ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ส.ค.ส. พระราชทาน, ส.ค.ส. พระราชทาน หมายถึง, ส.ค.ส. พระราชทาน คือ, ส.ค.ส. พระราชทาน ความหมาย, ส.ค.ส. พระราชทาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
ส.ค.ส. พระราชทาน

          อีกไม่นาน นาทีแห่งการเฉลิมฉลองความสุขเพื่อต้อนรับวันเวลาแห่งศักราชใหม่จะ เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้คนทุกเชื้อชาติและภาษาในทั่วทุกมุมโลก

          เสียงสะท้อนอันแสดงให้เห็นถึงความสุขดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะปรากฎออกมาใน รูปแบบของการมอบของขวัญล้ำค่าให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก การนัดหมายคนรู้ใจมาร่วมดื่มฉลองใน งานเลี้ยงสังสรรค์ หรือการเดินทางไปเยี่ยมเยือนญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ห่างไกล อันล้วนแล้วแต่เป็น กิจกรรมที่นำมาซึ่งความสุขของทุกคนเท่านั้น

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2530

          ส.ค.ส.พระราชทานฉบับแรกบริเวณรอบ ๆ ส.ค.ส. ไม่มีการตกแต่งลวดลายใด ๆ ข้อความที่ปรากฏอยู่ มีใจความสั้น กระชับ โดยแรกเริ่ม ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ ได้พระราชทานให้แก่เฉพาะหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทรงพิมพ์ ออกจากคอมพิวเตอร์ และแฟกซ์พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2532

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2532" มีเนื้อความสำคัญเน้นย้ำถึงความสงบสุขอันเกิดจาก "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่" ต่อกัน


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2533

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2533" รูปแบบนั้นทรงใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่างๆ เช่น / , > มาประกอบ ส่วนเนื้อความนั้นนิยามถึงปัจจัยอันจะสู่ "ความสุขความเจริญ"


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2535

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2535" ทรงเน้นเรื่องการ "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2540

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2540" ทรงเน้นที่การ "คิด" ซึ่งต้องเกิดก่อนพูดและทำ


กำเนิด ส.ค.ส. พระราชทาน

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึง กำเนิด ส.ค.ส. พระราชทานฉบับแรก พร้อมบอกเล่าถึง รูปแบบ ความหมาย คุณค่าที่สอดแทรกอยู่ใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปีว่า

          ส.ค.ส. พระราชทานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2529 ซึ่งเป็น ส.ค.ส. พระราชทานสำหรับปี 2530 โดยมีเนื้อความว่า… ถึงเจ้าหน้าที่ และสมาชิกผู้เกี่ยวข้อง กส.9 ขอขอบใจทุกคน และถือโอกาสอวยพร ปีใหม่ ด้วยถ้อยคำต่าง ๆ ให้พิจารณา ดังต่อไปนี้

          เห็นตรง     พูดไพเราะ   จิตมั่นคง
          หมั่นเพียร  งามสุจริต     คิดดี
          แจ้งสว่าง  สวยงาม       สงบร่มเย็น
          เป็นทางขจัดทุกข์โศก บรรลุความสุกความเจริญ
กส.๙ ปรุง. ๓๑๑๔๓๐ ธ.ค. ๒๕๒๙

          ถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.ส. ฉบับแรกนี้มีใจความสั้น บริเวณรอบ ๆ ส.ค.ส. ไม่มี การตกแต่งลวดลายใด ๆ โดยแรกเริ่ม ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ ได้พระราชทานให้แก่เฉพาะหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทรง Print ออกจากคอมพิวเตอร์ และแฟกซ์พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน

          นับแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้พระราชทานเรื่อยมาโดยทุกข้อความและถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปี จะประมวลขึ้นจากสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง โดยมุมหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศชาติต้องประสบในรอบระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ว่าคำอวยพรดังกล่าวจะเป็นเพียงถ้อยคำสั้น ๆ แต่ก็มากด้วยคุณค่า ความหมายและคติเตือนใจที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยมีขวัญ กำลังใจ ต่อสู้ และฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างไม่ ย่อท้อ

          สำหรับรูปแบบของ ส.ค.ส. พระราชทาน นับจากปีแรกซึ่งยังไม่มีการตกแต่งลวดลาย ใด ๆ เรื่อยมาจนถึงช่วงระหว่างปี 2532-2537 ได้เริ่มมีการประดับประดาเป็นรูปทรง ส.ค.ส. มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลวดลายเส้นตรง เส้นเฉียง รูปดาวต่าง ๆ เก๋ไก๋ จนกระทั่งปี 2538 เป็นต้นมา ลวดลายที่ปรากฏจะยากขึ้นตามลำดับ มีภาพเครื่องดนตรีหลากชนิด ภาพหัวใจ ภาพประกอบในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นจากฝีพระหัตถ์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งสิ้น
เป็นที่ทราบกันดีว่า ส.ค.ส. พระราชทานทุกปี ล้วนมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงจากข้อความ จากลวดลาย หรือแม้กระทั่งสีสันที่ปรากฏ ซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ส.ค.ส. ที่พระองค์พระราชทานในแต่ละปี ล้วนเป็นสีขาว-ดำ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.สุเมธ ได้แสดงทรรศนะถึงความตั้งพระราชหฤทัยในการจัดทำ ส.ค.ส. ด้วยสีดังกล่าวตลอดปีที่ ผ่านมาว่า

          " เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการสะท้อนให้ลูกหลานไทยได้เห็นถึงตัวอย่างของความประหยัด มัธยัสถ์ สิ่งของหลาย ๆ สิ่งแม้จะไม่มีสีสันดึงดูดตา แต่ก็มากมายด้วยความหมาย พระองค์พยายามทำทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลา ทรงรักความเรียบง่าย ยึดมั่นในความหมาย และคุณค่า ของสรรพสิ่งเป็นที่ตั้ง มากกว่าจะมองกันที่ความสวยงาม ฟุ้งเฟ้อ"

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่พระองค์เสด็จฯ ขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติ เป็นองค์ประมุขปกครองแผ่นดินสยาม ทรงไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าชาติบ้านเมืองจะเกิดวิกฤติใด ๆ พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเตือนสติปวงชนชาวไทยในโอกาสสำคัญเสมอ ๆ

          เฉกเช่นเดียวกับพรพรพระราชทานปีใหม่ในแต่ละปีที่เปรียบประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจเหล่าข้าพสกนิกรให้ดำรงตนอยู่ในความดี มีความรอบคอบ และทำหน้าที่ของตนให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติส่วนรวมอย่างแท้จริง พรใด ๆ ในโลกนี้ จึงไม่มีสิ่งใดเปรียบเท่า…พรพระราชทานแห่งองค์พระเจ้าแผ่นดินไทยอีกแล้วส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2531

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2531" ในปีนั้น ได้พระราชทาน ส.ค.ส. โดยมีเนื้อความสำคัญเน้นย้ำให้คนไทย "คิดดี-ทำดี" อันจะนำมาสู่ความสุขสวัสดี

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2534

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2534" รูปแบบยังคงเรียบง่าย ขณะที่เนื้อความทรงเน้นเรื่อง "ความเพียร" การหมั่นฝึกฝนปัญญาให้เฉียบแหลม เหมือนอาวุธที่ต้องหมั่นลับให้คม ต้องมีสติ


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2539

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2539" ทรงใช้ภาพเครื่องดนตรีไทยทั้งประเภทดีด-สี-ตี-เป่ามาประกอบ ส่วนเนื้อความแฝงข้อคิดเกี่ยวกับการ "ประสานกันให้สมดุลทุกฝ่าย" ้เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2550

          ส.ค.ส. พระราชทาน ปี พ.ศ. 2550 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฉลองพระองค์พระกรยาวสีเหลือง ปักตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง และลูกสุนัขที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก 9 สุนัข พระกรหนึ่ง ทรงอุ้มลูกสุนัข 1 สุนัข อีกพระกรหนึ่งทรงถือกล้องถ่ายภาพ ที่พื้นแทบพระบาท มีลูกสุนัขอีก 8 สุนัข พร้อมด้วยคุณทองแดงหมอบเฝ้าอยู่ 
     
          มุมบนด้านซ้าย มีตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือสีเหลืองทอง ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ. 2550 สวัสดีปีใหม่ มุมบนด้านขวา มีตราสัญลักษณ์ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ ว่า HAPPY NEW YEAR 2007 ด้านล่างมีข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสีแดง ระบุวัน เดือน ปี ที่ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ว่า 2006 12 28 1800 ด้านล่างสุดมีข้อความ กส. 9 ปรุง 29 23 05 พ.ค. 49 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ช.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at The Suwannachaad Publishing C.Phrombutr Publisher 
      
          กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานแผ่นนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ ทุกใบหน้ามีแต่รอยยิ้ม


ภาพและข้อมูลจาก
ศิริรัตน์ สาโพธิ์สิงห์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
https://kanchanapisek.or.th
www.duangden.com
https://thainews.prd.go.th
www.budmgt.comส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2538

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2538" ทรงใช้ลายเส้น ปาก, หู ตัวอักษรคำว่า "พูด" มาประกอบกันเป็นข้อคิดพระราชทาน


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2536

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2536" ก็แฝงไว้ด้วย "ข้อคิด" สะกิดเตือนชาวไทย

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2537

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2537" รูปแบบ ส.ค.ส. ทรงใช้ภาพวาดลายเส้นหน้าคนยิ้มและหน้าบึ้งมาประกอบ และมีเนื้อความเกี่ยวกับ "การจราจร" ซึ่งดังที่ทราบว่าทรงห่วงใยปัญหาจราจรที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน และได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหา


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2541

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2541" พระราชทาน "กำลังใจ" ให้คนไทยต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจ


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2542

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2542" ทั้งภาพประกอบและเนื้อความเป็นส่วนหนึ่งจากพระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" มีคติสอนใจในเรื่องของความเพียรพยายาม โดยมีภาพของนางมณีเมขลาเจรจาไต่ถามพระมหาชนกที่กำลังว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทร


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2543

          "ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2543" หรือปี ค.ศ.2000 ช่วงนั้นคำว่า "สหัสวรรษใหม่" กำลังถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งในไทย


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2544

          "ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2544" ทรงออกแบบโดยด้านบนมีคำว่า ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2544 Happy New Year 2001 เนื้อความที่ทรงเน้นย้ำให้คนไทย "ตั้งอยู่ในความดี" นี้ อยู่ระหว่างภาพนกกระยาง 2 ตัว เป็นนกกระยางที่บินผ่านพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2545

          "ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2545" ในหลวงทรงเตือนสติคนไทยว่า "อย่าขัดแข้งขัดขากัน" ขอให้ใช้สมองควบคุมทุกส่วนให้อยู่ในระเบียบ โดยใน ส.ค.ส.มีทั้งภาพประกอบ และเนื้อความ


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2546

          "ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2546" ปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ฝีพระหัตถ์จากคอมพิวเตอร์ เป็นรูป "สุนัข" ในท่าทางตั้งแต่หมอบชูคอจนถึงยืนยืดตัวเต็มที่ บางตัวมีปลอกคอ บางตัวไม่มี อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ 64 ช่องที่ประกอบกันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2547

          "ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2547" พรในหลวง ส.ค.ส.2547 สามัคคีค้ำจุนไทย เตือนสติคนไทย ภัยระเบิดทั่วโลก


ในหลวงตรัสปีใหม่ปีนี้ (ปี 2548)ไม่มี ส.ค.ส.

          นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ตนได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม่ ซึ่งหลังจากที่พระองค์พระราชทานเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสว่า ปีใหม่ปีนี้ไม่ ส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์ทรงทำงานอย่างหนักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อน

          นายขวัญแก้วกล่าวอีกว่า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า พระองค์ทรงรู้สึกปลื้มใจที่คนไทยไม่ทิ้งกัน เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกัน เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ซึ่งการที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันครั้งนี้เหมือนเป็นหลักประกันให้พระองค์ว่า เมื่อไรที่พระองค์เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วย สิ่งที่ทุกคนทำผลบุญก็จะส่งให้กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วย ซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่า ทรงปลื้มใจคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน ไม่รังเกียจว่าเป็นคนชนชาติไหน.

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙๗๙๒.ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2549

          ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2549 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฉลองพระองค์สีเขียว มีภาพปักรูปคุณทองแดงที่กระเป๋าด้านซ้าย ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง ด้านล่างนี้มีข้อความเป็น ตัวหนังสือสีน้ำตาลขอบเหลือง ว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year และมีตัวเลขสีแดง 2005 12 07 16:44 มุมบนด้านซ้าย เป็นตัวหนังสือสีเหลืองสลับส้ม ข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ.2549 สวัสดีปีใหม่ มุมบนด้านขวา มีตราสัญลักษณ์ 2 ตราเรียงกันลงมา และที่ใต้เส้นที่ส้ม สลับเหลือง ด้านซ้าย มีตัวหนังสือสีแดง ข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 27 21 49 ธ.ค.48 ด้านขวามีข้อความ พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad, D.Brahmaputra, Publisher ส่วนกรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกัน ด้านละ 3 แถว รวม 696 หน้า ทุกหน้า มีแต่รอยยิ้ม


ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2551

ส.ค.ส. ๒๕๕๑ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดและดูภาพ ส.ค.ส. พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพิ่มเติมได้ที่
https://www.nectec.or.th/users/htk/gr01/ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2552

           ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. 2552 เป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุวรรณชาด และคุณนายแดง แม่ของคุณทองแดง พร้อมกันนี้ พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ขอให้ทุกๆ คนมีความสุขความเจริญ ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ทั้งทรงขอบพระทัยที่ร่วมจัดงานพระศพให้ "พระพี่นาง" อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

           อ่านเพิ่มเติม ดูภาพ ส.ค.ส. พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ส.ค.ส. พระราชทาน, ส.ค.ส. พระราชทาน หมายถึง, ส.ค.ส. พระราชทาน คือ, ส.ค.ส. พระราชทาน ความหมาย, ส.ค.ส. พระราชทาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu