ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระประวัติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน มีพระนามลำลองว่า พระองค์หริภา ประสูติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2525 ณ พระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา พระองค์ทรงมีพระโสทรกนิษฐภคินี หรือน้องสาว 1 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระองค์หริภา ทรงมีฐานันดรศักดิ์ เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ตั้งแต่ครั้งประสูติ อันเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระโอรสและพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์

การศึกษา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเจ้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนจิตรลดา จากนั้นจึงทรงเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่โรงเรียนฮอล์ตัน-อามส์ (Holton-Arms School) รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 8 โรงเรียนเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์มิดเดิล (Herbert Hoover Middle School) สหรัฐอเมริกา, ระดับเกรด 8-11 โรงเรียนมัธยมวอลเตอร์ จอห์นสัน (Walter Johnson High School) สหรัฐอเมริกาตามลำดับ โดยภายหลังพระองค์ได้นิวัติกลับประเทศไทยและเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ที่โรงเรียนจิตรลดา

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา พระองค์หริภาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน พระองค์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลเพิ่มเติม wikipedia.org

วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หมายถึง, วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ คือ, วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ความหมาย, วันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

วันนี้ในอดีต : 26 ตุลาคม

วันนี้ในอดีต : เดือนตุลาคม

คำยอดฮิต

Sanook.commenu