ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

นายสมัคร สุนทรเวช, นายสมัคร สุนทรเวช หมายถึง, นายสมัคร สุนทรเวช คือ, นายสมัคร สุนทรเวช ความหมาย, นายสมัคร สุนทรเวช คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
นายสมัคร สุนทรเวช

นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช

วันเข้ารับตำแหน่ง
  
          29 มกราคม พ.ศ. 2551

วันที่เกิด/สถานที่  
          13 มิถุนายน 2478

บิดา     
          เสวกเอกพระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช)
มารดา  
          คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน - สกุลเดิม จิตรกร) สถานภาพ                               สมรสกับคุณหญิงสุรัตน์ (นาคน้อย)เมื่อพ.ศ. 2511 มีบุตรีฝาแฝด 2 คน
          1. นางกาญจนากร (สุนทรเวช)ไชยสาส์น จบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC / MBA. มหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ด USA. CONN.ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายการเงินของ ป.ต.ท. (สผ.) 
          2. นางสาวกานดาภา สุนทรเวช จบคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / MBA. มหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ด USA. CONN. ปัจจุบันทำงานกระทรวงการต่างประเทศ

การศึกษา 
          ก่อนประถม : โรงเรียนสตรีบางขุนพรหม           ประถม : โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา           มัธยม : โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล           อาชีวะ : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์           อุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           ศึกษาเพิ่มเติม : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                              : BRYANT &STRATTON INSTITUTE, CHICAGO, U.S.A.           ประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตร A.C.C. (โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์)           ปริญญา : นิติศาสตร์บัณฑิต                       : ประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)                       : DIP. IN ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION.
อาชีพในอดีต-เคยเป็น    
          - เจ้าหน้าที่สอนเครื่องลงบัญชีไฟฟ้า NATIONAL CASH REGISTERED CO.,LTD           - เสมียนแผนกรถยนต์และภายหลังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องอะไหล่ BARROW BROWN  (1948) CO. , LTD. (พ.ศ.2497-2502)           - ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องอะไหล่ LOXLEY BANGKOK CO. ,LTD. (พ.ศ.2502-2505)           - FREE LANCE GUIDE, WORLD TRAVEL SERVICE CO. , LTD.(พ.ศ.2504-2506)           - ผู้จัดการแผนกเครื่องอะไหล่ บริษัท เอื้อวิทยาพาณิชย์ จำกัด (พ.ศ.2507-2509)           - DIETARY AID-FOX REVER REHABLLITION HOSPITAL, CHICAGO, U.S.A. (พ.ศ. 2510-2511)           - ผู้จัดการแผนกเครื่องอะไหล่ บริษัท เอื้อวิทยาพาณิชย์ จำกัด ( พ.ศ. 2512-2513)           - ผู้บริหารฝ่ายขาย JOHN DEERE THAILAND CO.,LTD. (พ.ศ. 2513-2514)           - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย (พ.ศ. 2514-2516)   งานด้านการเมือง            - สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ.2511-2519)           - กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มหนุ่มพรรคประชาธิปัตย์           - สมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพ (ได้รับเลือกตั้งเมื่อ 15 ส.ค. 2519)           - สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 10 ธ.ค. 2516)           - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 ธ.ค.2516)           - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ได้รับเลือกตั้งเมื่อ 25 ม.ค. 2518, 4เม.ย. 2519 , 22 เม.ย.2522 ,           -  18 เม.ย. 2526 , 27 ก.ค. 2529 , 24ก.ค. 2531 , 22 มี.ค. 2535 , 13 ก.ย. 2535 , 2 ก.ค. 2538 และ 17 พ.ย. 2539)           - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2518)           - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2519)           - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2519-2520)           - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2526-2529)           - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2533-2534)           - รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2535)           - รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2538-2539)           - รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2539-2540)           - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2543-2547)           - สมาชิกวุฒิสภา กทม. (พ.ศ.2549)

เคยดำเนินงานด้านการเมือง            - กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม (พ.ศ. 2516-2518)           - ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (พ.ศ.2523-2526)           - ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง (พ.ศ. 2529-2531)           - ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2531-2533)           - ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (พ.ศ. 2535-2538)           - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2518, 2519, 2520, 2521, 2523, 2524, 2526, 2527 และ2528   การปฏิบัติหน้าที่และดูงานต่างประเทศ                             - เป็นรัฐมนตรีขึ้นกล่าวปราศรัยในที่ประชุม I.L.O. ณ ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา ในการประชุม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519 และ พ.ศ. 2520           - ดูงานทั่วไปในอิสลาเอล พ.ศ. 2517           - ดูงานด้านการเกษตรและอาวุธในอิสลาเอล พ.ศ. 2520           - ดูงานด้านการตำรวจและโครงการผันน้ำ SNOWY MOUNTAINในประเทศออสเตรเลีย           - ผู้แทนประทศไทยร่วมประชุม รมต.แรงงานอาเซี่ยนที่ นครมนิลาฟิลิปปินส์           - ดูงานบริษัท การบินของประเทศญี่ปุ่น           - ผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมประชุม รมต.สังคม ณ กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย           - ดูงานการเคหะแห่งชาติสิงค์โปร์ยซางคัฐบาลไทยิสลาแิสลาแย. 2516             - ผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมประชุม และดูงานประเทศแคนาดา           - ผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมประชุมสหภาพไปรษณีย์สากล ณ นครฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมันนี           - ร่วมประชุมกับ รมต.พาณิชย์ฝรั่งเศส และดูงานบริษัท แอร์บัสอินดัสตรี้ ประเทศฝรั่งเศส           - ร่วมประชุมกับ รมต.คมนาคมที่กรุงสอนดอน ประเทศอังกฤษ           - ร่วมประชุม และดูงานด้านโทรคมนาคม กับหลายหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา และทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมด้านการคมนาคม และขนส่ง ของแอสแคปในประเทศไทย           - ดูงานด้านการเศรษฐกิจใน 5 รัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา           - ดูงานด้านการคมนาคม และโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมันนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ           - เป็นผู้แทนประเทศไทย (แทนนายกรัฐมนตรี) ปราศรัย ณ ที่ ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ (ในการประชุม EARTH SUMMIT เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540)           - ประชุมและดูงานในประเทศเมื่อเป็นผู้ว่าฯ กทม. 4 ปี   งานเขียนหนังสือ           - เขียนบทความและความคิดเห็นทางการบ้านการเมืองแบบไม่ประจำ ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และชาวกรุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2516           - เขียนบทความการเมืองในหนังสือพิมพ์ประชาไทย (พ.ศ. 25172520)           - เขียนบทความในคอลัมน์ประจำ (มุมน้ำเงิน) หนังสือพิมพ์เดลิมิเล่อร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 จนถึง พ.ศ. 2537           - หนังสือเล่มชื่อ

นายสมัคร สุนทรเวช, นายสมัคร สุนทรเวช หมายถึง, นายสมัคร สุนทรเวช คือ, นายสมัคร สุนทรเวช ความหมาย, นายสมัคร สุนทรเวช คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu