ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET, เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET หมายถึง, เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET คือ, เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET ความหมาย, เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET

เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 สอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดังนี้

1. ภาษาไทย ประกอบด้วย
- การอ่าน
- การเขียน
- การฟัง การดู และการพูด
- หลักการใช้ภาษา
- วรรณคดี และวรรณกรรม

2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

3. ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
- ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาและวัฒนธรรม
- ภาษาความความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- ภาษากับความสัมพันธ์และชุมชนโลก

4. คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
- จำนวนและการดำเนินการ
- การวัด
- เรขาคณิต
- พีชคณิต
- การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
- ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์

5. วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
- สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- สารและสมบัติของสาร
- แรงและการเคลื่อนที่
- พลังงาน
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
- ดาราศาสตร์และอวกาศ
- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย
- การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
- ชีวิตและครอบครัว
- การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
- การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
- ความปลอดภัยในชีวิต

7. ศิลปะ ประกอบด้วย

ทัศนศิลป์
- เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

ดนตรี
- เข้าใจดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

นาฏศิลป์
- เข้าใจนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
- การดำรงชีวิตและครอบครัว
- การอาชีพ
- การออกแบบและเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มาจาก เว็บเด็กฉลาด


เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET, เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET หมายถึง, เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET คือ, เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET ความหมาย, เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu