ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา, ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา หมายถึง, ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา คือ, ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา ความหมาย, ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปรียบประดุจศูนย์รวมของชาวไทยทั้งชาติ ยามมีทุกข์ ภัยใดๆ มาแผ้วพาน พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถปัดเป่าและทรงแก้ไขจนเข้าสู่สภาวะปกติ ทุกครั้ง ดังนั้นเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของทุกปี ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ต่างถวายพระพรให้ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยพร้อมใจกันจัดงานหรือบำเพ็ญ ประโยชน์ทั่วประเทศ และเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ รัฐบาลจะจัดพิธี เฉลิมฉลองตั้งแต่วันที ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ในการนี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก รัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดทำเพลง ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ แห่ง ความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้

          โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธาน ได้เชิญบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดทำเพลง โดยแบ่งเป็นกรรมการคณะต่างๆ จำนวน ๘ คณะ คือ
      1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
      2. คณะกรรมการอำนวยการ พลเอก แป้งมาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธาน
      3. คณะกรรมการฝ่ายประพันธ์เพลง คุณ นคร ถนอมทรัพย์ เป็นประธาน
      4. คณะกรรมการฝ่ายดนตรี คุณ วีรวัธน์ เทพโสธร เป็นประธาน
      5. คณะกรรมการฝ่านประสานงาน นักร้อง คุณ สุเทพ วงศ์กำแหง เป็นประธาน
      6. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเทปและแผ่นเสียง คุณ วินิจ บุญวิวัฒน์ เป็นประธาน
      7. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวิดิทัศน์ ประกอบเพลง พลตรีเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เป็นประธาน
      8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธาน

          ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายประพันธ์เพลงซึ่งประกอบด้วยศิลปิน ๙ ท่าน ได้ร่วม กันประพันธ์เพลงความยาว ๔ นาทีเศษ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาตั้งชื่อเพลงนี้ว่า “ ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา ” จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายประสานงานนักร้องได้เชิญนักร้อง ที่มีชื่อเสียงจำนวน ๗๒ ท่าน ร่วมร้องเพลงนี้ และดำเนินการจัดทำ เทปเพลงและแผ่นเสียง รวมทั้งจัดทำวิดิทัศน์ประกอบเพลง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวไทยทั้ง ประเทศต่อไปเนื้อเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

คำร้อง
ชาลี อินทรวิจิตร
อาจินต์ ปัญจพรรค์
สุรพล โทณะวณิก
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

ทำนอง
สง่า อารัมภีร์
นคร ถนอมทรัพย์
เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
ประสิทธิ์ พยอมยงค์

เรียบเรียงเสียงประสาน
ประสิทธิ์ พยอมยงค์
กิตติ ศรีเปารยะ

บรรเลง วงดนตรีเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร

      

          บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว

น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท 

เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย

แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้

ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย

อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริงไกร ภูมิพลมหาราชา

(MEDIUM MARCH)

*(ซ้ำ) อ่าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา

ดุจบิดาเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ

ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่

ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน

เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนาหทัยสุขล้ำสมจินต์

เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์ มหาราชา ภูมิพล *(ซ้ำ)

****

ที่มา https://www.navy.mi.th/navic/document/811203b.html


ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา, ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา หมายถึง, ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา คือ, ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา ความหมาย, ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu