ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันปลอดรถสากล, วันปลอดรถสากล หมายถึง, วันปลอดรถสากล คือ, วันปลอดรถสากล ความหมาย, วันปลอดรถสากล คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันปลอดรถสากล

          องค์กรมากกว่า 50 องค์กรในประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ ทั่วโลกกำหนดให้ วันที่ 22 กันยายน เป็นวัน วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน

          วันปลอดรถโลก เป็นวันที่ประชาชนในเมืองต่างๆ เฉลิมฉลองวันที่ปราศจากเสียงดัง ความเครียด และมลพิษที่มาจากรถยนต์ ทุกๆ ปีในวันที่ 22 กันยายน ผู้คนทั่วโลกจัดงานทั้งเล็กและใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นทางเลือกนอกเหนือจากรถยนต์  ที่มาของวันปลอดรถโลก

          วันปลอดรถโลก เริ่มจัดขึ้นในช่วงวิกฤติน้ำมันในต้น ค.ศ. 1970 และได้มีการจัดงานวันปลอดรถหลายงานในเมืองต่างๆ ในยุโรปในช่วงต้น ค.ศ. 1990 สำหรับวันปลอดรถนานาชาติจัดขึ้นในยุโรปใน พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสำหรับการรณรงค์ "อยู่ในเมืองโดยไม่ใช้รถ" ของสหภาพยุโรป โครงการรณรงค์นี้พัฒนาไปเป็นสัปดาห์แห่งการเคลื่อนไหวร่างกายในยุโรป

          ใน พ.ศ. 2543 นิตยสาร Car Busters (ผู้ริเริ่มเครือข่ายปลอดรถโลก) ได้ประกาศเรียกร้องให้มี "วันปลอดรถโลก" เพื่อให้เข้ากับวันปลอดรถโลกของยุโรปในวันที่ 22 กันยายน ตั้งแต่นั้นมาเครือข่ายปลอดรถโลกได้เดินหน้าเชิญชวนให้นักกิจกรรมและประชากรให้จัดงานวันปลอดรถโลกในวันที่ 22 กันยายน หรือวันใกล้เคียงวันปลอดรถในไทย

          จากการที่องค์กรมากกว่า 50 องค์กรในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ กำหนดให้ วันที่ 22 กันยายน เป็นวัน World Car Free Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน และได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการประชุมหารือร่วมกัน และเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากร จึงกำหนดจัดโครงการ Car Free Day  ของประเทศไทยขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2546 ภายใต้ชื่อ "22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ"


ผลกระทบจากรถยนต์

          - การผลิตรถ 1 คัน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ 4 ตัน และสารก่อมลพิษอื่นๆ เกือบ 317.51 กิโลกรัมออกสู่บรรยากาศ
          - หากประชาชน 1 คน ใช้ระบบขนส่งมวลชนตลอด 1 ปี แทนการขับรถไปทำงาน จะสามารถลดการปล่อยแก๊สเหล่านี้ออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน 4.2 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซต์ 64.5 กิโลกรัม และไนโตรเจนออกไซต์ 2.3 กิโลกรัม นอกจากนี้รถบัสขนาด 40 ฟุต ยังเท่ากับรถยนต์ 58 คัน

วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2007

          ชาวจักรยานทั่วประเทศ นัดรวมพลชวนคนหยุดใช้รถยนต์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน 22 ก.ย. 2550   ชมรม/ กลุ่มองค์กรร่วมจัดในส่วนภูมิภาค 31 จังหวัดทั่วประเทศ

1. จังหวัดฉะเชิงเทรา - ชมรมจักรยานสุขภาพฉะเชิงเทรา
2. จังหวัดชลบุรี - ชมรมจักรยานชลบุรี
3. จังหวัดปราจีนบุรี - ชมจักรยานกบินทร์บุรี
4. จังหวัดระยอง - ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองแกลง
- ชมรมจักรยานบ้านฉาง - ชมรมจักรยานโรงกลั่นน้ำมันARC
5 .จังหวัดสระแก้ว - ชมรมจักรยานโรงเรียนวัฒนานคร
6 .จังหวัดอุทัยธานี - ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอุทัยธานี
- ชมรมจักรยานโบราณอุทัยธานี
7 . จังหวัดสุพรรณบุรี - ชมรมจักรยานสีเขียว
8. จังหวดพิษณุโลก - ชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพพิษณุโลก
- เทศบาลนครพิษณุโลก
9. จังหวัดนนทบุรี - ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนนทบุรี
10.จังหวัดอยุธยา - ชมรมจักรยานกรุงเก่า
11.จังหวัดราชบุรี - ชมรมจักรยานราชบุรี
- ชมรมจักรยานหนองบางปู - ชมรมจักรยานราชภัฏจอมบึง
- ชมรมจักรยานศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
- ชมรมจักรยานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
12.จังหวัดเชียงใหม่ - ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่
13.จังหวัดพัทลุง - ชมรมจักรยานพัทลุง
14.จังหวัดชุมพร - ชมรมจักรยานชุมพร
15.จังหวัดตรัง - ชมรมจักรยานตรัง
16.จังหวัดสงขลา - ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติสโมสรนักศึกษาแพทย์-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ Bikc Club
18.จังหวัดระนอง - ชมรมจักรยานภูเขาหญ้า
19.จังหวัดศรีสะเกษ - ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีสะเกษ
20.จังหวัดสกลนคร - ชมรมจักรยานเพื่อสุภาพโรงพยาบาลสกลนคร
- ชมรมพยัคฆ์ภูพาน
21.จังหวัดนคราชสีมา - ชมรมเสือภูเขาเมืองย่า ทีมเสือเฒ่าโคราชทวีผล ทีมบุ่งตาหลั่ว
22.จังหวัดกาฬสินธุ์ - ชมรมจักรยานกาฬสินธุ์
23.จังหวัดอุดรธานี - สมาคมจักรยานอุดรธานี
- ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอุดรธานี
24.จังหวัดอุบลราชธานี - ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลสรรพ- สิทธิประสงค์ - ชมรมเสือชยางกูร - ชมรมเสือห้วยวังนอง
25.จังหวัดนครพนม - ชมรมจักรยานนครพนม
และแขวงคำม่วน เมืองท่าแขกสปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้

จังหวัดที่เข้าร่วมในกรุงเทพมหานคร
26..จังหวัดกาญจนบุรี - ชมรมจักรยานกาญจนบุรี
27.จังหวัดนครสวรรค์ - ชมรมจักรยานนครสวรรค์
28.จังหวัดสมุทรปราการ - ชมรมจักรยานสมุทรปราการ
29 จังหวัดสมุทรสาคร
30. จังหวัดตราด
31.จังหวัดนครปฐม

รายชื่อเพิ่มเติม
32. จังหวัดมหาสารคาม ชมรมจักรยาน มหาสารคาม

          รวมพลังสามัคคีของผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์เชิญชวนใช้จักรยาน / เพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานเป็นทางเลือกในท้องถิ่นของตนเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.panyathai.or.th
www.thaicycling.comกิจกรรมในวันปลอดรถ

          - วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1998 มีการรณรงค์ใน 34 เมืองทั่วประเทศฝรั่งเศส ชื่อว่า "En ville, sans ma voiture?" (A day in the city without my car?) 
          - วันพุธที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1999 มีการรณรงค์ "En ville, sans ma voiture?" ครั้งที่ 2 ใน 66 เมืองของประเทศฝรั่งเศส และ "In cittá senza la mia auto" ใน 92 เมืองของประเทศอิตาลี นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ในวันที่ 19 กันยายน 1999 ทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ และวันที่ 26 กันยายน 1999 ทั่วประเทศเบลเยียม ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ 
          - วันที่ 21-22 กันยายน ค.ศ. 2000 กำหนดให้เป็น วันปลอดรถสากล (World Car Free Day) มีการรณรงค์ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมรณรงค์ด้วยการขี่รถจักรยานจากบ้านพิษณุโลกไปยังทำเนียบรัฐบาล 
          - ในปี ค.ศ. 2005 มีการจัดรณรงค์ชื่อ In town without my car! พร้อมกันใน 1500 เมืองทั่วโลก โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 ล้านคน

วันปลอดรถสากล, วันปลอดรถสากล หมายถึง, วันปลอดรถสากล คือ, วันปลอดรถสากล ความหมาย, วันปลอดรถสากล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu