ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความหมายของภพ, ความหมายของภพ หมายถึง, ความหมายของภพ คือ, ความหมายของภพ ความหมาย, ความหมายของภพ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ความหมายของภพ

 

ความหมายของภพ

ภพ เรียกตามไทยว่า เรือนชะตามีอยู่ ๑๒  เรือน หรือ ๑๒  ภพ เมื่อคำนวณดวงชะตาวางลัคนาเรียบร้อยแล้ว ให้ถือเอาภพที่ลัคนาสถิต เป็นภพที่ ๑  แล้วนับเวียนซ้ายเรียงลำดับกันไป ซึ่งมีความหมายแต่ละภพ ดังนี้

๑.   ตนุ แปลว่า  ตัวตน ได้แก่รูปร่างสภาพของบุคคล นิสัย ความประพฤติ จริต กิริยา สุขภาพ อนามัย ที่อยู่อาศัย (ตัวตนหมายถึง    ศีรษะจรดเท้า)

๒.   กฏุมพะ แปลว่า สมบัติ ได้แก่ทรัพย์สินเงินทอง ที่อื่น ๆ เรียกว่า ศูนย์พาหะคือทำให้เกิดกำลัง หรือหมายถึงครอบครัวก็ได้

๓.   สหัสชะ แปลว่า เกิดร่วมกัน ได้แก่เพื่อน คนใกล้ชิด พี่น้องเกิดท้องเดียวกัน เรื่องเพื่อนต้องหมายถึงการสมาคม ทางสากลจึงหมายเอาถึงการเขียนจดหมาย การเดินทางใกล้ ๆ อีก

๔.   พันธุ แปลว่า ที่ติดเนื่องกัน ได้แก่สิ่งที่ติดเนื่องมากับเจ้าชะตาเวลาเกิด เช่น บ้าน ที่ดิน พ่อ แม่ญาติพี่น้อง ทางภาระตะหมายถึงความสุขทั่ว ๆ ไป การศึกษาและ ยานพาหนะ

๕.   ปุตตะ แปลว่า การดื่ม ความยินดี  ได้แก่บุตร ธิดา บริวาร ควรหมายถึง ความรัก สถานที่ รื่นเริงบันเทิงใจ ความรู้สึกทางกามารมณ์ โชคลาภที่เกิดขึ้นเกินความคาดฝัน

๖.   อริ แปลว่า ศัตรู ได้แก่ผู้คิดร้าย อุปสรรค โรคภัยไข้เจ็บ ทางภารตะหมายถึง หนี้สิน ภัยที่เกิดจากโจร ความทุกข์ระทม

๗.   ปัตนิ แปลว่า สิ่งตรงข้าม ได้แก่คู่ครอง การสมรส และยังหมายถึงการเซ็นสัญญาการติดต่อ ธุรกิจ การเดินทางได้อีก และคดีความด้วย

๘.   มรณะ แปลว่า การตาย ได้แก่การแตกทำลาย การสูญเสีย การแปรสภาพ และยังหมายถึงสิ่งตาย ๆ เช่น มรดก พินัยกรรม ความสุดสิ้นของโรคภัยไข้เจ็บ เครื่องหมายทางเพศ

๙.   ศุภะ แปลว่า ความสวยงาม  -- ได้แก่ความสงบเรียบร้อย ได้แก่การงานภายในบ้าน ที่อยู่อาศัย การดำเนินชีวิต  การเดินทางไกล  เช่น ต่างประเทศ   ความเคารพเชื่อถือ

๑๐. กัมมะ แปลว่า การงาน ได้แก่อาชีพ งานอดิเรก ตำแหน่งกรรมเก่าที่ตนสร้างมาแต่อดีตชาติ

๑๑. ลาภะ แปลว่า การได้  ---  ได้แก่โชค ความสำเร็จ เพื่อนหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ อำนาจที่อยู่เหนือเจ้าชะตา

๑๒. วินาศ แปลว่า ความฉิบหาย ได้แก่ความวิบัติ การจองจำกักขัง ศัตรูลับ การทรยศหักหลัง ความอึดอัดใจ การสุรุ่ยสุร่าย บาปนรก

โหราศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้หลักวิชาทางสถิติ การโคจรของดวงดาว เพื่อใช้ในการอ่านกรรมที่เรียกว่า ดวงเดิมและใช้ผลกระทบจาดาวจรในปัจจุบันที่มีผลกระทบกับดวงเดิม เพื่อการอ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและใช้สถิติผลกระทบกันระหว่างดาวจรกับดาวตั้งรับในดวงเดิมเป้นการอ่านเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อป้องกัน ระมัดระวังสำหรับการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยและพยายามทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้  ยังช่วยให้รู้จักอุปนิสัยใจคอ และวาสนาของผู้อื่นอีกด้วย

  ดังนั้น วิชาโหราศาสตร์ จึงผูกพันกับสัจธรรมของชีวิตคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความสุข และ ความทุกข์ การติดตามสถิติได้อย่างมากก็ชั่วอายุของโหรเท่านั้น การพิสูจน์หรือทดลอง จึงไม่ค่อยมีมากเท่ากับการเก็บสถิติ ตามคำบอกเล่าของผู้ที่ประสบโชคหรือเคราะห์เท่าที่จะรวบรวมมาได้ การพิสูจน์สถิติอย่างซ้ำซากได้กลายเป็นตำราโหราศาสตร์ หรือ ข้อสังเกตทางโหราศาสตร์สำหรับคนรุ่นต่อไป

 

 

 ที่มา https://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=3594&Ntype=3

 

ความหมายของภพ, ความหมายของภพ หมายถึง, ความหมายของภพ คือ, ความหมายของภพ ความหมาย, ความหมายของภพ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu