ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย, 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย หมายถึง, 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย คือ, 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ความหมาย, 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สรุปใจความว่า ทรงห่วงใยต่อสถานการณปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น ทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดของโลกด้วย

  นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานรัฐเอกชน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจึงขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควรประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2534 กำหนดให้ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการตระหนักถึงความสำคัญร่วมกำลังกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

ที่มา: https://www.deqp.go.th/info/envDayDetail.jsp?id=57&languageID=th

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย, 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย หมายถึง, 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย คือ, 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ความหมาย, 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu