ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำขวัญวันเด็ก 2551, คำขวัญวันเด็ก 2551 หมายถึง, คำขวัญวันเด็ก 2551 คือ, คำขวัญวันเด็ก 2551 ความหมาย, คำขวัญวันเด็ก 2551 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำขวัญวันเด็ก 2551

          คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนมอบ คำขวัญวันเด็ก ให้กับเด็กใน วันเด็กแห่งชาติ ในทุก ๆ ปี ซึ่ง คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551 นี้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กับเด็ก ๆ แล้ว โดย คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 คือ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

สารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551

          สาร พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551วันที่ 12 มกราคม 2551

                              คำขวัญ

          พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี  

          เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551  

          "สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม"

                    ***********************

                              สาร

          พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

          เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2551

          วันที่ 12 มกราคม 2551          

          เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2551 วันที่ 12 มกราคม 2551 นี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็ก ๆ ทุกคน และขอให้ถือว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี้เป็นช่วงเวลาอันดีที่ทุกคนจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ดี ๆ  ตามที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปี เพราะการเริ่มต้นที่ดีนั้นเท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง         

          ผมมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยไม่ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม มีความรัก ความผูกพันอันแน่นแฟ้นในทุก ๆ ระดับ เป็นสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย และช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาน้อยใหญ่ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริง ก็ด้วยการกระทำของทุกคนและด้วยการปลูกฝังทั้งด้านความคิดและการกระทำให้แก่เด็ก  โดยเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้และทำต่อเนื่องกันไปจนเกิดเป็นคุณค่าของสังคม         

          ผู้ใหญ่จะต้องให้ความรักและความเอาใจใส่ต่อเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าอาศัยและมีความมั่นคงปลอดภัย  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำ  ช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นจึงจะนำไปสู่เป้าหมายที่เป็นจริงได้         

          สังคมไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า หากเราคนไทยทั้งที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ต่างยึดมั่นและเจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาทดังกล่าวแล้ว ก็จะยังความอุดมสมบูรณ์ไพศาลมาสู่ทั่วผืนแผ่นดินไทย         

          วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้ให้คำขวัญว่า “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติ   เพื่อให้เกิดผลในการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงามยิ่งขึ้นไป เพราะความสามัคคี ความมีวินัย  การใฝ่เรียนรู้และการเชิดชูคุณธรรม คือสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จและความก้าวหน้าตามที่ทุกคนปราถนา         

          ผมในนามของคณะรัฐมนตรีและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไทยในทุกภาคส่วน  มีความตั้งใจและยินดีที่จะทำในสิ่งที่ดี ๆ และมีคุณประโยชน์ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความรับผิดชอบในทุก ๆ ด้าน ผมจึงขอเชิญชวนพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ตลอดจนผู้ใหญ่ในสังคมทุกคนช่วยกันดูแลเอาใจใส่เด็กและเยาวชนของเรา ให้เจริญงอกงามเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีพลังและความเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป

          ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เด็กและเยาวชนไทย   ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคลและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป ขอให้เจริญด้วยสติปัญญาและพลานามัย รวมทั้งมีชีวิตที่สดใสและประสบความสำเร็จตลอดไป


                    ************************  

ที่มา   https://media.thaigov.go.th


คำขวัญวันเด็ก 2551, คำขวัญวันเด็ก 2551 หมายถึง, คำขวัญวันเด็ก 2551 คือ, คำขวัญวันเด็ก 2551 ความหมาย, คำขวัญวันเด็ก 2551 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu