะสมที่จะรับหน้าที่ในนามตัวแทนประเทศไทย ไปสู่การประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามให้กับประเทศ ผ่านกิจกรรมการประกวดระดับโลก เช่น การประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe, Miss Earth, Miss Asia Pacific, และ Miss Tourism world เป็นต้น

          เจตนารมณ์ของกองประกวดฯ นอกเหนือจากการสรรหาตัวแทนประเทศไทยที่สวย ฉลาด ทันสมัย ไปร่วมกิจกรรมในเวทีระดับโลกแล้ว หัวใจสำคัญของการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สยังคงยึดหลักการให้ความรู้ในทางสร้างสรรค์ ให้ประสบการณ์และการเรียนรู้ชีวิต รู้จักการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และยังรับหน้าที่เป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในระหว่างเก็บตัว ให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำสิ่งดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสากล

          ผู้ดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส และผู้ได้รับตำแหน่งต่างๆ จากการประกวดนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญอื่นๆ คือ การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ต่อสังคม โดยเฉพาะนโยบายของกองประกวดฯ พร้อมกับการสนับสนุนของกองประกวด Miss Universe เพื่อรณรงค์ให้สาธารณชนระดับนานาชาติรับรู้ และใส่ใจในด้านสิทธิมนุษยชนและการรณรงค์ด้านโรคเอดส์ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับทุกฝ่าย ไม่เฉพาะแต่ผู้เข้าประกวดเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนที่สัมผัสเวทีนี้ได้รับประสบการณ์ที่ดี และพร้อมที่จะสร้างสิ่งดีให้สังคมต่อไป

          การจัดการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปีพุทธศักราช 2551 โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, สก๊อต คอลลาเจน-อี, ผลิตภัณฑ์ ซีเล็ค ทูน่า, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ ได้กำหนดระเบียบการไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประกวดฯ และเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของกองประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์ของการประกวด
          1. เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2551 
          2. เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวด Miss Universe ปี 2008 และเวทีระดับโลกอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของประเทศไทย ไปสู่นานาชาติ 
          3. เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส และคณะฯ เป็นตัวแทนหญิงไทยในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2550


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2550
ชื่อ-นามสกุล :
  นางสาวฟ้ารุ่ง ยุติธรรม
ชื่อเล่น : กวาง
อายุ :  19 ปี 
สัดส่วน :  33-24-33 
ส่วนสูง :  179 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  54 กิโลกรัม 
จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษา :  ปริญญาตรี ปี 2 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เอกอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2549


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2549
ชื่อ-นามสกุล :
  นางสาวอรวรินธ์ โอสถานนท์
ชื่อเล่น : ชาม
อายุ :  19 ปี 
สัดส่วน :  33-23-36 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  52 กิโลกรัม
การศึกษา :  กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ปี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2545


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2545
ชื่อ-นามสกุล :
  นางสาวจันจิรา จันทร์โฉม
ชื่อเล่น : ลูกจัน
อายุ :  24 ปี 
สัดส่วน :  35-25-36 
ส่วนสูง :  171 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  52 กิโลกรัม 
การศึกษา :  ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร เอกเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปัจจุบัน :  พนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
ผลงาน : ฝนใต้, หลงทางรัก, ค้นรักสุดขอบฟ้า

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2543


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2543
ชื่อ-นามสกุล :
  นางสาวกุลธิดา เย็นประเสริฐ
ชื่อเล่น : เหน่ง
อายุ :  27 ปี 
สัดส่วน :  33-25-35 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  49 กิโลกรัม 
การศึกษา :  ปริญญาตรี:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปัจจุบัน :  พนักงานต้อนรับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 ข้อมูลจาก : https://mtu.ch7.com/มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2544


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2544
ชื่อ-นามสกุล :
  นางสาววรินทร ผดุงวิถี
ชื่อเล่น : อ้วน
อายุ :  29 ปี 
สัดส่วน :  32-25-36 
ส่วนสูง :  173 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  55 กิโลกรัม 
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ 
ปัจจุบัน :  ดำเนินธุรกิจส่วนตัว 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2548


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2548
ชื่อ-นามสกุล :
  นางสาวชนันภรณ์ รสจันทน์
ชื่อเล่น : น้อด
อายุ :  24 ปี 
สัดส่วน :  33-25-37 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  50 กิโลกรัม 
การศึกษา :
ประถมศึกษา : โรงเรียนฉัตรวิทยา กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
มัธยมศึกษาตอนปลาย : Francis Lewis High School, New York, USA
ปริญญาตรี : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน :  นักบินฝึกหัด ของสายการบินแอร์เอเชีย
ความสามารถ :
ด้านภาษา : พูดได้ 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ เยอรมัน และอิตาเลียน
ด้านกีฬา : ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ในรายการจูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่ซานดิเอโก ปี 2534 - 2538

 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2546


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2546
ชื่อ-นามสกุล :
  นางสาวเยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์
ชื่อเล่น : เจี๊ยบ
อายุ :  22 ปี 
สัดส่วน :  33-29-38 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  57 กิโลกรัม 
การศึกษา : 
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กำลังศึกษาปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการวางแผนภาคและเมือง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2547


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2547
ชื่อ-นามสกุล :
  นางสาวมรกต เอมมี่ กิตติสาระ
ชื่อเล่น : เอมมี่
อายุ :  23 ปี 
สัดส่วน :  34-24-35 
ส่วนสูง :  170 เซนติเมตร 
น้ำหนัก :  51 กิโลกรัม
การศึกษา :  ปริญญาตรี: คณะนิติศาสตร์ BRUNEL & MIDDLESEX UNIVERSITY
กำลังศึกษา : Design Marketing, Raffle Design Institute
ปัจจุบัน :  นักแสดง 
ผลงาน :  หลงทางรัก, สิงห์มอเตอร์ไซค์กับยายตัวแสบ, ฟ้ากระจ่างดาว, เหล็กไหล, ด้วยแรงแห่งรัก 

 


มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551, มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 หมายถึง, มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 คือ, มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 ความหมาย, มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu