ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ไท้ส่วยเอี้ย, ไท้ส่วยเอี้ย หมายถึง, ไท้ส่วยเอี้ย คือ, ไท้ส่วยเอี้ย ความหมาย, ไท้ส่วยเอี้ย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ไท้ส่วยเอี้ย

          เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย หรือ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ชาวจีนให้ความสำคัญมาก ดังจะเห็นได้จากโหราศาสตร์หรือดวงจีนที่ผูกพันกับเรื่องนักษัตรปีเกิด หรือดวงชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ไม่ว่าชะตาชีวิตจะดีหรือไม่ดี ชาวจีนจะต้องไหว้ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา (ไท้ส่วยเอี้ย) เพื่อให้คุ้มครอง หากดวงชะตาชีวิตดีอยู่แล้ว ก็จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าชะตาชีวิตไม่ดีก็จะช่วยให้หนักเป็นเบา คุ้มครองป้องกันจากอุปสรรคทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปด้วยดี จนผ่านปีนักษัตรนั้นไปได้ด้วยความราบรื่น         ทำไมถึงต้องไหว้เจ้า

          "การไหว้เจ้า" เป็นประเพณีที่ชาวจีนประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า 3,000 ปี (สมัยราชวงศ์โจว) เพื่อให้เกิดความสิริมงคล และนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งกิจการงานธุรกิจที่ประกอบอยู่ ชาวจีนจึงมีความเชื่อสืบต่อๆ กันมาว่า ในปีหนึ่งๆ มักจะมีสิ่งเลวร้าย เรื่องไม่ดีงาม เรื่องอัปมงคลมากระทบกระทั่ง หรือรบกวนการดำเนินชีวิตของคนเราจนทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆ เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย การงานติดขัดไม่ราบรื่น เงินทองไม่คล่อง ทำอะไรก็พบแต่ความยุ่งยาก ค้าขายลำบากมีแต่อุปสรรค บุตรบริวารก่อเรื่องวุ่นวาย นำความยุ่งยากลำบากใจมาให้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผิดปกติ ทำให้รู้ได้ว่า "ดวงชะตาชีวิต" ไม่ดีนัก จึงจะต้องมีการขวนขวายหาที่พึ่ง จึงทำให้ก่อกำเนิดประเพณี การไหว้เจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ไหว้บรรพบุรุษ ขึ้น

          "การไหว้เจ้า" นอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นการวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้พบแต่ความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้น ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวลูกหลานเป็นคนดีงาม

          ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท และเสริมสร้างความมั่นใจ ที่จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละปี นอกจากการแก้ไขด้วยสติปัญญาและความสามารถแล้ว โบราณาจารย์ยังได้แนะนำให้ "ไหว้เจ้า" เพื่อเสริมสิริมงคลและพลังแห่งชีวิตพิชิตอุปสรรคให้เกิดกำลังใจ โดยเทพเจ้าองค์สำคัญของชาวจีนที่จะต้องไหว้ช่วงปีใหม่หรือเทศกาลตรุษจีนก็คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง และ การค้าขาย หรือ เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ย เพื่อขอพรให้คุ้มครองดวงชะตาชีวิต คุ้มครองปีเกิด ทุกนักษัตรซึ่งชะตาชีวิตของคนเราย่อมมีขึ้นมีลง มีดีมีร้าย หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป

          ฉะนั้น การไหว้เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา จึงเป็นเรื่องสำคัญ ชาวจีนจะให้ความสำคัญกับ "เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย" อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากโหราศาสตร์หรือดวงจีนที่ผูกพันกับเรื่องนักษัตรปีเกิด หรือดวงชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามความสำคัญของเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย

          ตามหลัก โป๊ยยี่สี่เถี่ยว หรือ โหราศาสตร์จีน ในแต่ละปี ดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดวงชะตาของคนเกิดปีนักษัตรต่างๆ ทั้ง 12 นักษัตร จะมีความสัมพันธ์กับนักษัตรในปีนั้นๆ มีทั้ง "ดี" คือส่งเสริม คนจีนเรียก "ฮะ" และ "ไม่ดี" คือ "ชง"

          ถ้าปีใดส่งเสริมกัน ก็จะทำให้เจ้าชะตาชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าปีใดเป็นปีปฏิปักษ์ต่อกัน หรือ"ชง" ก็จะทำให้เจ้าชะตาชีวิตมีแต่อุปสรรค ติดขัด การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น

          ไม่ว่าชะตาชีวิตจะดีหรือไม่ดี อย่างไรก็ตาม ชาวจีนจะต้องไหว้ "เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา" (ไท้ส่วยเอี้ย) เพื่อให้คุ้มครอง หากดวงชะตาชีวิตดีอยู่แล้ว ก็จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าชะตาชีวิตไม่ดีก็จะช่วยให้หนักเป็นเบา คุ้มครองป้องกันจากอุปสรรคทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปดี จนผ่านปีนักษัตรนั้นไปได้ด้วยความราบรื่น

          การไหว้ "เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย" เป็นความเชื่อ และประเพณีปฏิบัติของชาวจีนทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่มีดวงชะตาตกต่ำ หรือ "ชงปี"

          วิธีแก้ไขดวงชะตา จะมีการทำพิธี นำซึ้งปักเต๋าเก็ง หรือ พิธีสวดมนต์เสริมดวงชะตา แต่ผู้ไม่ "ชงปี" ก็สามารถทำได้ เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข หนุนส่งดวงชะตาให้ดียิ่งๆขึ้นหลักวิธีดูปีที่ "ชง"หรือ"ฮะ"

ปีที่ "ชง" (ไม่ถูกโฉลกกัน)
ปีชวด  ไม่ถูกโฉลก กับปีมะเมีย
ปีฉลู     ไม่ถูกโฉลก กับปีมะแม
ปีขาล   ไม่ถูกโฉลก กับปีวอก
ปีเถาะ   ไม่ถูกโฉลก กับปีระกา
ปีมะโรง ไม่ถูกโฉลก กับปีจอ
ปีมะเส็ง ไม่ถูกโฉลก กับปีกุน

ปีที่ส่งเสริมกัน (ถูกโฉลก)
ปีชวด   ถูกโฉลกกับ ปีฉลู
ปีขาล   ถูกโฉลกกับ ปีกุน
ปีเถาะ   ถูกโฉลกกับ ปีจอ
ปีมะโรง ถูกโฉลกกับ ปีระกา
ปีมะเส็ง ถูกโฉลกกับ ปีวอก
ปีมะเมีย ถูกโฉลกกับ มะแมวิธีไหว้เจ้าเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์

          1. เขียนชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของตนเอง หรือเขียนแทนให้คนอื่นก็ได้ 
          2. นำไปไหว้เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา (ไท้ส่วยเอี้ย) 
          3. จุดธูป 3 ดอก อธิษฐานให้ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตาชีวิต 
          4. ถ้าเป็นของตัวเองให้ปัดลงมาตั้งแต่ศีรษะลงมาสุดแขน 12 ครั้ง 

          นำซองที่บรรจุดวงชะตาฝากไว้กับทางวัด ซึ่งจะเก็บไว้ทำพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคลให้เจ้าของชื่อ มีความสุข โชคดีตลอดปี ตามแบบพิธีจีนการสร้างรูปเคารพเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย

          ทาง วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จ.ฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นและเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีแบบจีน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดมากว่า 3,000 ปี จึงได้จัดสร้างรูป เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา (ไท้ส่วนเอี้ย) โดยออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบูชาประจำครอบครัว และแบบบูชาติดตัวไปในทุกสถานที่ จัดเป็นรุ่นแรก ของวัดจีนประชาสโมสร

ภาพและข้อมูลจาก www.thai-d.com

 


ไท้ส่วยเอี้ย, ไท้ส่วยเอี้ย หมายถึง, ไท้ส่วยเอี้ย คือ, ไท้ส่วยเอี้ย ความหมาย, ไท้ส่วยเอี้ย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu