ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมัคร สุนทรเวช, สมัคร สุนทรเวช หมายถึง, สมัคร สุนทรเวช คือ, สมัคร สุนทรเวช ความหมาย, สมัคร สุนทรเวช คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สมัคร  สุนทรเวช

          สมัคร สุนทรเวช เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๘ ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี เป็นบุตรคนที่ ๗ จากจำนวน ๙ คน ของ เสวกเอกพระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช) และ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน-สกุลเดิม จิตรกร) ในวัยเด็กได้เริ่มเข้าเรียนหนังสือชั้นก่อนประถมที่โรงเรียนสตรีบางขุนพรหม จากนั้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทเวศร์ศึกษาจนจบระดับประถมศึกษา แล้วไปเรียนต่อในระดับมัธยมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และระดับอาชีวะที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามลำดับ ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ท่านก็ได้ทำงานพิเศษนอกเวลาเป็นมัคคุเทศก์อยู่ราว ๑ ปี

          หลังจากที่สำเร็จการศึกษา เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๗ แล้ว ก็ได้งานเป็นผู้จัดการแผนกอะไหล่บริษัทขายรถยนต์และรถแทรกเตอร์ จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๐๙ ก็ได้เดินทางไปเรียนต่อทางด้านบัญชีและบริหารธุรกิจที่มลรัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา จากนั้นท่านก็ได้กลับมาทำงานในบริษัทห้างร้านและหน่วยงานหลายแห่ง และหลายอาชีพ นับตั้งแต่พนักงานสอนเรื่องลงบัญชีไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ออกของที่ท่าเรือและศุลกากร (ชิปปิ้ง) เสมียนแผนกรถยนต์ ผู้จัดการแผนกอะไหล่รถยนต์ ผู้บริหารฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์เป็นต้น

            เส้นทางทางการเมืองของ สมัคร สุนทรเวช นั้น เริ่มขึ้นเมื่อท่านได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี ๒๕๑๑ และได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อปี ๒๕๑๔ ครั้นถึงปี ๒๕๑๖ ก็ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ๒๕๑๘ ท่านก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้ลาออกมาตั้งพรรคการเมืองขอท่านเองในนามพรรค “ประชากรไทย” เมื่อปี ๒๕๒๒ ซึ่งท่านก็สามารถนำพรรคประชากรไทยคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งของสนามกรุงเทพมหานครได้อย่างงดงาม และแม้ว่าในเวลาต่อมาความนิยมในพรรคประชากรไทยของคนกรุงเทพฯจะลดลง แต่ คุณสมัคร สุนทรเวช ก็ยังคงได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบผูกขาดของเขตดุสิตมาทุกสมัย ชนิดที่ไม่เคยมีใครล้มได้

            สำหรับตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองนั้น คุณสมัคร สุนทรเวช เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังนี้

          - รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

          - รองนายกรัฐมนตรี

          - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

          ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทยงานเขียนหนังสือ

          - เขียนบทความและความคิดเห็นทางการบ้านการเมืองแบบไม่ประจำในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ,  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และชาวกรุง  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๐๐ ถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๖

          - เขียนบทความการเมืองในหนังสือพิมพ์ประชาไทย  (พ.ศ.  ๒๕๑๗  -  ๒๕๒๐)

          - เขียนบทความในคอลัมน์ประจำ  (มุมน้ำเงิน) หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๒๑  จนถึง  ๒๕๓๗                         เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          - ตริตาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. ๒๕๑๗

          - ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๑๘

          - ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. ๒๕๑๙

          - รัตนาภรณ์ (ชั้นที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๐

          - ประถมภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

          - ประถมภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.๒๕๒๔

          - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๒๖

          - ทุติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๒๗

          - มหาวชิรมงกุฏ  พ.ศ. ๒๕๒๗

          - ประถมดิเรกคุณากรณ์พ.ศ.๒๕๓๙

          เนื่องจากสถานภาพการทำงานของภรรยาที่ทำงานอยู่กับบริษัทเอกชนมาตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕0๕ ค่อนข้างมั่นคง และมีรายได้มากพอที่จะดูแลแลครอบครัวในยามที่งานทางการเมืองของสามีผู้เป็นนัการเมือง ต้องมีอันสะดุดหยุดลงเป็นครั้งคราวได้ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมา  นายสมัคร  สุนทรเวช จึงมิได้ทำงานกับหน่วยงานที่ไหน โดยได้ทำงานทางด้านการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ที่มา https://203.155.220.230/gov/person/samak/s01p01.htm


สมัคร สุนทรเวช, สมัคร สุนทรเวช หมายถึง, สมัคร สุนทรเวช คือ, สมัคร สุนทรเวช ความหมาย, สมัคร สุนทรเวช คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu