ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ หมายถึง, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ คือ, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ความหมาย, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

ประวัติ

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพมหานคร

จบการศึกษามัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ๒๔๙๒ หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ หลายหลักสูตร มาตามลำดับ ที่เข้าศึกษาได้แก่ โรงเรียนสื่อสารกองทัพบก ฟอร์ตบอนมัธ ประเทศสหรัฐอเมริกา กองทัพน้อยที่ ๙ เกาะริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนทหารสื่อสาร ในประเทศไทย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทั้งในประเทศและที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรกระโดดร่มนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หลักสูตร NOVICE ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการกระโดดร่มจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา และในปี ๒๕๓๐ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเกียรติคุณ และมอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศเกียรติคุณและมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เริ่มรับราชการทหารในตำแหน่งว่าที่ร้อยตรี เมื่อปี ๒๔๙๗ ในปี ๒๕๐๖ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยซ่อมบำรุงเครื่องสื่อสารเขตหลัง กรมการทหารสื่อสาร ปี ๒๕๑๔ เป็นหัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก และในปี ๒๕๒๓ ขึ้นเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบก ในปี ๒๕๒๘ ได้เลื่อนเป็นเสนาธิการทหารบก และเป็นผู้บังคับบัญชาการทหารบกในปี ๒๕๒๙ จนกระทั่งในปี ๒๕๓๐ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ลาออกจากราชการมาทำงานการเมือง ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ ปลายปี ๒๕๓๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๙ รัฐบาลขณะนั้นซึ่งมีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กลายเป็นรัฐบาลรักษาการและได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ผลการเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคความหวังใหม่ ซึ่งมีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผสม ๖ พรรค ประกอบด้วย พรรคความหวังใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย พรรคเสรีธรรม และพรรคมวลชน

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๒ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง มีกระแสความไม่พอใจการบริหารราชการแผ่นดิน ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีปัญหารุนแรงขึ้น และมีการเรียกร้องให้พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากตำแหน่งในที่สุด พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
 คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕๒
 
 ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐


พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ หมายถึง, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ คือ, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ความหมาย, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu