ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ หมายถึง, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คือ, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ความหมาย, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

           สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษามากกว่าการปลูก

           คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ

ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดมความเห็นเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสม และเปลี่ยนชื่อเป็น วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อ 15 ตุลาคม 2533

วัตถุประสงค์วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

1.เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นที่ตายให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว

2.เพื่อชี้นำให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียง 

3.เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดให้มีการบำรุงต้นไม้ทุกปี

ที่มา www.aksorn.com

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ หมายถึง, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คือ, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ความหมาย, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu