ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำน่ารู้ในการสมัครงาน, คำน่ารู้ในการสมัครงาน หมายถึง, คำน่ารู้ในการสมัครงาน คือ, คำน่ารู้ในการสมัครงาน ความหมาย, คำน่ารู้ในการสมัครงาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำน่ารู้ในการสมัครงาน

คำน่ารู้ในการสมัครงาน   Important words and phrases for job application  Application Form = แบบฟอร์มใบสมัครงาน Application Letter = จดหมายสมัครงาน Applicant / Candidate = ผู้สมัคร (งาน) To be completed in own handwriting. = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง Confidential = เป็นความลับ Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้ Position applied for / Position sought / Position desired = ตำแหน่งที่สมัคร / ตำแหน่งที่ต้องการ Salary expected = เงินเดือนที่ต้องการ Personal data = (อเมริกา) ประวัติส่วนตัว คำนี้ในประเทศอังกฤษใช้ (CV), bio-data หรือ
งานเสริมทำออนไลด์ผ่าน net 100% รายได้ 5 หมื่น บ/ด ขั้นต่ำ ขอย้ำว่าขั้นต่ำ สมัครที่ www.abc.321.cn 
data sheet และทั้งหมดนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่า Rèsumè Sex = เพศ (ชาย ใช้ Male หญิง ใช้ Female) Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน Permanent address = ที่อยู่ถาวร Date of birth = วันเดือนปีเกิด Age = อายุ Nationality = สัญชาติ Race = เชื้อชาติ Religion = ศาสนา (Buddhism = พุทธ Christian = คริสต์ Islam = อิสลาม) Height = ความสูง Weight = น้ำหนัก Identification Card (ID Card) = บัตรประจำตัวประชาชน Issued by = ออกให้โดย Marital status = สถานภาพการสมรส (Single = โสด Married = แต่งงานแล้ว Widowed = เป็นหม้าย Divorce = หย่าร้าง) Person of notify in case of emergency = ผู้ที่จะติดต่อในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน Certificate degree obtained = ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ Military status = สถานภาพทางทหาร Experience / Previous employment = ประวัติการทำงาน Reasons for leaving = เหตุผลที่ออกจากงาน References = บุคคลอ้างอิง บางแห่งใช้ Referees Applicant signature = ลายเซ็นผู้สมัคร Reserved Officers

คำน่ารู้ในการสมัครงาน, คำน่ารู้ในการสมัครงาน หมายถึง, คำน่ารู้ในการสมัครงาน คือ, คำน่ารู้ในการสมัครงาน ความหมาย, คำน่ารู้ในการสมัครงาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu