ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ, ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หมายถึง, ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ คือ, ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ความหมาย, ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก

๑. พระองค์เจ้าชาย(แฝด)
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
จอมมารดาหม่อมหลวงปริก (ในราชสกุลเจษฎางกูร)
สิ้นพระชนม์ในปีประสูติ

๒. พระองค์เจ้าชาย(แฝด)
ประสูติเมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๑๙
จอมมารดาหม่อมหลวงปริก
สิ้นพระชนม์ในปีประสูติ

๓. พระองค์เจ้าหญิงปฐมพิสมัย
ประสูติเมื่อวัพฤหัสบดี เดือน ๙ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๒๔
จอมมารดากรุด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๓ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๔๐ พระชันษา ๑๗ ปี


ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

๔. พระองค์เจ้าชายวิไลยวรวิลาศ
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำปีมะเส็งสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐
จอมมารดาเข็ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์เดือน ๓ แรม๒ ค่ำ ปีชวดยังเป็นสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๙๑ พระชันษา ๖๑ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วิไลยวงศ์

๕. พระองค์เจ้าชายกาญจโนภาสรัศมี
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
จอมมารดาปรกเล็ก(ธิดานายทับวงศ์ ณ นคร กับคุณหญิงเวก)
ในรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นไชยชาญบวรยศ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๒๘๒ พระชันษา ๕๑ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล กาญจนะวิชัย

๖. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อเดือน ๘ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
จอมมารดาเวก
สิ้นพระชนม์ในปีนั้น

๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อเดือน ๑๑ ปีมะเมียโทศก จ.ศ. ๑๒๓๒
จอมมารดาละม้าย
สิ้นพระชนม์ในปีนั้น

๘. พระองค์เจ้าหญิงภัททาวดีศรีราชธิดา
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๔ ค่ำ ปีมะแทตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓
จอมมารดาเลี่ยมเล็ก(ธิดานายสุดจินดา(พลอย ชูโต) กับคุณละโว้)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๘ แรม ๓ ค่ำ ปีกุนเอกศก จ.ศ.๑๒๖๑ พระชันษา ๒๙ ปี

๙. พระองค์เจ้าชายกัลยาณประวัติ
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีมะเเมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓
จอมมารดาเลี่ยมใหญ่
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันพุธ เดือน ๖ แรม ๓ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๘๙ พระชันษา ๕๖ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล กัลยาณะวงศ์

๑๐. พระองค์เจ้าหญิงธิดาจำรัสแสงศรี
ประสูติเมื่อวัเสาร์ เดือน อ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓
จอมมารดาเขียวใหญ่
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอังคาร เดือน ๙ แรม ๑๒ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ พระชันษา ๒๗ ปี

๑๑. พระองค์เจ้าหญิงฉายรัศมีหิรัญพรรณ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือนยี่ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเเมตรีศก จ.ศ.๑๒๓๓
จอมมารดาปุ้ย(ธิดาพระยาพระราม(แสง) กับท่านปุก)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๙๐ พระชันษา ๕๗ ปี

๑๒. พระองค์เจ้าหญิง
ประสูติเมื่อเดือน ๙ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
จอมมารดาเวก
สิ้นพระชนม์ในปีนั้น

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงกลิ่นแก่นจันทรารัตน์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
จอมมารดาจั่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๔๑๘ พระชันษา ๔ ปี

๑๔. พระองค์เจ้าชายสุทัศนนิภาธร
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔
จอมมารดาหม่อมหลวงนวม(ธิดาหม่อมราชวงศ์เนตร ปาลกะวงศ์)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๒๘๐ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล สุทัศนีย์

๑๕. พระองค์เจ้าชายวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๑๑ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
จอมมารดาป้อม(ธิดาพระยาพระราม(แสง) กับท่านปุก)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย แรม ๔ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๐๔ พระชันษา ๖๙ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วรวุฒิ

๑๖. พระองค์เจ้าชายโอภาสไพศาลรัศมี
ปรสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
จอมมารดาหม่อมราชวงศ์กลีบ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ พระชันษา ๒๙ ปี

๑๗. พระองค์เจ้าชาย
ประสูติเมื่อปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
จอมมารดาอิน
สิ้นพระชนม์ในปีนั้น

๑๘. พระองค์เจ้าหญิงอัปสรศรีราชกานดา
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๙ ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. ๑๒๓๕
จอมมารดาต่วน
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๖ แรม ๗ค่ำ ปีมะส็งนพศก จ.ศ. ๑๒๗๙ พระชันษา ๔๔ ปี

๑๙. พระองค์เจ้าชายรุจาวรฉวี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีจอฉศ จ.ศ. ๑๒๓๖
จอมมารดาสมบุญ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อปีกุนสัปตศก จ.ศ. ๑๒๙๗ พระชัษา ๖๑ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล รุจจวิชัย

๒๐. พระองค์เจ้าหญิงเทวีวิไลยวรรณ
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๗ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนสัปศก จ.ศ. ๑๒๓๗
จอมมารดาสุ่นใหญ่(ในสกุล ภมรมนตรี)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อปีมะเส็งจัตวาศก จ.ศ. ๑๓๐๔ พระชันษา ๖๗ ปี

๒๑. พระองค์เจ้าชายวิบูลยพรรณรังษี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
จอมมารดาเขียวเล็ก)ธิดาพระยาจำนงไกรสร(รุ่ง))
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ข้น ๔ ค่ำ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๗๐ พระชันษา ๓๓ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วิบูลยพรรณ

๒๒. พระองค์เจ้าชายรัชนีแจ่มจรัส
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
จอมมารดาเลี่ยมเล็ก
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกาสัปตศก จ.ศ. ๑๓๐๗ พระชันษา ๖๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล รัชนี

๒๓. พระองค์เจ้าชายไชยรัตนวโรภาส
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘
จอมมารดาปรกใหญ่(ธิดาพระยาพระราม(แสง) กับท่านปุก)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันพุธ เดือน ๙ แรม ๖ ค่ำ ปีระกานพศก จ.ศ. ๑๒๕๙ พระชันษา ๒๒ ปี

๒๔. พระองค์เจ้าหญิงวิมลมาศมาลี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๘ ค่ำ ปีชวดอัฐสก จ.ศ.๑๒๓๘
จอมมารดาจั่น
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอังคาร เดือน ๓ แรม ๑๐ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๘๓ พระชันษา ๔๖ ปี

๒๕. พระองค์เจ้าหญิงสุนทรีนาฏ
ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๖ แรม ๔ ค่ำปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๒๔๒
จอมมารดาสุ่นเล็ก

๒๖. พระองค์เจ้าหญิงประสาทสมร
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๔
จอมมารดายิ้ม
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันอาทิย์ เดือน ๙ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ พระชันษา ๓๐ ปี

๒๗. พระองค์เจ้าชายบวรวิสุทธิ์
ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ แรม ๙ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๒๔๕
จอมมารดาสอาด
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ปีจอโทศกจ.ศ. ๑๒๗๒ พระชันษา ๒๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล วิสุทธิ

๒๘. พระองค์เจ้าหญิงกมุทมาลี
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๙ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๒๔๖
จอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ(ในสกุล อิศรางกูร)
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๗๓ พระชันษา ๒๘ ปี

๒๙. พระองค์เจ้าหญิงศรีสุดาสวาดิ
ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีวอกฉสก จ.ศ. ๑๒๔๖
จอมมารดาแข
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ปัจจุบัน เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำปีจออัฐศก จงศ. ๑๓๐๘ พระชันษา ๖๒ ปีประสูติก่อนอุปราชภิเษก ๓ พระองค์
ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว ๒๖ พระองค์
รวมทั้งสิ้น ๒๙ พระองค์


ตำนานวังหน้าครั้งกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

ที่มา  www.bloggang.com


ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ, ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หมายถึง, ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ คือ, ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ความหมาย, ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu