ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี, แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี หมายถึง, แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี คือ, แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี ความหมาย, แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่
ไข่แดง แหล่งธรรมะ
                       สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้น            ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส หาดทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง 
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันออก ติดต่ออ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง 
 งานวันเงาะโรงเรียน            จัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปีจัดขึ้นประมาณต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อนำผลิตผลเงาะโรงเรียน และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ มาแสดงและจำหน่าย ที่มา www.tat.or.th

แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี, แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี หมายถึง, แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี คือ, แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี ความหมาย, แผนที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu