ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ เปิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

     30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ เปิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของรัชกาลที่ 6 โดยหลังจากที่รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง สภาอุณาโลมแดง (ต่อมาเปลี่ยนเป็น "สภากาชาดไทย”) ขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2436 โดยรับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ตามมติของนานาชาติที่เจริญแล้ว แต่การสภากาชาดไทยยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ ถ้าจะบริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้น ก็จะเป็นพระกุศล อันประกอบด้วยถาวรประโยชน์ตามพระราชประสงค์แห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ และเป็นเกียรติแก่ราชอาณาจักร โดยทรงพระดำริเห็นพ้องกันกับบรรดาพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงบริจาคทรัพย์รวมกัน สมทบกับทุนของสภากาชาด สร้างโรงพยาบาลขึ้น และพระราชทานนามตามพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมชนกนาถว่า "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" ปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย โดยดำเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ เปิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ เปิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หมายถึง, รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ เปิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คือ, รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ เปิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ความหมาย, รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ เปิด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

วันนี้ในอดีต : 23 พฤษภาคม

วันนี้ในอดีต : เดือนพฤษภาคม

วันนี้ในอดีต : เดือนพฤษภาคม

คำยอดฮิต

Sanook.commenu