ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ตลาดบองมาร์เช่, ตลาดบองมาร์เช่ หมายถึง, ตลาดบองมาร์เช่ คือ, ตลาดบองมาร์เช่ ความหมาย, ตลาดบองมาร์เช่ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ตลาดบองมาร์เช่

          โครงการ BON MARCHE"  ได้เช่าที่ดินจำนวน 17 ไร่ จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เดิมเป็นสนามไดร์ฟกอล์ฟ และหมดสัญญาลง ทางโครงการได้เช่าที่ดินผืนนี้ โดยยังไม่มีโครงการว่าจะทำอะไร ซึ่งในขณะนั้น Big C ได้เข้ามาติดป้ายว่า ที่ดินผืนนี้ Big C จะเข้ามาดำเนินการทางโครงการได้ขอให้ถอดป้ายไปเพราะไม่มีความประสงค์จะเห็นโครงการประเภทนี้บนที่ดินนี้ ดังนั้น จึงได้เริ่มคิดว่าเราจะทำอะไร โดยขั้นแรกได้จัดทำถนนกว้าง 7 เมตร รอบพื้นที่ เพื่อในอนาคตมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นจะได้ไม่กระทบกระเทือนกับเพื่อนบ้าน โดยใช้ถนนจากแนวรั้วเพื่อนบ้าน 1 เมตร เป็นตัวกั้นกลาง และเตรียมไว้เป็นที่จอดรถในอนาคตด้วย โดยได้แบ่งที่ดินออกเป็น 3 ส่วน คือ 
          1. ส่วนหน้าจากถนนประชานิเวศน์ 1 ลึกเข้ามากในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 
          2. ส่วนที่สองมีที่ดินประมาณ 1 ไร่ กำหนดให้เป็นสุสานสุนัขที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเลี้ยงไว้ และมีโครงการที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องสุนัข 
          3. กันที่ไว้สำหรับสร้างหอพักคนงาน

          ทางโครงการได้เริ่มทำถนน ทำสุสานเสร็จ เศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำ ทำให้โครงการต้องหยุด แต่มิได้ทิ้งให้เป็นที่รกร้าง ทางโครงการได้ใช้ดินส่วนหน้า (15 ไร่) ทดลองปลูกผักปลอดสารพิษในมุ้ง ผลคือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากและผลตอบแทนไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ที่ว่าปลอดสารพิษนั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะอย่างไรเสียก็ต้องใช้สารเคมีช่วยอยู่ดี เมื่อใช้สารเคมีแล้วก่อนเก็บผลผลิตจะต้องใช้เวลานานเท่าใดให้สารเคมีหมดฤทธิ์ การปลูกผักบางอย่างในมุ้ง เพื่อกันแมลงก็ได้ผลในเรื่องกันแมลง แต่พืชผักไม่ออกผลเพราะขาดตัวแมลงมาผสมพันธุ์ ตามธรรมชาติ โครงการทดลองปลูกผักใช้เวลา 2 ปี เสียเงินไปเปล่า ๆ เป็นจำนวนมากพอสมควร ถึงปี 2540 ฟองสบู่แตก ต้องหยุดโครงการนี้และเริ่มคิดว่าจะทำโครงการอะไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ตกงานจำนวนมหาศาล คนเกษียณก่อนอายุคนด้อยโอกาสให้มีที่ทำกินข้อพิจารนาในการทำตลาด

สิ่งแวดล้อม
 • ความสะอาด เน้นหนักการทำความสะอาดประจำวัน และกำชับผู้ประกอบการในการเก็บกำจัดอาหารหรือขนมที่เหลือจากการจำหน่ายประจำวันให้อยู่ในที่มิดชิด และกำชับดูแลให้แต่ละแผงทำความสะอาดในร้านเป็นประจำ
 • ความปลอดภัย
 • การดูแลบำบัดน้ำเสีย / ขยะมูลฝอย ให้กทม.เก็บจากสถานที่ที่รวบรวมโดยแยกขยะเปียก / แห้ง ไว้ก่อน
 • ความเป็นระเบียบข้อบังคับ 15 ข้อ สำหรับผู้ประกอบการ ( เอกสารแนบ 1 )
 • รูปแบบของตลาดให้คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีถังเก็บกัก (SEPTICTANK) / บ่อกำจัดไขมันโดยแบคทีเรียผ่านท่อลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำใหญ่ ่
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • สถานที่ / อาคารจอดรถ
 • ห้องน้ำ รวมทั้งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
 • ทางเดินในตลาดและอาคารต่างๆ รวมถึงบันไดเลื่อนและลิพท์
 • เส้นทางเดินรถรอบบริเวณ
กลุ่มผู้ใช้บริการ
 • มิได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายใดๆ แต่พยายามทำทุกอย่างเพื่อคนทุกรุ่นทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว
สินค้า
 • เน้นเฉพาะสินค้าคุณภาพดี ราคายุติธรรม

 ที่มา www.bonmarche.co.thทำไมต้องทำตลาด

          เมื่อคิดถึงคนดังกล่าวข้างต้น จึงได้เกิดความคิดที่จะสร้างตลาดขึ้น เพราะได้มองเห็นว่า ตลาดเป็นสัญญาลักษณ์ของสังคมไทย คนจะยากดีมีจนอย่างไรก็ต้องกินต้องใช้ จึงเริ่มวางโครงการตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยเริ่มคิดว่าจะทำตลอดอย่างไร ตลาดที่มีมีกันใน กทม. มีข้อบกพร่องอะไรได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อได้รูปแบบและหลักการแล้ว ก็เริ่มทำการก่อสร้างประมาณกลางปี 2541 โดยใช้โครงสร้างสนามไดร์ฟ กอล์ฟ เป็นฐานและพื้นที่ส่วนหน้าสนามไดร์ฟเป็นที่ลุ่มจึงต้องดันดินมาเสริมส่วนหน้า ให้มีความกว้างพอที่จะเป็นตลาดในรูปโครงสร้างของอาคารตลาดทั่วไป คือหลังคาสูงเปิดโล่งและดันดินอีกบางส่วนไปทางด้านทิศตะวันออกติดกับถนนที่ทำไว้แล้ว เพื่อเป็นพื้นที่หอพักให้แก่เจ้าหน้าที่

          ตลาดสามารถเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 โดยมี ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม  ประธาน หจก.รัจนาการ (2530) เป็นผู้บริหารตลาดบอง มาร์เช่  

          ในการสร้างตลาดบอง มาร์เช่  ได้เกิดบึงขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันและกลายเป็นเอกลักษณ์ BON MARCHE" ไป ปัจจุบันเราจะทำอะไรในบึงไม่ได้จะถูกต่อว่ามากมาย ตลาดที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นได้จัดแบ่งประเภทสินค้าไว้ชัดเจน 
          1. ผลไม้ 
          2. ของชำ 
          3. ของสด 
          4. ผัก 
          5. ขนม 
          6. อาหารสำเร็จรูป

          และทางโครงการเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้ามาประกอบการในประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีคนมาสมัครมากมายและ ได้ทำการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลที่กล่าวข้างต้น โดยแบ่งโควตาเป็น 
          - ผู้ตกงาน 30 % 
          - เกษียณก่อนอายุ 30% 
          - ผู้ด้อยโอกาส 30 % 
          - เหลืออีก 10 % กันไว้สำหรับผู้ที่มีเรือกสวนไร่นาและผลิตผลที่ไม่สามารถลงสู่ตลาดโดยตรงได้

          ผลปรากฏว่ากิจการของตลาดเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้ภายในเวลา 1 ปีเท่านั้น ในส่วนผู้ประกอบการคงเหลือผู้ด้อยโอกาสเกือบจะ 100 % ต่อมาเกิดปัญหาว่า มีบุคคลอีกประเภทหนึ่ง ทำมาหากินโดยขายของบริโภคไม่เป็น มาขอร้องให้โครงการจัดพื้นที่เพื่อขายของประเภทเสื้อผ้า เครื่องใช้ จึงเกิดพลาซ่าขึ้น และโครงการพลาซ่านี้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าทำการค้าขายสินค้าประเภทอุปโภคได้ประมาณต้นปี 2543

          หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นมาทางโครงการ BON MARCHE" มิได้หยุดนิ่งแม้แต่วันเดียวจนถึงปัจจุบัน แผงขายของในตลาดได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เหมาะสมและดีที่สุด

          เมื่อตลาดติดมีคนมาใช้บริการมากขึ้นก็เกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความจำเป็นต้องหาเงินมาลงทุนเพื่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สามารถจอดรถได้ 350 คัน เมื่อต้องลงทุนสร้างที่จอดรถ ทางโครงการก็มีความจำเป็นต้องสร้างอาคารเพิ่มเติม เพื่อเสริมรายได้เพื่อให้ทางโครงการสามรถอยู่ได้ โดยกำหนดให้อาคาร A เป็นอาคารสำหรับขายอัญมณีโดยเฉพาะอาคาร B ชั้น 1-2 จัดให้เป็นส่วนของใช้ ชั้น 3 เน้นหนักในเรื่องของการบริการและการศึกษาส่วนชั้น 4 กำหนดไว้เป็นส่วนของการส่งเสริมสุขภาพ และทางโครงการมีดำริที่จะก่อสร้างอาคารอีก 2 อาคาร โดยจะเป็นอาคารร้านอาหาร (ภัตตาคาร) โดยเฉพาะ

          และอีกอาคารหนึ่งอาจจะทำเป็นอาคารโชว์สินค้า ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังเงินและความจำเป็น และทางโครงการได้พยายามใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่รบกวนผู้ประกอบเดิม ไม่ทำให้ภูมิทัศน์ของตลาดและพลาซ่าดูแออัดเป็นสลัม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้คำนึงถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการรวมทั้งคนสูงอายุ โดยกำหนดให้ทางเดินส่วนกลางกว้างขวางพอสามารถใช้รถนั่งล้อเลื่อนได้ ทำทางลาดเพื่อสะดวกในการขึ้นลงต่างระดับ ทำห้องน้ำไว้หลายจุดและมีห้องน้ำสำหรับผู้รถล้อเลื่อนด้วย

          นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการเป็นต้นมา นับว่าโชคดีที่ทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ สามารถมีรายได้สำหรับการบริการรวมทั้งชำระดอกเบี้ยได้เท่านั้น ยังไม่มีส่วนเหลือสำหรับใช้หนี้เงินลงทุนเลย เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะโครงการนี้ดำเนินการโดยมิได้หวังจะสร้างความร่ำรวย แต่มีวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยให้คนที่ทำกินอย่างแท้จริง ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงมิได้เรียกเก็บเงินกินเปล่า ค่าเช่าพื้นที่ก็ถูกกว่าสถานที่อื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อความอยู่รอดของโครงการ ก็มีความจำเป็นต้องออกกฎระเบียบ ที่ว่างไว้ไม่ได้ก็เลิกสัญญาทันที ด้วยเหตุนี้จึงทำให้โครงการนี้อยู่ได ้และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในวงกว้าง ทางโครงการเองก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้น และหวังเป็นยิ่งว่าในอนาคตตลาด BON MARCHE" นี้จะเป็นสถานที่ของผู้บริโภคทุกรุ่นทุกวัย สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ครบทุกอย่างตามความจำเป็น และต้องการรวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย


ตลาดบองมาร์เช่, ตลาดบองมาร์เช่ หมายถึง, ตลาดบองมาร์เช่ คือ, ตลาดบองมาร์เช่ ความหมาย, ตลาดบองมาร์เช่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu