ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
กรมยุทธนาธิการ ถูกจัดตั้งขึ้น

     8 เมษายน พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ จัดตั้ง กรมยุทธนาธิการ ขึ้น โดยรวมกิจการ ทหารบก และ ทหารเรือ ไว้ด้วยกันเพื่อจัดกำลังทหารให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ มีประสิทธิภาพ และให้หน่วยทหารต่าง ๆ ในกรมทหารมหาดเล็ก ไปขึ้นตรงกับกรมยุทธนาธิการ โดยมี สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศฯ เป็นเสนาบดีและต่อมาได้ยกฐานะเป็นกระทรวงยุทธนาธิการ เมื่อ 1 เมษายน 2433 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) มีหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มขีดความสามารถด้านการทหาร รักษาผลประโยชน์ของชาติ และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

กรมยุทธนาธิการ ถูกจัดตั้งขึ้น, กรมยุทธนาธิการ ถูกจัดตั้งขึ้น หมายถึง, กรมยุทธนาธิการ ถูกจัดตั้งขึ้น คือ, กรมยุทธนาธิการ ถูกจัดตั้งขึ้น ความหมาย, กรมยุทธนาธิการ ถูกจัดตั้งขึ้น คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

วันนี้ในอดีต : 22 เมษายน

วันนี้ในอดีต : เดือนเมษายน

วันนี้ในอดีต : เดือนเมษายน

คำยอดฮิต

Sanook.commenu