ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ธานินทร์ กรัยวิเชียร หมายถึง, ธานินทร์ กรัยวิเชียร คือ, ธานินทร์ กรัยวิเชียร ความหมาย, ธานินทร์ กรัยวิเชียร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ประวัติ

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๐ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายของนายแห กับนางผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (นามเดิม นางสาวคาเรน แอนเดอเซ่น)

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และศึกษาวิชากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง สำเร็จได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๑ จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาวิชากฎหมายต่อ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ และสำเร็จวิชากฎหมายได้รับเรียกเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย ของเนติบัณฑิตยสภาสำนักเกรย์สอินน์ ประเทศอังกฤษ ในปีต่อมา

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นายธานินทร์ กรัยวิเชียรได้กลับมารับราชการในกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา และตำแหน่งสูงสุดที่ได้รับในเวลาต่อมา คือ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และในขณะเดียวกันก็เป็นศาสตราจารย์สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภาฯลฯ ด้วย

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๔ ภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยการนำของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ร.น.ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

การดำเนินงานที่สำคัญในขณะที่นายธานินทร์ กรัยวิเชียร บริหารประเทศ ได้แก่ การสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องถิ่นทุรกันดาร ๒๐ แห่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงอภิเษกสมรส การจัดให้มีโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฤดูแล้งและโครงการอาสาปลูกป่าในฤดูฝน เป็นต้น

ในระยะที่บริหารประเทศอยู่นั้น ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่สำคัญหลายครั้ง และต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งนำโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ร.น. ทำการรัฐประหารอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร จึงพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้คนดำรงตำแหน่งองคมนตรีมาจนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

 คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓๙
 
 ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐
 

 


ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ธานินทร์ กรัยวิเชียร หมายถึง, ธานินทร์ กรัยวิเชียร คือ, ธานินทร์ กรัยวิเชียร ความหมาย, ธานินทร์ กรัยวิเชียร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu