ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate, หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate หมายถึง, หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate คือ, หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate ความหมาย, หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate

          S! Thaimate  คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการสำหรับคนไทย เพื่อให้คนไทย ให้สามารถค้นหาเพื่อน หรือคนรักบนอินเทอร์เน็ต โดยสามารถระบุคุณสมบัติ ของเพื่อน หรือคนรัก ที่เราต้องการได้ เช่น ส่วนสูง อายุ รูปร่าง ศาสนา การศึกษา ภูมิลำเนา เป็นต้น เพราะคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้ เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เราคบหากันได้ บางคนอาจต้องการในสิ่งที่ตนเองไม่มี หรือขาดหายไป ในขณะที่บางคน ต้องการใครสักคนที่มีอะไรคล้าย ๆ กัน ดังนั้น S! Thaimate จึงนำเสนอคุณสมบัติของเพื่อนสมาชิก เพื่อเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะS! Thaimate ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไร

          S! Thaimate  มีจุดประสงค์หลัก คือให้คนไทยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ในยามลำบาก ไม่เอารัดเอาเปรียบกันเกินไป อยากให้ทุกคนมีเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษา สามารถแลกเปลี่ยนทัศนะคติกัน ไม่อยากให้ใคร รู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เว็บไซต์นี้จึงเกิดขึ้นมา เพื่อเป็นสถานที่ รวบรวมเพื่อนสมาชิก ที่มีความจริงใจต่อกัน


สมาชิกจะได้อะไรจาก S! Thaimate

          สมาชิกจะได้เพื่อนมากมายหลากหลายอาชีพ เพื่อนที่จะเป็นแหล่งความรู้ ความช่วยเหลือในอนาคต เพื่อนคุยในยามเหงา สำหรับคนที่ต้องการหาคนรัก เขาอาจจะได้พบกับเนื้อคู่ที่เขาเฝ้ารอมานานแสนนาน ที่เป็นเช่นนี้ ก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ต่างคนต่างต้องทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย จึงทำให้ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่น ๆ S! Thaimate จึงขออาสาเป็นสื่อกลาง ช่วยให้ทั้งคู่พบกันง่ายขึ้น ถูกใจ ถูกสเปค ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม


การใช้บริการ S! Thaimate ปลอดภัยหรือไม่

          แน่นอนที่สุด Thaimate.com มีกลไกที่ใช้จัดเก็บและป้องกันข้อมูลลับส่วนบุคคลเป็นอย่างดี เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะไม่เปิดเผยต่อสารธารณชน และสมาชิกไม่สามารถร้องขอข้อมูลเหล่านี้จากทาง S! Thaimate ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล์ให้เพื่อนสมาชิก เพื่อนสมาชิกก็ไม่สามารถล่วงรู้อีเมล์แอดเดรสของเราได้ แต่อีเมล์ก็สามารถถูกส่ง ไปถึงเมล์บ็อกซ์ปลายทางของเพื่อนสมาชิกได้ สมาชิกจะได้รับความสะดวกในการรับอีเมล์ตามปกติ

สมาชิกจะได้รับอีเมล์จากเพื่อนสมาชิกได้อย่างไร

          การส่งเมล์โดยผ่านทางเว็บของ S! Thaimate เช่น สมาชิก A ส่งข้อความให้ สมาชิก B นั้น S! Thaimate จะค้นในฐานข้อมูลว่า สมาชิก B มีอีเมล์แอดเดรสจริงๆ คืออะไร ตัวอย่างเช่น bbb@sanook.com จากนั้น S! Thaimate ก็จะส่งข้อความนั้นไปทาง bbb@sanook.com โดยบอกในเมล์ว่า สมาชิก A เป็นคนส่งมาให้ ดังนั้น สมาชิก B จะได้รับเมล์ที่เมล์บ็อกซ์ของเขาเอง เขาสามารถเช็คเมล์ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเข้าเว็บของ S! Thaimate

หากไม่มีอีเมล์จะต้องทำอย่างไร

          ท่านสมาชิกจะได้รับฟรีอีเมล์จาก S! ทันทีเมื่อท่านสมัครสมาชิก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสมาชิกกรุณาล็อคอินเพื่อเปิดใช้บริการ S! Mail ก่อนที่ https://mail.sanook.com

 คำถามอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา

          หากคุณมีคำถามสงสัยที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ กรุณาสอบถามได้ที่ staffthaimate@sanook.com เรายินดีรับฟังความคิดเห็นและตอบคำถามทุกคำถามเสมอ สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถส่งอีเมล์จากเว็บของ S! Thaimate ไปถึงสมาชิกชื่อ webmaster ก็ได้เช่นกันคู่แต่งงานไทยเมท

คู่แต่งงานที่ 1
น.ส. อรจิรา บุญฉิม (เอ)
นายฉัตรธรรม ติขิณานนท์ (นุ๊ก)

คู่แต่งงานที่ 2
นางสาวปัญจนี เจียมสันดุษฎี อายุ 38 ปี
นายสนอง สารบูรณ์ อายุ 39 ปี

คู่แต่งงานที่ 3
นางสาวเพ็ญนภา พระคุณอำนวย อายุ 25 ปี
นายชัย ตระกูลเงินทอง อายุ 29 ปี

คู่แต่งงานที่ 4
นางสาวนงลักษณ์ ลิขิตลือชา อายุ 32 ปี
นายภาสวัฒน์ ศรีหิรัญ อายุ 38 ปี

คู่แต่งงานที่ 5
นางสาวสกุณา ปิยะวาทิน อายุ 38 ปี
นายวีระ วิสุทธิรัตนกุล อายุ 45 ปี

คู่แต่งงานที่ 6
นางสาวกชพรรณ เรืองโชคชัย อายุ 34 ปี
นายวีระศักดิ์ ประทักษ์วิริยะ อายุ 35 ปี

คู่แต่งงานที่ 7
ไม่ขอเปิดเผยชื่อ

คู่แต่งงานที่ 8
นางสาวเบญจมาศ อัศวชัยพร อายุ 28 ปี
นายศุภมงคล เกษตรศิลป์ชัย อายุ 36 ปี

คู่แต่งงานที่ 9
นางสาวธิดาพร ทัฬหกิจ อายุ 24 ปี
นายชัยวัฒน์ พิมพะวัฒน์ อายุ 26 ปี

คู่แต่งงานที่ 10
นางสาวกนกณัฐ กองแสงศรี อายุ 35 ปี
นายนริศร์ พรรณธนะ อายุ 33 ปี

คู่แต่งงานที่ 11
นางสาวนิธินันท์   จันทนารักษ์ อายุ 32 ปี
นายภคชัย   เกตุจรูญ อายุ 35 ปี

คู่แต่งงานที่ 12
นางสาวนันทิยา ว่องไวพินิจ 
นายสายัณห์ แถวอยู่ 

คู่แต่งงานที่ 13
นางสาวขวัญผไท สัจจวานิช อายุ  28 ปี
นายธงชัย คมบารมี อายุ 30 ปี

คู่แต่งงานที่ 14
นางสาวนภาวรรณ์ เปรมจิตร์ อายุ  32 ปี
นายบรรพต ขุนรักพรหมี อายุ 46 ปี

คู่แต่งงานที่ 15
นางสาววนิดา แก้วจินดา อายุ  30 ปี
นายวันชัย ถาวรไกรกุล อายุ 40 ปี

คู่แต่งงานที่ 16
นางสาวจันจิรา สุรบรรดาศักดิ์ อายุ 28 ปี
นายอนิรุต ปรุงสุวรรณ์ อายุ 30 ปี

คู่แต่งงานที่ 17
นางสาวลาวัลย์ คังคะศรี อายุ 30 ปี
นายพิชิตชัย ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ อายุ 38 ปี

คู่แต่งงานที่ 18
นางสาวลัญจกร ชัยสุวรรณ อายุ 35 ปี
 นายณัฐภร อุปพันธ์ อายุ 42 ปี

คู่แต่งงานที่ 19
นางสาวขวัญชนก ศรีบุญเรือง อายุ 28 ปี
นายสุทัศน์ หลอมโพนทัน อายุ 32 ปี

คู่แต่งงานที่ 20
นางสาวรัตนา จินดากูล อายุ 30 ปี
นายนิพนธ์ บงกชกาญจน์ อายุ 33 ปี

คู่แต่งงานที่ 21
กรรณิการ์ ตั้งเกียรติยศ อายุ 24 ปี
รัฐติกร ธรรมทักษิณ อายุ 26 ปี

คู่แต่งงานที่ 22
กัลยา ถามาละ อายุ 44 ปี
กัลยา ถามาละ อายุ 44 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก https://thaimate.sanook.com/


หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate, หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate หมายถึง, หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate คือ, หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate ความหมาย, หาคู่ออนไลน์ กับ S! thaimate คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu