ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บุรีรัมย์, บุรีรัมย์ หมายถึง, บุรีรัมย์ คือ, บุรีรัมย์ ความหมาย, บุรีรัมย์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
บุรีรัมย์

   สัญลักษณ์
รูปเทวดารำและปราสาทหิน เทวดารำหมายถึงดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราปยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข ท่ารำ หมายถึงความสำราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัด ปราสาทหินคือปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งมีกำแพงล้อมรอบ ภายในท้องพระโรงมีเทวสถาน
คำขวัญ
เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม 
 
 
   บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 10,321.885 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ กับ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอประโคนชัย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอคูเมือง อำเภอละหานทราย อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ กิ่งอำเภอบ้านด่าน กิ่งอำเภอชำนิ กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และกิ่งอำเภอโนนดินแดง อำเภอที่อยู่ติดชายแดนได้แก่ อำเภอบ้านกรวด และอำเภอละหานทราย
บุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวาราวดี และที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผาภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า “เครื่องถ้วยเขมร” ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18 อยู่ทั่วไป หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ 
  

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 044)
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 611-449
ประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์ 611-957
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 611-221
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 611-234
สถานีรถไฟบุรีรัมย์ 611-202
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 611-595, 612-534, 613-412
ไปรษณีย์จังหวัด 611-142
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 631-746
 
สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ พระสุภัทรบพิตร ปรางค์กู่สวนแตง
งานประจำปี

งานมหกรรมว่าวอีสาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง งานแข่งเรือยาว งานประจำปีและงานกาชาด
ของขวัญของฝาก

ผ้าฝ้ายของพุทไธสง ปลาจ่อมประโคนชัย มะพร้าวเผา ขาหมูนางรอง กุนเชียง ไก่ย่างลำปลายมาศ ผ้าไหม น้ำผึ้งหวาน หัวผักกาดอบน้ำผึ้ง กุ้งสตึกการเดินทาง

ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอหนองกี่ อำเภอนางรอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตามทางหลวงหมายเลข 218 รวมระยะทาง 410 กิโลเมตร หรือจากนครราชสีมา ตามทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านอำเภอจักราช-ห้วยแกลง-ลำปลายมาศ รวมระยะทาง 384 กิโลเมตร

ทางรถไฟ
มีรถไฟสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-สุรินทร์ และนครราชสีมา-อุบลราชธานี ทั้งที่เป็นขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ผ่านสถานีบุรีรัมย์ทุกขบวน โดยเฉพาะรถดีเซลรางปรับอากาศจะใช้เวลาน้อยกว่ารถยนต์มาก รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ 223-7010, 223-7020

ทางเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด ไม่มีเที่ยวบินไปจังหวัดบุรีรัมย์โดยตรง แต่มีเที่ยวบินไปลงที่จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ได้ ระยะทางจากนครราชสีมาถึงบุรีรัมย์ ประมาณ 151 กิโลเมตร

ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ

อำเภอห้วยราช 15 กิโลเมตร
อำเภอกระสัง 31 กิโลเมตร
อำเภอลำปลายมาศ 32 กิโลเมตร
อำเภอคูเมือง 33 กิโลเมตร
อำเภอสตึก 40 กิโลเมตร
อำเภอพลับพลาชัย 40 กิโลเมตร
อำเภอนางรอง 54 กิโลเมตร
อำเภอหนองหงส์ 54 กิโลเมตร
อำเภอประโคนชัย 64 กิโลเมตร
อำเภอพุทไธสง 64 กิโลเมตร
อำเภอโนนสุวรรณ 65 กิโลเมตร
อำเภอบ้านกรวด 66 กิโลเมตร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 70 กิโลเมตร
อำเภอนาโพธิ์ 76 กิโลเมตร
อำเภอปะคำ 78 กิโลเมตร
อำเภอหนองกี่ 83 กิโลเมตร
อำเภอละหานทราย 99 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบ้านด่าน 14 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอชำนิ 70 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์85 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโนนดินแดง 92 กิโลเมตร

อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขตแดน ระหว่างไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดนครราชสีมาคำขวัญประจำจังหวัด

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

บุรีรัมย์, บุรีรัมย์ หมายถึง, บุรีรัมย์ คือ, บุรีรัมย์ ความหมาย, บุรีรัมย์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu