ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มต้นจากการเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2510 ภายหลังที่ได้มีการก่อนตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรซึ่งเป็นแห่งแรกของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2497 และนับว่าเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาแห่งที่ 4 รองจาก ประสานมิตร ปทุมวัน และบางแสน โดยเริ่มนิสิตรุ่นแรกเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 เมื่อปีพุทธศักราช 2510 แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่ จึงได้นำนิสิตไปฝากเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จำนวน 60 คน วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน จำนวน 60 คน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2511 ได้กลับมาเริ่มเปิดการสอนโดยรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 โดยดำเนินการสอนที่พิษณุโลก จากนั้นจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2517

พระราชทานนาม

นามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นนามพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานความหมายกำกับว่า ศรีนครินทรวิโรฒ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร ทำให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกซึ่งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 1 ใน 8 ขณะนั้นยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยเป็นวิทยาเขต 1 ใน 8 ของมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2522 รัฐบาลในขณะนั้นได้มีมติรับหลักการที่จะฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ซึ่งในวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหมว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พุทธศักราช 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 400 ปีของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 เป็นวันกำเนิดมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม nu.ac.th

วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร, วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง, วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ, วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร ความหมาย, วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

วันนี้ในอดีต : 18 ตุลาคม

วันนี้ในอดีต : เดือนตุลาคม

คำยอดฮิต

Sanook.commenu